Home คติสอนใจ แนวคิดของคนจีนที่ใช้สอนลูก สร้างตัวให้มั่งมี ขยันอดทน โตมาจะได้ไม่ลำบๅก

แนวคิดของคนจีนที่ใช้สอนลูก สร้างตัวให้มั่งมี ขยันอดทน โตมาจะได้ไม่ลำบๅก

10 second read
ปิดความเห็น บน แนวคิดของคนจีนที่ใช้สอนลูก สร้างตัวให้มั่งมี ขยันอดทน โตมาจะได้ไม่ลำบๅก

เมื่อนานมาแล้วนั้น ชาวจีนห อบเสื่อผืน หม อนใบ อพยพข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อหนีความย ากจนข้ นแค้ นไม่ว่าจะไปตั้งหลักปั กฐานที่ไหนก็สามารถสร้างเนื้ อ สร้างตัว ทำธุรกิจจนรวยล้นฟ้าได้ นั่นเป็น

เพราะคนจีนปลูกฝั งค่านิยมที่ดีให้ลูกหลานตั้งแต่เล็กๆ เด็ กที่เดินตามหลักคำสอนของผู้ใหญ่มักจะดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยความอุตสาหะและลำบาก เหนื่อยย ากมาตั้งแต่แรก

เราต้องฉุ กคิดให้ได้แล้วว่า คนจี นนั้นเขาสอนลูกให้โตมาอย่างไรบ้าง

พวกเขาซื่อสั ตย์

เพราะความสำเร็จไม่ได้มาง่ายๆ เลยทำให้หลายๆคนใช้ทางลัดไปสู่ความรวย ด้วยการประพฤติมิชอบ โ ก งนาย โ ก งลูกค้าไปทั่ว คำที่ผู้ใหญ่คนจีนมักใช้สอนอยู่เสมอ ก็คือ ความเจริญรุ่งเรือง

ของคนเราเกิดจากความซื่อสั ตย์อันเป็นพื้นฐาน ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน เป็นคติธรรมที่ต้องรักษาไว้ให้ดี

พวกเขาขยัน และอดทน

เป็นหัวใจ ของการทำมาหากิน คนเราถ้าขยันทำงานอย่ างน้อยก็ไม่อดอย าก ความขยันไม่ได้หมายถึงการตั้งใจทำงานเพียงเท่านั้น แต่ยังต้องขยันเรียนรู้หาช่องทางขยับขย ายกิจการไป

ข้างหน้าด้วย ไม่ว่าใครเมื่อทำงานก็รู้สึกเห น็ดเหนื่ อยกันทั้งนั้น ยิ่งถ้าเผชิญกับอุ ปส รรคและคู่แข่งที่เก่งฉ กาจด้วยแล้ว ยิ่งต้องพย าย ามให้มากขึ้นกว่าเดิม สู้ยิบตาเพื่อให้เร่งแซงหน้าคู่แข่ง

ตลาดเดียวกันให้ได้ การสร้างฐานะอย่ างไม่ยอมแ พ้ต่ออุ ปสร รคและความเหนื่ อยย าก ไม่ช้าก็เร็ว คงมีสักวันที่จะต้องร่ำรวยอย่ างแน่นอน

พวกเขาประหยัด

การออมเงินเป็นค่านิยมที่ต้องปลูกฝังตั้งแต่เล็กๆ ถ้ารู้จักคุณค่าของเงินก็จะเข้าใจว่าทำไมจึงต้องประหยัด ทำไมจึงต้องออมเงิน ถ้าออมไว้แล้วทำยังไงให้เงินงอกเงยได้ ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผน

การล งทุ นขยับขย ายกิจการ เพื่อต่อยอดให้เติบโตมากขึ้นไปอีกเรื่อยๆ โดยเข้าใจหลักการของ

ความ เ สี่ ย ง ไม่ควรทำอะไรที่เกินตัว และรู้จักรอเวลาที่เหมาะสมเพื่อการล งทุ นให้ผลตอบแทน ที่มีประสิทธิภาพ

เขาคิดว่าไว้เสมอว่า เร็วกว่าก็รวยก่อน

คนจีนมักสอนลูกหลายเรื่อง การเติบโตอย่ างมั่นคง แต่ขณะเดียวกันต้องรู้จักฉ วยโอกาสในจังหวะที่ทำให้เกิดความได้เปรียบ ความเร็วหมายถึงโอกาสที่จะแซงหน้าคู่แข่ง คือต้องมีความรู้เป็นพื้นฐาน

มาก่อน และค่อยๆฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ เมื่อถึงเวลาก็จะสามารถฉ กโอกาสได้ก่อนใคร เพราะคิดได้ก่อนจึงเริ่มต้นได้ก่อน ทำให้เกิดความได้เปรียบเมื่อมีคนทำตามมากขึ้นเรื่อยๆ ถึงตอนนั้นแล้ว เราก็

คิดหาสิ่งใหม่ๆล่วงหน้าไว้ได้แล้ว เริ่มก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆที่ใครๆ ยังคิดตามไม่ทัน การมองการณ์ไกลเห็น

ความสำเร็จเบื้องหน้า ทำให้ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว หลายคนพอจะรู้อยู่บ้างแล้วว่า เส้นทางสู่ความสำเร็จของชาวจีนในทุกวันนี้ไม่ได้มาง่ายๆ เหล่าบรรดาเจ้าสัว เจ้าของธุรกิจใหญ่โต ล้วนไม่ได้

ร่ำรวยมาก่อน กว่าจะมาถึงทุกวันนี้ต้องป ากกั ดตี นถี บ บางคนถึงกับต้องอดมื้อกินมื้อ

จำไว้นะ ขยัน อดทน ซื่อสั ตย์ ประหยัด ไม่ท้อถอย เร็วกว่ารวยก่อน

7 แนวคิด ของคนจีนแผนการเงิน ในการใชีชีวิตเก็บไว้สอนลูกอนาคตโตมาจะได้ไม่ลำบๅก ยอมอดทนเพื่อวันข้างหน้า

1. ใช้จ่ายที่ เน้นคุณค่า

เขาจะเน้นใช้จ่าย ในสิ่งที่ “คุ้ม“ กับเงินที่จะเสี ยไปนั่นแหละ โดยวิธีการนี้

เป็นการแ ต ะเบร กทุกครั้ง ก่อนใช้เงิน ไปอะไรที่มันไม่จำเป็นนัก

2. การออมเงินเก่ง

พวกเขายังคงไม่ลืม เรื่อง “ไวในการเก็บ” เพราะมันจะเสริมสร้างความรวย โดยเฉลี่ ยแล้วคนจี น

จะออมเงินประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ บางครั้งอาจจะถึงครึ่งหนึ่ง ของเงินเดือนทั้งหมดเลยก็มี

3. ขยันตั้งใจ ศึกษา เล่าเรียน

พูดง่ายๆ ถ้าคิดอย ากจะ “ร่ำรวย ” ก็ต้องสร้างร ายได้ โ ตให้เร็วจากความเป็นมืออาชีพ

ซึ่งจากแนวคิดนี้ คนจี นจึงมักที่จะขยันหมั่นเพียร ในการเรียนอย่ างมาก

4. เน้นจ่ายด้วยเงินสด

เงินสดในที่นี้ คือเงินที่อยู่ในบัญชี หรือเงินออมสะสมนั่นแหละ โดยส่วนมากนั้น คนจี น

จะใช้เงินพวกนี้ ในการจับจ่าย คือ “มีเท่าไหร่ จ่ายเท่านั้น”

5. พูดคุยเรื่องการใช้เงิน อยู่เป็นประจำ

เขาจะยึดแนวทางที่ว่า ยิ่งรู้ว่าสถานการณ์การเงินบ้านตัวเองเป็นอย่ างไรตอนนี้ ก็จะยิ่งไว

ในการหาทางจัดการ ก็เลยจะเรียกคุยกันบ่อย ๆ ว่าปัจจุบันนั้น มีการใช้จ่ายเกินตัว ใช้จ่ายมากแค่ไหนกัน

6. คำนวณละเอียดรอบคอบ

ถ้าเราคิดจะมีหนี้ จำเป็นที่จะต้องก่อหนี้ที่ “จำเป็น” ขึ้นมานั้น เช่นซื้อบ้านหรือลงทุ นในกิจการส่วนตัว

คนจี นเขาจะคิดเลข อย่ างละเอียดถี่ถ้วนก่อน ก็เพราะว่า เขา เสี ยดายเงิน

7. สอนลูก ให้เข้าใจ ตั้งแต่เด็ ก

เพราะคนพวกเขาเชื่ อว่า วิธีการสอนที่ดีที่สุด มันเป็นการให้เขาได้เรียนรู้ ด้วยตัวเอง

เพื่อเตรียมพร้อม กับกิจการ ในครอบครัว คือ ปลูกฝังเตรียมพร้อม สู่อนาคต สิ่งสำคัญไม่ใช่ช าติกำเนิด

แต่เป็นการปลูกฝัง ค่านิยม วิธีคิดต่างหาก จงนำคุณสมบัติเหล่านี้ ไปเริ่มพัฒนา เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าลูกหลานจะเ ชื้ อสายไหนก็ทำได้

 

ขอบคุณ : net l a w b b s, stand – s m i l i n g

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In คติสอนใจ
Comments are closed.

Check Also

(ข้อคิดเตือนชีวิตให้คนยุคนี้) ถ้าไม่อยาก “ขายดีจนเจ๊ง” ดังที่ใครหลายๆ คนเป็นอยู่จนต้องหมดตัว

คุณเข้าใจไม่ผิดหรอก หมายถึงอย่างนั้นจริงๆ ข ายดี จนกระท … …