Home เรื่องทั่วไป 10 ข้อคิด เลี้ยงลูกให้โต ให้เป็นคนดีและมีคุณภาพ ต่อครอบครัวและสังคมที่ดี

10 ข้อคิด เลี้ยงลูกให้โต ให้เป็นคนดีและมีคุณภาพ ต่อครอบครัวและสังคมที่ดี

6 second read
ปิดความเห็น บน 10 ข้อคิด เลี้ยงลูกให้โต ให้เป็นคนดีและมีคุณภาพ ต่อครอบครัวและสังคมที่ดี

10 ข้อเหล่านี้ ช่วยสอนให้ลูกเติบใหญ่ เป็นคนดี ไม่เป็นภาระของสังคม

ข้อ 1 ดู ฝึกและสั่งสอนลูกของเราด้วยความเมตตาในวันนี้

ดีกว่าปล่อยให้ลูกโตไปแล้วถูก “สังคมสั่งสอน” แทน

ข้อ 2 จงสอนลูกสาวไว้ว่า ไม่ต้องแข่งให้เท่าเทียมกับเพ ศชาย และจงสอนลูกชาย ว่าอย่าเอาเปรียบผู้หญิง ในโลกแห่งความจริง

ทุกเพ ศสมควร “ให้เกียรติเพื่อนมนุษย์” อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นเพ ศไหน

ข้อ 3 ข า ดสามี เราอยู่ได้ แต่ถ้าลูกข า ดแม่อยู่ไม่ได้ อย่าเอาเวลาไปทุ่มเท ให้กับการตามยื้อผู้ชาย

ที่ทำลายความสมบูรณ์ของครอบครัว

ข้อ 4 อย่าลือกที่จะทน เพื่อคำว่า “ครอบครัวที่สมบูรณ์”

ไม่ใช่เพียงแค่อยู่ด้วยกันพร้อมหน้า พร้อมตา ถ้าอยู่แล้วไม่นำพาไม่รู้หน้าที่ มีไปก็ป่ วยการ

ข้อ 5 อย่ากดดันให้ลูกต้อง “เรียนเก่ง” แต่จงสอนให้ลูกว่า

“จงเรียนรู้ที่จะอยู่ให้ได้ด้วยตัวเอง”นั่นแหละ คือมรดกชีวิตที่เราควรจะมอบให้กับเขา

ข้อ 6 ถึงลูกสาวจะไม่แต่งงาน ไม่ใช่เรื่องที่น่าอับอาย

ถ้าลูก มีชีวิตที่สมบูรณ์เองได้ ผู้ชายก็เป็นแค่เพียงองค์ประกอบ

ข้อ 7 จงอย่าเอาความหวังของเราไปทุ่มไว้บนไหล่ลูก ความหวังเดียวที่พึงมีต่อลูก

คือให้เขาสามารถดำรงชีพได้อย่างเป็นสุข แม้ในวันที่ไม่มีเราคอยประคับประคอง

ข้อ 8 แม้ลูกเราไม่ สวย หล่อ หรือเก่งเท่าลูกใครๆ ก็ตาม แต่หัวใจลูก

ก็รักเราไม่น้อยกว่าลูกบ้านอื่น แค่เพียงเท่านี้ก็ภูมิใจได้แล้ว

ข้อ 9 สอนเรื่องความกตัญญู กตเวที เราต้องทำให้ลูกเห็น ไม่ใช่มาลำเลิ กเอาตอนที่ลูกโต

ข้อ 10 ถ้าลูกชายเป็นเพ ศทางเลือก ไม่ใช่เรื่องที่ต้องทุ กข์ ตราบเท่าที่ลูกมีความสุข

เป็นคนมีสำนึกดี ชีวิตมีคุณภาพก็ประเสริฐกว่าเรื่องเพ ศ สภาพใดๆ ทั้งปวง

สรุปภาพรวมในเรื่องของอิ ท ธิ พ ล ครอบครัวที่ส่งผลต่อตัวเด็ก จัดว่าสถาบันครอบครัวมีความสำคัญมาก

ที่สุดทั้งในวัยเด็กและวัยรุ่น ที่จะหล่อหลอมให้เด็กเป็นคนแบบไหน ประพฤติปฏิบัติตนอย่างไร

ดังนั้น ควรให้ความใกล้ชิด ดูแลเอาใจใส่และอบรมสั่งสอนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเด็กอยู่เสมอ..

 

ขอบคุณ : k i a d t i k u n

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In เรื่องทั่วไป
Comments are closed.

Check Also

(ข้อคิดเตือนชีวิตให้คนยุคนี้) ถ้าไม่อยาก “ขายดีจนเจ๊ง” ดังที่ใครหลายๆ คนเป็นอยู่จนต้องหมดตัว

คุณเข้าใจไม่ผิดหรอก หมายถึงอย่างนั้นจริงๆ ข ายดี จนกระท … …