Home เรื่องทั่วไป 7 ข้อดีของการเป็นคนเงียบๆ นิ่งๆ ไม่ชอบสุงสิงกับใคร อยู่แบบสบายใจ ชีวิตสงบสุข

7 ข้อดีของการเป็นคนเงียบๆ นิ่งๆ ไม่ชอบสุงสิงกับใคร อยู่แบบสบายใจ ชีวิตสงบสุข

5 second read
ปิดความเห็น บน 7 ข้อดีของการเป็นคนเงียบๆ นิ่งๆ ไม่ชอบสุงสิงกับใคร อยู่แบบสบายใจ ชีวิตสงบสุข

1.ไม่สุงสิงกับใคร และไม่มีใครรู้ว่าคิดอะไร

คนที่จะเด าทางได้ย าก มันคงหนีไม่พ้น บุคคลประเภทเงียบ ๆ นิ่ง ๆ มีบุคลิกนิ่งเฉยไม่พูดเยอะ

ไม่ค่อยอะไร กับใครมากเท่าไหร่ และข้อดีของคนแบบนี้ ก็คือไม่ค่อยมีใคร จะรู้ได้ว่ากำลังคิด อะไรอยู่ ?

ซึ่งก็เป็นอีกวิธีสำหรับการป้อ งกั นตัวเอง จากการโดนตั ดสิ น จากคนอื่น ๆ

2.ไม่ตกเป็นเป้ าจากการถูกนิ น ท าของคนอื่น

เพราะการไม่วางตัวให้มีบุคลิกโดดเด่ นจนเกินไป มันอ าจทำให้ไม่ค่อย ได้รับการถูกพูดถึง

หรือ หากจะถูกพูดถึง ก็มักจะถูกพูด ถึงในด้า นทั่ว ๆ ไป ที่ไม่ได้เป็นเชิ งล บ มากกว่า เพราะถือ เป็นเรื่องที่ดีนะแบบนี้

3. กล ายเป็นผู้ถูกเ ก ร งใจ

เพราะว่าบุคคลในลักษณะนี้ จะได้รับความเ ก ร งใ จคนอื่น ไม่ค่อยกล้ายุ่ งไป โดยปริย าย

เพราะความที่ไม่ค่อยแสดง ออกอะไ รมากนิ่งเฉยต่อสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามา

จึงมีส่วนทำให้ ไม่สามารถมี ใครรู้ได้ว่าภายในใจ คิดอะไรอยู่

จึงมักตกเป็น ผู้ที่คนรอบข้าง จะเท คแ คร์ ความรู้สึกเป็น พิเศ ษไงล่ะ

4. เก่งเรื่องซ่อนความรู้สึก

เพราะบางความรู้สึก ก็คงต้องยอมรับว่า ไม่เหมาะที่จะแสดงออกไปเลย และซึ่งก็ไม่ใช่ ว่าคนทุกคนนะจะ

เก็บซ่อนมันเอาไว้ได้ นอกจากว่าการเป็นคนที่นิ่ง ให้กับทุก ๆ เรื่องที่เกิดขึ้น

ทีนี้เมื่อทุกคนที่พบ กับคนนิ่ง ๆ อาจช่วยเก็บงำความรู้สึกไว้ ได้ดียิ่งขึ้น

5. ไม่มีใครอย ากยุ่ งด้วย

มันคงจะเป็นเพราะความที่มีบุคลิกนิ่ง ๆ ไม่ค่อยอะไร กับใคร จึงอ าจมีส่วนทำ ให้ไม่ค่อย

มีใครเข้ามาตีสนิ ท ไม่ค่อยมีคนมาคุยด้ว ยและนับว่าเป็นข้อดี ที่สามารถช่วย ในการตัดปัญหา

ในเรื่อง ความน่ารำค าญใจที่อ าจเกิดขึ้น ยิ่งมีคนเข้ามาในชีวิ ตมาก ๆ ก็ยิ่งสร้างปัญหา เกิดความวุ่ นว าย มากขึ้น

6. มีส ติมาก

เพราะความเงียบ เป็นอีกสิ่งที่สามารถ ช่วยให้คนเรามี ส ติได้ไม่ย าก ในการจัดการกับปัญหาตรงหน้าได้ดีขึ้น

ทั้งยังทำให้ ดูเป็นคนฉลาดขึ้น อีกด้วย เพราะเป็นบุคคลที่แก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

แตกต่างจากคนโผ งผ าง ที่มักจะเอา แต่โว ย ว ายไว้ก่อน เมื่อต้องพบ กับ สถานการณ์คั บขัน

จนทำให้ ไม่สามารถควบคุมอะไร ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้จนทำให้ อะไรต่าง ๆ แ ย่ลงไปอีก

7. ใช้ชีวิตอยู่ได้อย่ างสง บสุ ข

คนประเภทนี้ เขาจะไม่ค่อยคิดเล็กคิดน้อยอะไรหรอก เพราะความที่เป็นคนนิ่งเฉย ให้กับทุก ๆ เรื่อง

จึงช่วยลดความกังวลใจไปได้บ้าง และใช้ชีวิตได้อย่ างปกติสุข มากกว่า คนที่ชอบเก็บเรื่องราวต่าง ๆ มา

บั่นทอนความรู้สึกตัวเองไงล่ะ เห็นนิ่ง ๆ เงียบ ๆ อย่ างนี้ ข้อดีเพี ยบใช่ มั้ยล่ะ

 

ขอบคุณ k u m k o o m

Load More Related Articles
Load More By Author
Load More In เรื่องทั่วไป
Comments are closed.

Check Also

คนที่ทำงานเลี้ยงดูตัวเองได้ จะจบอะไรก็ไม่สำคัญ อย่ ายึดติดกับงานตรงส าย

“จะเรียนไปทำไม ถ้าสุดท้ายก็ได้งานที่ไม่ตรงสาย งานที่น้อ … …