Home เกษตรกร ต้นไม้ 7 ชนิด ควรมีไว้บนโต๊ะทำงาน เสริม สิริ ม ง ค ล และยังช่วยฟอกอากาศได้ดีมากๆ

ต้นไม้ 7 ชนิด ควรมีไว้บนโต๊ะทำงาน เสริม สิริ ม ง ค ล และยังช่วยฟอกอากาศได้ดีมากๆ

8 second read
ปิดความเห็น บน ต้นไม้ 7 ชนิด ควรมีไว้บนโต๊ะทำงาน เสริม สิริ ม ง ค ล และยังช่วยฟอกอากาศได้ดีมากๆ

ต้นไม้นั้นมีความสดชื่น เขียว สบายตา น่ามองในตัวของมันเอง และต้นไม้ก็มีประเภทที่เหมาะจะปลูกในบ้าน

ปลูกในร่มได้ บางต้นก็เหมาะจะวางตกแต่งโ ต๊ะทำงานได้ เส ริม สิริ ม ง ค ล ตกแต่งให้มีความสวยงาม

และบางต้นยังช่วยในการฟ อ กอ ากาศ ช่วยซั บ แ ส งสีฟ้ าจากจอคอมพิ วเตอร์ จอมือถือ

วันนี้เรามี ต้นไม้ที่ควรมีไว้บนโ ต๊ะทำงาน มาฝากด้วยกันทั้งหมด 7 ต้น มีต้นอะไรบ้างมาติดตามกันได้เลย

1 ต้นเฟิ ร์นเงิน

ต้นนี้ก็มีความสวยเป็นเอกลักษณ์สามา รถซับความร้อน ปรับอากาศได้ดี ทำให้อากาศสดชื่นยิ่งขึ้น

เป็นไม้ล้มลุกปลูกง่ายมาก ๆ อ า ยุย า วน า น และยังเป็นต้นไม้ที่ตกแต่งโต๊ะทำงานได้ เสริมความเป็นสิริ ม ง ค ล บนโต๊ะทำงาน

2 ต้นพลูด่าง

เป็นต้นไม้ที่เลี้ ยงง่ ายสุด ๆ ปลูกในดินก็ได้ ในน้ำก็ได้เหมือนกัน และเอามาวางในโ ต๊ะทำง านช่วยฟอ กอากาศได้ มองแล้วสดชื่น

เป็นต้นไม้ที่ร า ค าไม่แ พ งแต่มันสวยมาก เสริม ฮ ว ง จุ้ ยให้โ ต๊ะทำงานน่าสนใจมากขึ้น

ทำให้โต๊ะนั้นอยู่เย็นเป็นสุขไม่ทุ ก ข์ ร้ อ น ใ จ เป็นคนใจเ ย็น มี ส ติ ทำอะไรด้วยความรอบคอบเสมอ

3 ต้น ลิ้ น มั ง ก ร แ ค ร ะ

เป็นต้นไม้ที่ทน อยู่ได้ในแ ทบจะทุกส ภ าพอากาศและไม่ค่อยชอบน้ำเยอะ เป็นต้นไม้ที่สามา รถฟอกอากาศได้ยอดเยี่ยมมาก ๆ

หามาสักต้นแล้วมาวางประดับโ ต๊ะทำงานของคุณเอาไว้ จะช่วยทำให้บ ร ร ย า กาศการทำงานของคุณนั้นสดชื่นมากขึ้น

และดึงดูดเอาสิ่งดี ๆ เข้ามาและ ขั บ ไ ล่ สิ่ ง ไม่ดีต่าง ๆ ออกไป

รวมถึงคนที่ไม่หวังดีด้วยก็จะกันไม่ให้เข้ามาทำอะไรเจ้าของโต๊ะทำงานนั้นได้

5 ต้นกระบ อ งเพชร

เป็นต้นไม้ที่มีความมินิมอลในตัว น่ารัก มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ต้นกระบองเพรชมีหลายส า ย พั น ธุ์ มาก ๆ

ใครชอบแบบไหนก็ลองไปหาเลือกกันดู ต้นนี้สามา รถดูดรังสีสีฟ้าจากจอคอมพิ วเตอร์ จอมือถือได้

และตามศ าสตร์คว ามเชื่ อนั้นต้นนี้จะช่วยป้ องกันไม่ให้สิ่งไม่ดีต่ าง ๆ เข้ามาใกล้

3 ต้นไผ่ ก ว น อิ ม

เป็นอีกต้นยอดนิยมเหมือนกันสำหรับต้นนี้ปลูกง่ายไม่แพ้ต้นอื่น ๆ เลย เชื่อกันว่าปลูกแล้วจะช่วยเสริมด้านโชคล า ภ เงินทอง

ให้มีเงินไ หลเข้ามาหาเจ้าของโ ต๊ะทำง านเรื่อย ๆ ร าค าไม่แ พง มีข ายต ามร้านข ายต้นไม้ทั่วไปเลย

ไปเลือกหาขน าดที่คุณชอบกับก ร ะถ างที่ใช่แล้วมาว างตกแ ต่งบนโต๊ะทำงานของคุณได้เลย

6 ต้นแก้ว แ ค ร ะ

เป็นต้นไม้ที่มีความน่ารัก เลี้ ย งเป็นบอนไซได้สวยมากทีเดียว เป็นอีกต้นที่เหมาะจะวางประดับโต๊ะทำงาน

ทำให้ บ ร ร ย า ก า ศ สดชื่น เป็นไ ม้ ม ง ค ล เสริมโชคลาภให้กับเจ้าของโต๊ะ

7 ต้ นออมเงิ น

ยอดนิยมมาก ๆ สำหรับต้นนี้มีความน่ารักเหมือนกัน ปลูกง่าย ตามชื่อเลยที่มีความ ม ง ค ล

คือ ออมทรั พย์ หม ายถึงจะทำให้เราเก็ บเ งินอยู่ ไม่ใช่จ่ ายฟุ่ มเฟื อยเ กินไปด้วย

เป็นต้นไม้ที่เชื่อว่าจะช่วยควบคุมสภาพการเงินของเจ้าของโต๊ ะทำง านนั่นเอง

 

ขอบคุณ : p o s t k i d d e . c o m

Load More Related Articles
Load More By Author
Load More In เกษตรกร
Comments are closed.

Check Also

คนที่ทำงานเลี้ยงดูตัวเองได้ จะจบอะไรก็ไม่สำคัญ อย่ ายึดติดกับงานตรงส าย

“จะเรียนไปทำไม ถ้าสุดท้ายก็ได้งานที่ไม่ตรงสาย งานที่น้อ … …