Home เรื่องทั่วไป คุณชอบอะไรระหว่ าง “ทะเลกับภูเขา” บอกถึงความเป็นตัวคุณได้

คุณชอบอะไรระหว่ าง “ทะเลกับภูเขา” บอกถึงความเป็นตัวคุณได้

8 second read
ปิดความเห็น บน คุณชอบอะไรระหว่ าง “ทะเลกับภูเขา” บอกถึงความเป็นตัวคุณได้

“หากเป็นคนที่ชอบเที่ยว ทะเล”

ทำอะไรมีหลักเกณฑ์เสมอ ชอบความหรูหรา มีรสนิยมชอบความเป็นระเบียบถูกต้อง มีม าตรฐ านสูงในเรื่องการคบคน

เพื่อนของคุณนั้น มักจะต้องเป็นคนที่มีรสนิยมในการแต่งตัว และการดำเนินชีวิตที่ดี คุณเป็นคนใช้เงินเก่ง

แต่ถึงอย่ างไร คุณก็เก็บเงินเก่ง และหาเงินเก่งเช่นกัน คุณมีความฝันที่แน่นอน ตั้งเป้าว่า จะต้องทำตามนั้นให้ได้

ในด้านของ บุคลิก

ภายนอกอาจจะดูเหมือนเป็นคนช่างพูด แต่ก็มีหลายๆ ครั้ง ที่คุณรู้สึกเหนื่อย ไม่อย ากพูดเอาใจคนทุกคน

ต้องเป็นคนที่คุณสนิทสนมมาก คุณจึงจะยอมเอ่ยเรื่องที่อยู่ในใจจริงๆ ให้คนๆนั้นฟัง

ในด้านของ อารมณ์

คุณมักจะไปใส่ใจความคิดคนรอบๆ ข้างที่เขามองคุณ และเสียใจกับอะไรง่ายๆ บางครั้งถึงกับเก็บสะสม อยู่ภายในใจ

และถ้าจะโก ร ธ ก็กลัวจะไปกระทบคนอื่นเขา มันต้องเป็นคนหรืออะไรที่แ ย่ มาก จึงจะทำให้คุณแสดงความโก ร ธ ออกมา

“หากเป็นคนที่ชอบเที่ยว ภูเขา”

จะเป็นคนโรแ ม นติก อ่อนไหว รับรู้ความรู้สึกของคนอื่นได้ง่าย มองโ ล กในแง่ดี มองว่าทุกสิ่งสวยงามเสมอ ฉะนั้น พอเจอปัญหา

คุณก็มักจะใช้ความรู้สึกมากกว่าเหตุผล ในการแก้ปัญหา เป็นคนใจเย็น ไม่รีบ ช่างสังเกต ละเอี ย ด ละออ มองเห็น

รับรู้ ได้กลิ่ น ลิ้ มรส อะไรๆ ได้ดีกว่าคนอื่นๆ เขา คนเป็นคล่องแคล่วว่องไว แต่บ่อยครั้งมักมีความย้อนแ ย้ งในตัวเอง

คุณและเพื่อนฝูงรักกันดี เหนียวแน่นปรองดอง แม้ไม่เจอกันนานก็ยังมีความสนิทสนมอยู่เช่นเดิม

ในด้าน ของบุคลิก มาดดี ไม่ว่าจะต้องเข้าไปในสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ คุณก็ยังคงมาดของคุณเองไว้ได้เสมอ

ทำให้คนอื่นรู้สึกว่าคุณพูดเก่ง มีความมั่นใจ น่าเคารพ น่าเชื่อถือ นี่แหละเสน่ห์ที่มีโดยธร รมช าติของคุณ

ส่วนในด้าน อารมณ์ เป็นคนปร ะนี ประน อ ม แล้วยังไม่ชอบการใช้อ ารมณ์ แต่หากเมื่อไหร่ที่เจอคนที่แ ย่มากๆ

คุณนั้นสามารถระเ บิ ด ออกมาได้เช่นกัน อย่ าไปกระตุ้ น เพราะคนที่ทำแบบนี้ เขาจะต้องจดจำไปตลอดชีวิต

 

ขอบคุณ : t a m n a n n a.c o m

Load More Related Articles
Load More By Author
Load More In เรื่องทั่วไป
Comments are closed.

Check Also

คนที่ทำงานเลี้ยงดูตัวเองได้ จะจบอะไรก็ไม่สำคัญ อย่ ายึดติดกับงานตรงส าย

“จะเรียนไปทำไม ถ้าสุดท้ายก็ได้งานที่ไม่ตรงสาย งานที่น้อ … …