Home คติสอนใจ ปราชญ์จีน ได้กล่าวไว้ว่ามีคำพูด 8 อย่างที่ไม่ควรพูดเป็นอย่างยิ่ง พูดไปแล้วย ากจะเอาคืน

ปราชญ์จีน ได้กล่าวไว้ว่ามีคำพูด 8 อย่างที่ไม่ควรพูดเป็นอย่างยิ่ง พูดไปแล้วย ากจะเอาคืน

0 second read
ปิดความเห็น บน ปราชญ์จีน ได้กล่าวไว้ว่ามีคำพูด 8 อย่างที่ไม่ควรพูดเป็นอย่างยิ่ง พูดไปแล้วย ากจะเอาคืน

การพูดก็เหมือนกับสาดน้ำ คำพูดที่พูดไปแล้วเอาคืนย าก  การพูดเป็นศิลปะ พูดดีเป็นศรีแก่ตัว

จึงมีปราชญ์จีนกล่าวว่ามีคำพูด 8 อย่างที่ไม่ควรพูด

1. คำพูดที่ทำให้ทดท้อห่อเหี่ยว” ไม่ว่าใครก็ต้องการกำลังใจ ไม่ควรพูดให้เสียกำลังใจ บั่นทอนจิตใจ ของคนฟัง

2. “คำพูดเวลาโก รธ ขึ้งขุ่นเคือง” คำพูดที่หลุดปากย ามโก รธมักหมายทำร้ ายคน บ่อยครั้งก็ ทำร้ าย ตัวเองด้วย

ย ามโก รธ ต้องสงบนิ่ง เพราะคำพูดย ามนี้มัก หย าบค าย ทิ่ ม แ ท ง

3. “คำพูดตำหนิกล่าวโท ษไม่ควรพูด ย ามไม่พอใจ” เรามักพูดจา ตำ ห นิ โ ท ษ คนอื่น

คำพูดหลุดปาก คนอื่นเอาไปขย ายความต่อ ไม่ได้ให้ดีแก่คนพูด มักบิดเบือนให้ร้ ายโดยส่วนใหญ่

สุดท้าย คนพูดนั่นเองเดือ ด ร้ อ น

4. “คำพูดค่อนแคะส่อ เ สี ย ด เย้ยหยัน” ห้ามพูดคำพูดเหล่านี้หลุดปากในย ามสนทนา

เพราะข าดความเคารพ ต่อคนอื่น ท้ายที่สุดแล้ว ทำร้ ายคนอื่นแต่ตนใช่ว่าจะได้ประโยชน์ คำพูดทำร้ าย

คนนั้นเป็นไปเพียงชั่ วคราวแต่บุคลิกเราจะถูกดูแคลน บ า ด แ ผ ลนั้นจะคงอยู่ย าวนาน

5. “คำพูดอวดตนไม่ควรพูด” เวลาสนทนามักอวดตนคุยโว คนฟังไม่มีใครชมชอบ เพียงดูหมิ่นยิ่งขึ้น

ทำร้ าย ตนเท่านั้น คนจะยิ่งใหญ่ต้องทำงานที่ยิ่งใหญ่ ความยิ่งใหญ่นั้นคนอื่นชมไม่ใช่ชมตนเองเป็นคนถ่อมตนงามกว่ามาก

6. “คำพูดไม่จริงอย่าพูด” อย่าปั้นความ เ ท็ จ มุสาวาจาเป็นหนึ่งในศีลห้า นิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะ ยังสอนใจได้เสมอ

7. “ความลับในชาติบ้านเมือง ในครอบครัวในที่ทำงาน” ไม่ควรโพนทะนาในที่สาธารณะ เพียงเพื่อแสดงว่า

ตนนั้นรู้ดี บ่อยครั้งเกิดผล ร้ าย ตามมาตัวเองก็ต้องถูกลง ทั ณ ฑ์

8. “เรื่องลับเฉพาะของบุคคลห้ามพูด” คนทุกคนมีเรื่องที่เป็นความลับเฉพาะตนไม่มีใครอย ากให้ใครรู้

หากมีเพื่อนคุยให้ฟังห้ามเอาไปพูดต่อ แม้อาจจะไม่ถูกโต้กลับ แต่ก็เผยให้เห็นนิสัยตื้นเขินไร้จรรย าของตน

เป็นคนต้องเคารพกัน การเปิดเผยเปิดโปงความลับของคนอื่นคือไร้จรรย าวาทะศิลป์

” ศิลปะแห่งการพูด คำพูดดี คนพูดก็งาม”

 

ขอขอบคุณ วิภาดา กิตติโกวิท

Load More Related Articles
Load More By Author
Load More In คติสอนใจ
Comments are closed.

Check Also

คนที่ทำงานเลี้ยงดูตัวเองได้ จะจบอะไรก็ไม่สำคัญ อย่ ายึดติดกับงานตรงส าย

“จะเรียนไปทำไม ถ้าสุดท้ายก็ได้งานที่ไม่ตรงสาย งานที่น้อ … …