Home เรื่องทั่วไป เมื่อเป็นคู่บุญคู่แท้จะอยู่ไกลกันแค่ไหนก็มาเจอกันอยู่ดี และจะมอบความรู้สึกที่ดีๆ ต่อกันแบบนี้

เมื่อเป็นคู่บุญคู่แท้จะอยู่ไกลกันแค่ไหนก็มาเจอกันอยู่ดี และจะมอบความรู้สึกที่ดีๆ ต่อกันแบบนี้

5 second read
ปิดความเห็น บน เมื่อเป็นคู่บุญคู่แท้จะอยู่ไกลกันแค่ไหนก็มาเจอกันอยู่ดี และจะมอบความรู้สึกที่ดีๆ ต่อกันแบบนี้

1. เป็นตัวของตัวเอง

คุณรู้สึกเป็นตัวของตัวเอง ไ ม่ต้องฝืนอะไรทั้งนั้น คุณกล้าที่จะเผ ย ข้อเสี ยของคุณให้อีกฝ่ายรับรู้

ไม่ต้องทำตัวในแบบที่ อีกฝ่ายชอบเพื่อเอ าใ จเค้า ทั้งคุณและเขาก็ไม่ได้เรี ยก ร้ อง ให้อีกฝ่ายเปลี่ยนตนเองเพื่อความพึงพอใจของใคร

2. รู้สึกคิดถึงกัน เมื่อต้องห่างกัน

คนรักกันก็ต้องคิดถึงกันเป็นธรรมดา และคุณจะรู้สึกคิดถึงกันเมื่อมีเห ตุจำเป็นที่จะต้องห่างกัน

และไม่ใช่ความรู้สึกของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ทั้งสองคนจะรู้สึกเหมือนๆ กัน

3. จะมองเห็น อนาคตร่วมกัน

มองเห็นอนาคตร่วมกัน อนาคตที่มีกันและกันอยู่ หลายครั้งที่คุณทั้งสองวางแผนร่วมกันว่าจะแต่งงาน

จะใช้ชีวิตคู่อย่างไร จะมีลูกกี่คน เมื่อคุณนึกภาพออกนั่นแสดงว่า คุณมีจุดมุ่งหมายในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันในอนาคตแล้ว

4. เคารพครอบครัวของอีกฝ่าย

คุณและเขาต่างก็เคารพสมาชิกในครอบครัว ให้เกียรติพ่อแม่และสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ ด้วย

และรู้สึกว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขา เขาเองก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคุณเช่นเดียวกัน

5. กล้าที่จะพูดคุยถึงปั ญหาต่างๆ

คุณกล้าที่จะเล่าปั ญหาต่างๆ ของคุณให้เขาฟังทั้งปั ญหาเรื่องงาน เรื่องส่วนตัว

หรืออะไรก็แล้วแต่ โดยที่คุณเชื่ อว่าเขาจะไ ม่รังเกี ยจหรือรำค าญสิ่งที่คุณเล่า

คุณเชื่ อว่าเขาจะรับฟังคุณอยู่เสมอ และคุณยินดีที่จะรับฟังเรื่องราวของเขาเหมือนกัน

และรู้สึกว่าการรับฟังปั ญหากันและกันเป็นการเรียนรู้และทำความรู้จักกันเพิ่มมากขึ้น

6. รู้สึกไว้ใจกันและกัน

ไม่รู้สึกหว าดระแ วงว่าอีกฝ่ายจะแอบไปมีใครมั้ย จะไม่รู้สึกว่าต้องตามหึ ง

ห วงหรือต้องคอยเช็ ค อีกฝ่ายตลอด แต่คุณจะรู้สึก สบายใจ วางใจ ไว้ใจ

7. เคารพพื้นที่และเวลาส่วนตัว

แม้จะรัก หรือคิดถึง และอย ากใช้เวลาอยู่ด้วยกันเพียงใด แต่คุณสองคนก็เข้าใจในพื้นที่และเวลาส่วนตัวของกันและกัน

คุณจะไม่ก้ า ว ก่ า ย หรือเข้าไปยุ่ งเมื่อคุณไปเที่ยวกับเพื่อน หรือจะต้องไปต้องทำงาน

8. อยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกว่า ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

การคบกันของคุณและเขา ทำให้ต่างฝ่ายต่างเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี

ทั้งการดูแลสุขภาพตัวเอง ทั้งเรื่องหน้าที่การงาน เพราะว่าอย ากทำตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อนคนที่เรารัก

9. ยอมรับข้อเสี ยของกันและกันได้

รู้สึกว่าข้อเสี ยของอีกฝ่ายเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับคุณ เพราะคุณสามารถเข้าใ จและยอมรับได้โดยไม่รู้สึกฝื นอะไร

และรู้ว่าทุกๆ คน ย่อมมีข้อเสี ยอยู่แล้วเป็นธรรมดา

 

ขอบคุณ : k i d d p a n

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In เรื่องทั่วไป
Comments are closed.

Check Also

(ข้อคิดเตือนชีวิตให้คนยุคนี้) ถ้าไม่อยาก “ขายดีจนเจ๊ง” ดังที่ใครหลายๆ คนเป็นอยู่จนต้องหมดตัว

คุณเข้าใจไม่ผิดหรอก หมายถึงอย่างนั้นจริงๆ ข ายดี จนกระท … …