Home คติสอนใจ อานิสงส์ผลบุญ 10 ข้อที่ลูกกตัญญจะได้รับจากการดูแลพ่อแม่

อานิสงส์ผลบุญ 10 ข้อที่ลูกกตัญญจะได้รับจากการดูแลพ่อแม่

6 second read
ปิดความเห็น บน อานิสงส์ผลบุญ 10 ข้อที่ลูกกตัญญจะได้รับจากการดูแลพ่อแม่

คงเคยได้ยินกันมามากแล้วว่าพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามา เขาคือ พระอรหันต์อันยิ่งใหญ่ของบ้าน

โดยตามความเชื่อของทุกศ าสนา เขาได้มีการสั่งสอนให้เป็นคนดี สอนให้เราปฏิบัติต่อคนที่รักเรา

เป็นอย่ างดี ส่วนในศ าสน าพุทธนั้นการที่เราได้ดูแลพ่อแม่ ถือเป็นความกตัญญู คือบุญอันยิ่งใหญ่

และทั้งยังเป็นการสร้างสิริมงคล ให้กับตัวเราเองทำให้ได้อานิสงส์ แห่งชีวิตของตัวเอง ให้มีความเจริญก้าวหน้า

ในชีวิตขึ้นไปเรื่อยๆ ในวันนี้เรามีผลดีที่คนเป็นลูก ที่มีความกตัญญูจะได้รับจากการที่เราเลี้ยงดูท่าน

มาให้ทุกๆ ท่านได้ทราบแล้วนำไปเป็นแนวทาง การปฏิบัติสำหรับการใช้ชีวิตต่อไป

และการกตัญญูรู้คุณ ซึ่งจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วง

1 .ขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ ก็ให้ตัวเราดูแลเลี้ยงดู คอยช่วยเหลือกิจการงานท่าน

ดูแลปฏิบัติการกินอยู่เป็นอย่ างดีให้ความสะดวกสบาย เอาใจใส่ สร้างความสุข

สร้างรอยยิ้มให้กับท่านอยู่เรื่อยๆ

2. ขณะที่ท่านล่ ว ง ลั บไป ให้จัดพิธีให้ท่านหมั่นทำบุญ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศล

ให้ท่าน ให้สม่ำเสมอด้วย เพราะมันเป็นสิ่งที่ดี ที่เรานั้นควรทำ

และนี่คือ 10 ประการ อานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่ ดูแลผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเรามา

1. ทำให้มีความเจริญก้าวหน้า ในชีวิต การงาน

2. ทำให้แค ล้ วคล าดภั ย เมื่อต้องต กอยู่ใน ย ามคับขัน

3. ทำให้ได้ รับการย กย่อง สรรเสริญ จากผู้คนได้ง่าย

4. ทำให้มีความสุขในการดำเนินชีวิต

5. ทำให้พ้นทุ กข์ พ้นภั ยได้ ปล อดภั ยทุกหนแห่ง

6. ทำให้เทวดา ลงมาพิทักษ์ รักษ าผู้ที่ทำ

7. ทำให้ได้ล าภมาโดยง่าย

8. เมื่อมีลูกก็จะได้ ลูกที่ดี รู้คุณพ่อแม่

9. ทำให้เป็นคนมีเห ตุผลในทุกๆ เรื่องเสมอ

10. ทำให้มีความอดทน ทำสิ่งต่างๆได้ดี และสำเร็จได้โดยง่าย

 

ขอบคุณ : p o s t s a r a

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In คติสอนใจ
Comments are closed.

Check Also

(ข้อคิดเตือนชีวิตให้คนยุคนี้) ถ้าไม่อยาก “ขายดีจนเจ๊ง” ดังที่ใครหลายๆ คนเป็นอยู่จนต้องหมดตัว

คุณเข้าใจไม่ผิดหรอก หมายถึงอย่างนั้นจริงๆ ข ายดี จนกระท … …