Home คติสอนใจ ผู้หญิงที่ผ่าน 9 ข้อนี้มาได้เธอเก่งและแกร่งมากกว่าที่คิด

ผู้หญิงที่ผ่าน 9 ข้อนี้มาได้เธอเก่งและแกร่งมากกว่าที่คิด

8 second read
ปิดความเห็น บน ผู้หญิงที่ผ่าน 9 ข้อนี้มาได้เธอเก่งและแกร่งมากกว่าที่คิด

1.มีความเป็นผู้นำเสมอ

การที่จะต้องมีลูกน้อง อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ ก็ต้องฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นำ

เพราะถ้าข าดไปแล้ว ก็จะไม่สามารถบริหารงานได้มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถประส บผล

ดั่งเป้าหมายได้ ยิ่งมีลูกน้องเป็นผู้ชาย ยิ่งต้องแสดงความสามารถ

และความเป็นผู้นำให้พวกเขายอมรับให้ได้

2.เธอมั่นใจสูง

ผู้หญิงสมัยใหม่ มีความสามารถมากมาย และประส บความสำเร็จ

ล้วนมีสิ่งหนึ่งเหมือนกัน คือ ความมั่นใจ ทุกสิ่งที่พวกเธอลงมือทำ จะมาพร้อมกับความมั่นใจ

การแสดงออกทั้งทาง ก ริ ย า ท่าทาง ล้วนชัดว่าพวกเธอเข้มแข็ งและ แกร่งมากแค่ไหน

3.พวกเธอมองว่า ทุกวินาทีมีค่ า

การบริหารเวลาที่ดี คือบริหารงานแบบวินาที ไม่ใช่รายชั่ วโมง ผู้หญิงที่แกร่ง จะใช้เวลาอย่ างคุ้มค่ า

การจัดวางแผนการทำงาน ล่วงหน้าอย่ างน้อยหนึ่งวันเสมอ และมีเป้าหมายระยะ ย า ว

รายวัน จนถึงรายปีว่าจะต้อง ทำอย่ างไร เพื่อบรรลุเป้าหมาย พวกเธอเหล่านี้ จะไม่มัวเสี ยเวลาไปกับ

เ ฟ ซ บุ๊ ค ไ ล น์ โทรศั พท์เม้ามอยหรือนิ น ท า คนอื่นแต่จะใช้เวลาทำงานได้มีประสิทธิภาพ

4.ครอบครัวสำคัญที่สุด

เธอให้ความสำคัญกับครอบครัว เป็นอย่ างมาก ถึงแม้จะพย าย ามทำงานอย่ างหนัก

หรือมีความรับผิดชอบในหน้าที่สูงมากแค่ไหนแต่ก็พย าย า มจัดสรรเวลาแบ่ งให้กับงาน

และครอบครัวอย่ างไม่เสี ยสมดุลเลย

5.พวกเธอพัฒนา ความสามารถเสมอ

ผู้หญิงที่แกร่ง จะมีความสามารถสูง ทำเอาผู้ชาย ต้องอายม้วนกันเป็นแถว

แต่ความสามารถ ที่จะได้มาเนี่ย ต้องผ่านการฝึกฝนทักษะ

และเตรียมความพร้อมเสมอ ไม่ใช่อยู่ดีๆ จะเก่งได้เลย ไม่ได้อาศัย

แต่เพียงหน้าตาสวยเพียงอย่ างเดียว จึงจะเป็นที่ยอมรับของคนอื่นได้

6.หาเงินเก่ง บริหารเงินเป็น

คงไม่มีใคร อ ย า กเป็นผู้หญิงเก่ง แล้วไ ส้ แ ห้ งหรอกนะผู้หญิงที่เก่ง พวกเธอจะโฟกัสกับร ายได้

ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปทั้งนี้ นำเงินไปลงทุ นเพื่อให้งอกเงย

7.ไม่ยอมให้ใคร มองว่าอ่อนแอ ได้ง่ายๆ

คนที่เก่ง สตรอง จะไม่ยอมใช้ความเป็นผู้หญิง สร้างข้อได้เปรียบ เพราะเธอจะพย าย า ม ทำทุกอย่ าง

ให้เท่ากันกับคนอื่น ผู้ชายทำอย่ างไรผู้หญิงก็ทำแบบนั้น และยิ่งคนที่เป็นหัวหน้าที่มีความเป็นลูกผู้ชาย

มากกว่าลูกน้อง มักแสดงความเป็นผู้นำ ปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชา แสดงความรับผิดชอบ

และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

8.ไม่มัวเสี ยเวลามองหาความรัก

ผู้หญิงที่เป็นที่ต้องการ ของผู้ชาย ไม่จำเป็นจะต้องสวยเลิศทุกอย่ าง เพียงแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์

มีบุคลิกภาพที่ดี ผู้หญิงเก่งพวกเธอเข้าใจตรงจุดนี้ดี ทั้งยังเชื่อว่าหากเราทำตัวให้ดีพอ

เดี๋ยวก็จะมีคนมาชอบเอง ไม่จำเป็นจะต้องใฝ่หาผู้ชายเพราะนอกจากจะทำให้ดูแ ย่

ยังเสี ยเวลาไปโดยไม่ได้อะไรกลับมาเพราะฉะนั้นทำตัวให้มีคุณค่ า แล้วความรักดีๆ จะมาเองนะ

9.พวกเธอ ส่งเสริมผู้หญิงคนอื่นให้ก้าวหน้า ไม่อิจฉา

ผู้หญิงที่เก่งจริง เธอจะไม่มัวอิจฉาผู้หญิงคนอื่นหรอก แต่พวกเธอจะส่งเสริม

ซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือกันแบ่ งปันความคิด หรือไอเดียที่มีประโยชน์

สร้างเครือข่ายแห่งผู้หญิงแกร่งขึ้น คนที่เป็นผู้นำของกลุ่ม มักจะเป็นคนที่ให้มากกว่ารับ

แต่พวกที่มัวแต่ทิ่ มแท งว่า ร้ า ยคนอื่นเขา คนเหล่านี้จะเป็นพวกที่จะไม่มีวันก้าวหน้า

 

ขอบคุณ : l e a d e r w i n g s

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In คติสอนใจ
Comments are closed.

Check Also

(ข้อคิดเตือนชีวิตให้คนยุคนี้) ถ้าไม่อยาก “ขายดีจนเจ๊ง” ดังที่ใครหลายๆ คนเป็นอยู่จนต้องหมดตัว

คุณเข้าใจไม่ผิดหรอก หมายถึงอย่างนั้นจริงๆ ข ายดี จนกระท … …