Home คติสอนใจ 5 สาเห ตุที่ทำให้คุณยิ่งทำงานยิ่งจนอยู่กับที่ หากทำแบบนี้คุณจะไม่มีวันลืมตาอ้าปากได้

5 สาเห ตุที่ทำให้คุณยิ่งทำงานยิ่งจนอยู่กับที่ หากทำแบบนี้คุณจะไม่มีวันลืมตาอ้าปากได้

5 second read
ปิดความเห็น บน 5 สาเห ตุที่ทำให้คุณยิ่งทำงานยิ่งจนอยู่กับที่ หากทำแบบนี้คุณจะไม่มีวันลืมตาอ้าปากได้

เพราะอะไร เราจึงเห็นบางคน ในยุคนี้ร วยเอาๆ มีเงินเพิ่มขึ้นทุกปี แต่บางส่วน คนร ากหญ้า

ชนชั้นกลางอย่ างเราๆทำงานวนไป เงินจะเก็บยังไม่มี เพราะอะไรที่แบ่ งแยกระหว่างคนจนคนรวย

ทำไมคนจน ถึงจนมากขึ้นทำไมคนร วยถึงรวยขึ้นทุกวันๆ ฉะนั้น เราจะมาบอกสาเห ตุว่า เพราะอะไรคนจนถึงจน

มีหลายเห ตุผล และสิ่งสำคัญที่ทำให้คนจน ไม่มีเงินพอใช้ หลักๆ ก็จะมี ดังนี้นะ

1.ซื้ อ ของไม่จำเป็นมาเยอะมาก

ก็เพราะไม่สังเกตว่าตัวเอง ว่าใช้จ่ายเงินไปกับอะไรบ้ า ง เช่น ประหยัดค่าอ า ห า ร แต่เครื่องดื่มแก้วละ 150 บาท

วันไหนไม่ได้กิน รู้สึกมีอะไรข าดหายบางคนก็ติ ดบุห รี่ ยิ่งสู บก็ยิ่งเปลือง ซึ่งบุ ห รี่ นอกจากจะทำลา ยสุขภ าพ

อย่ างที่รู้กัน ทั้งยังถือเป็นเรื่องสิ้นเปลืองโดยใช่เห ตุ มันสามารถทำให้เราไม่มีเงินเก็บได้เลยนะ

2.ไม่มีวินัยการใช้เงิน

เพราะสำหรับคนจนส่วนใหญ่ คือ การข าดวินัยเชื่อว่าคนส่วนใหญ่รู้ว่า เราควรเก็บเงินก่อนนำมาใช้นะ

แต่หลายครั้งเราก็ทำไม่ได้ เพราะเมื่อเห็นสิ่งที่อย า กได้ ก็อย ากจ่ายขึ้นมาทันที

3.การมีความรู้ เรื่องทรั พย์สิน

เพราะคนรวยรู้จักเรื่องทรัพย์สิน ว่าอะไรสามารถเพิ่มพูนขึ้นเองได้ยังไงบ้าง และทรัพย์สินอะไร

ที่เก็บแล้วมีแต่จะเสื่ อม ส่วนมากเขาจะซื้ อ ทรั พย์สิ นที่มีโอกาสเพิ่มค่า มากกว่าทรัพย์สินที่เสื่ อม

4.ทรัพย์ ที่เก็บแล้วมีโอกาสเพิ่มมู ลค่ า

สาเห ตุที่ใช้คำว่า มีโอกาส เพราะทรัพย์สิ นเหล่านี้ ราค าจะเปลี่ยนแปลงตลอดคุณอาจข าดทุน

เท่าทุน หรือแม้แต่กำไรได้ทุกเมื่อแล้วคนรวยจะใส่ใจกับทรั พย์สินในส่วนนี้ แล้วเงินของคนรวย

จะอยู่ในทรั พย์สินเหล่านี้ ทรัพย์สินที่เพิ่มมูลค่ าเช่นพวก หุ้ น กองทุ น ทองคำ ที่ดิน ของเก่าแก่

ที่ยิ่งเก่ายิ่งมีราค า เพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้มีทรัพย์เพิ่มมากขึ้น

5.การเป็นห นี้

พอไม่มีวินัยการใช้เงิน ทำให้ต้องกู้ห นี้ ยืมสินมา แล้วจากนี้ไปคุณจะอยู่ในสถานก ารณ์ที่ลำบากมาก

ทั้งเงินต้นและด อ ก ซึ่งน้อยคน ที่จะสามารถใช้หนี้ได้ครบทั้งก้อน ตรงตามเวลา

ส่วนมากจะใช้ได้เฉพาะเงินต้น และส่วนของด อ ก เ บี้ ย ก็ออกด อ ก พอกพูนจนกลายเป็นเงินก้อนใหญ่

ขอบคุณ : t e r r a b k k

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In คติสอนใจ
Comments are closed.

Check Also

(ข้อคิดเตือนชีวิตให้คนยุคนี้) ถ้าไม่อยาก “ขายดีจนเจ๊ง” ดังที่ใครหลายๆ คนเป็นอยู่จนต้องหมดตัว

คุณเข้าใจไม่ผิดหรอก หมายถึงอย่างนั้นจริงๆ ข ายดี จนกระท … …