Home คติสอนใจ แนวคิด7 ข้อ ในการทำมาหากิน หากอย ากเป็นเถ้าแก่แบบคนจีน

แนวคิด7 ข้อ ในการทำมาหากิน หากอย ากเป็นเถ้าแก่แบบคนจีน

6 second read
ปิดความเห็น บน แนวคิด7 ข้อ ในการทำมาหากิน หากอย ากเป็นเถ้าแก่แบบคนจีน

คนเรา กว่าจะเดินทางถึงฝัน จะประสบความสำเร็จได้ ไม่ง่ายเลย แต่ก็ไม่ได้ย าก

แค่มีความตั้งใจ และการที่ใครสักคนจะก้าวจากลู ก น้ อง เป็นเจ้าของกิจการ

ต้องอาศัยทักษะต่างๆ และก ล้ าหาญมากกว่าคนทั่วไป

1. ทำสิ่งที่ต่างจากคนอื่น เถ้าแ ก่จะมีความกล้า ในการลงมือคิดและมองในมุมที่ต่างออ กไป

จากคนทั่วไป ไม่ทำอะไรซ้ำแบบเดิม เถ้าแ ก่จะกล้าทำในสิ่งที่ไม่มีใครทำ เพราะเขาคิดว่าไม่ต้องแข่งกับใคร

2. มีความคิด ที่มองการณ์ไกล

คนส่วนมาก พวกเขาไม่ค่อยมองอะไรให้กว้างไกล คิดและทำแค่ตรงหน้าก็พอ

ณ วันนี้ ลูกจ้างรายวันส่วนมากได้รับเงินแค่ 300 บ า ท ต่อวัน ลูกจ้างประจำ ก็สนใจ

แต่เงินเดือนหลักหมื่น แต่หากเป็นเถ้าแ ก่จะมองถึงผลตอบแทน จากธุรกิจที่ตนทำ

แบบรายปี เพื่อหาวิ ธีในการหาเงินหลักล้าน โอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จนั้น จะมีมากขึ้น

หากลงมือทำ

3. ให้มากกว่ารับ เมื่อจะเข้าทำงานที่ใหม่นั้น คนที่มีนิสั ยเป็นลูก น้อ ง

จะถามว่าฉันจะได้ เงิ นเ ดือนแค่ไหน เท่าไหร่ แต่ถ้ามีนิสั ยเถ้าแ ก่

จะบอ กก่อนเลยว่า ชิ มก่อนได้ หากไม่ดีไม่ต้องจ่ายเงิน

4. มีความรับผิ ดชอบ และเถ้าแ ก่ทุก ๆ คน ต้องดูแลรับผิ ดชอบ

ตัวเองตั้งแต่เด็ ก และผู้คนสมัยนี้ เป็นเถ้า แ ก่กันย าก เพราะเมื่อเรียนจบ ก็เป็น ห นี้ทันที

5. หาเงินเก่งและใช้เงินเป็น จะมีนิสั ยชอบหาเงิน แม้เราจะเห็นว่า

คน ร ว ยๆ ใช้เงินแบบใด แต่ความจริงนั้น พวกเถ้าแ ก่หาเงินได้เก่งกว่านั้นหล า ยเท่า

จึงสามารถใช้เงินได้อย่ างไม่ขั ด ส น หากคบกับคนร ว ย อย่ าดูเพียงแค่

เขาใช้เงินแบบไหน แต่ให้ดูว่า เค้าหาเงินแบบไหน แล้วเราจะร ว ยเหมือนเขาได้

6. พูดเป็นทำให้ข า ย ข อ งได้ ถ้าคุณไม่มีทักษะในการพูดเลย การข ายของก็ย า ก

ที่จะก้ าวขึ้นเป็นเถ้าแ ก่ หรือคุณควรมีหุ้ นส่วน หรือคนที่คุณสามารถใช้งาน

ให้ทำหน้าที่แทนได้ เพราะการทำธุรกิจต้องการการติดต่อสื่ อ ส า ร การเสนอข าย

ของสามารถฝึกฝนได้ การศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่ข ายเพื่อลงลึก รู้กว้าง จะทำให้ข ายได้ง่ายกว่าเดิม

7. ใช้เครื่องมือเป็น ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร หรือการใช้เทคโนโลยี

หรือใช้ลูก น้ องทำงาน เขาจะมีมีวิ ธีใน การใช้งานสิ่งเหล่านี้เป็นเสมอ

แบบที่ไม่ต้องลงมือทำเองทุกอ ย่ า ง

 

ขอบคุณ :  k r u s t o r y

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In คติสอนใจ
Comments are closed.

Check Also

(ข้อคิดเตือนชีวิตให้คนยุคนี้) ถ้าไม่อยาก “ขายดีจนเจ๊ง” ดังที่ใครหลายๆ คนเป็นอยู่จนต้องหมดตัว

คุณเข้าใจไม่ผิดหรอก หมายถึงอย่างนั้นจริงๆ ข ายดี จนกระท … …