Home เรื่องทั่วไป 7 คุณสมบัติของทีคนเก่งฉลาดจริงจริง สังคมทุกวันนี้ดู ยๅก ว่าใครรู้จริง หรือแกล้ งทำเป็นรู้.

7 คุณสมบัติของทีคนเก่งฉลาดจริงจริง สังคมทุกวันนี้ดู ยๅก ว่าใครรู้จริง หรือแกล้ งทำเป็นรู้.

14 second read
ปิดความเห็น บน 7 คุณสมบัติของทีคนเก่งฉลาดจริงจริง สังคมทุกวันนี้ดู ยๅก ว่าใครรู้จริง หรือแกล้ งทำเป็นรู้.

สังคมทุกวันนี้ดู ย าก ว่าใครรู้จริง หรือแ กล้ งทำเป็นรู้ ว่าใครเก่งจริง หรือแค่สร้างภาพ

หรือแม้กระทั่งว่าใครฉลาด หรือใครโ ง่ มันมีปรัชญาที่ คล าส สิ คมาก คือ คนโ ง่มักอวดฉลาด คนฉลาดมักแ ก ล้ งโ ง่

แต่คนเก่งจริงและฉลาดจริง มักมีคุณสมบัติ 7 ประการดังนี้

1. เป็นคนพูดเก่ง แต่ไม่พูดมาก

เพราะรู้ว่าเค้าจะฉลาดขึ้นได้ด้วยการฟัง คนเก่ง จะฟังเยอะ

เพราะการฟังมักจะได้สิ่งใหม่ๆ เข้าตัวอยู่เสมอ

2. รู้ว่าตัวเองมีความสามารถ

แต่ไม่เคยเสี ยเวลาภูมิใจกับความสามารถของตนเอง คนเก่งและฉลาด

มักจะเป็นคนมีความมั่นใจ แต่ไม่ใช่อิโ ก้ เพราะเขาจะเปิดรับฟังคนรอบข้างไม่ตัดสินคนอื่นด้วยมุมมองของตนเอง

3. จัดสรรเวลาอย่ างมีประสิทธิภาพ

มีสมดุลในชีวิตระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวและเต็มที่กับทุกเรื่อง

ที่ทำคนเก่งและฉลาดมักจะเลือกบริห ารเวลาได้อย่างสมดุล

4. กลับมายิ้มได้อย่ างรวดเร็ว

แม้จะมีสิ่ง เ ล ว ร้ า ย เข้ามาในชีวิตก็ตาม

คนเก่งและฉลาดในการชีวิตจะสามารถลุกขึ้นสู้ได้ทุกครั้ง

5. ไม่ใช้ S o c i a l M e d i a ตลอดเวลา

แต่ใช้รับข้อมูลที่สนใจ และส่งต่อความคิดดีๆ

ให้กับคนอื่นเสมอ คนเก่งมักจะเลือกเ ส พ แต่ข้ อมูลดีๆ

ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเขาเองเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือการบริหารชีวิต

6. มีความรู้หลายด้านมากกว่าอาชีพที่ทำ

และมักจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

คนเก่งมักเป็นนักพัฒนาตนเองและจะใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

เพื่อให้ตนเองก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแข็งแร ง

7. ไม่ต้องเป็นผู้นำ

แต่สามารถ ดึ ง ความสามารถของคนในทีมมาใช้ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุดได้เสมอคนเก่ง

และฉลาด มักเก่งในการจูงใจผู้คนให้คล้อยตามในแนวทางและความคิดของเขา

ไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใหญ่โต แต่มีคนให้เกี ยรติและนับถือ จากความรู้ และวิธีคิด..

 

ขอบคุณ : f o r l i f e t h

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In เรื่องทั่วไป
Comments are closed.

Check Also

(ข้อคิดเตือนชีวิตให้คนยุคนี้) ถ้าไม่อยาก “ขายดีจนเจ๊ง” ดังที่ใครหลายๆ คนเป็นอยู่จนต้องหมดตัว

คุณเข้าใจไม่ผิดหรอก หมายถึงอย่างนั้นจริงๆ ข ายดี จนกระท … …