Home เรื่องทั่วไป ลักษณะเด่นค่อนข้างชัดเจน 7 ข้อ ของคนเก่งจริง ในที่ทำงานมีคนแบบนี้น้อยมาก องค์กรไหนก็ต้องการ

ลักษณะเด่นค่อนข้างชัดเจน 7 ข้อ ของคนเก่งจริง ในที่ทำงานมีคนแบบนี้น้อยมาก องค์กรไหนก็ต้องการ

4 second read
ปิดความเห็น บน ลักษณะเด่นค่อนข้างชัดเจน 7 ข้อ ของคนเก่งจริง ในที่ทำงานมีคนแบบนี้น้อยมาก องค์กรไหนก็ต้องการ

การเลือกสมัครงาน ส่วนใหญ่เราก็มักจะเลือกองค์กรที่เราอย ากทำงานด้วยอยู่แล้ว

และเมื่อสมัครไปแล้วนั้น แต่ก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีว่าองค์กรนั้นจะเลือกเราหรือเปล่า ?

เพราะคนที่จะอยู่ในฐานะที่สามารถเลือกองค์กรได้ ไปสมัครงานที่ไหนก็เป็นที่ต้องการของทุกองค์กร

หรือถ้าคิดอย ากลาออกก็จะมี แต่คนดึงตัวไว้และพร้อมจะตอบแทนในสิ่งที่ดีกว่า

เพราะฉะนั้น ใครอย ากสมหวังไปดูกันเลยว่าคนเก่ง (จริง) มีลักษณะอย่ างไร ?

1. มีความมุ่งมั่น

คนที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่น มีการวางเป้าหมายในการทำงาน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน

และแสดงออกให้เห็นถึงความพย าย ามที่จะทำให้งานประสบความสำเร็จ

ถ้างานมีปัญหาก็พย าย ามหาทางแก้ไขปัญหาให้ได้

คนประเภทนี้ เวลาที่ได้รับมอบหมายงานแล้ว มักจะไม่ทำให้เจ้านายผิ ดหวัง

2. มีความรับผิ ดชอบ

ความรับผิดชอบเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับองค์กร เพราะหากได้รับมอบหมาย

งานมาแล้วก็ทำให้สำเร็จ ฉะนั้นหากได้รับมอบหมาย

งานอย่ างใดอย่ างหนึ่ง คุณควรรับผิ ดชอบตัวเอง

ทำงานได้โดยไม่ต้องให้หัวหน้ามาคอยควบคุม หรือคอยตามทวงงาน

3. ทำมากกว่าที่สั่ง

คนประเภทนี้จะมีความรอบคอบ จะทำงานหรือนำเสนอผลงานได้มากกว่าที่ได้รับมอบหมาย ไม่จำเป็นต้องทำงานซ้ำหลายครั้ง

หรือต้องให้สั่งหลายรอบ เช่น หัวหน้าให้ไปดูว่ามีลูกแมวที่เพิ่ง

คล อด ออกมากี่ตัว หากไม่มีคุณสมบัติในข้อนี้ก็จะนับแค่จำนวนแล้วมา

รายงาน แต่คนที่มีคุณสมบัตินี้ จะนับจำนวนและสามารถบอกลักษณะของลูกแมวแต่ละตัวได้อีกด้วย

4. ปรับตัวได้ดี

หมายถึง คนที่สามารถทำงานกับคนอื่นได้ รู้วิธีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม

เต็มใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ สามารถรับมือกับความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ้นได้โดยไม่กังวัลต่อหน้าที่ที่อาจเพิ่มขึ้น มีความท้าทายต่ออุปสร รค

และความผิ ด พล าดต่าง ๆ ซึ่งคนที่ปรับตัวได้ดีจะประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าคนที่อยู่แต่สภาพแวดล้อมเดิมๆ

5. มีทัศนคติที่ดี

หมายถึง คนที่มองโลกในแ ง่ดี มองเห็นโอกาสอยู่เสมอ และเข้าใจผู้อื่นได้เป็นอย่ างดี ส่วนใหญ่เวลาทำงาน คนกลุ่มนี้จะทำได้ดีกว่า

คนที่มีทัศนคติด้านลบ เนื่องจากมีใจเปิดกว้าง ไม่ตั้งแ ง่ก่อนทำ

ไม่ค่อยมีปัญหาขั ดแย้ งกับใคร และยินดีช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานด้วย

ความเต็มใจ สามารถประสานงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่ างดี เปิดใจยอมรับในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและยินดีแก้ไขให้ถูกต้อง

6. ความคิดเป็นเลิศ

หมายถึง คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาและริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ที่สามารถนำพาองค์กรให้เติบโต

ไปสู่ความสำเร็จที่มากขึ้นได้อย่ างไม่สิ้นสุด

แต่ถ้าคิดอยู่แต่ในกรอบแบบเดิมๆ คุณก็จะไม่ใช่คนพิเศษที่องค์กรต้องการ

7. ทำงานเป็นทีม

ต่อให้คุณเป็นคนที่เรียนเก่ง มีความสามารถ แต่ถ้าข าดทักษะในการทำงานเป็นทีม ไม่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ แทนที่จะสร้าง

ความก้าวหน้าอาจสร้างความถดถอยให้แก่องค์กรได้ ดังนั้นการที่จะทำงานให้สำเร็จลุล่วง

บางครั้งจำเป็นต้องมีทีมที่ดี เพื่อช่วยให้ ผลงานออกมาดี ถึงแม้ในบางครั้ง

การทำงานคนเดียวจะทำให้เกิ ดผลงานออกมาในรูปแบบที่คิดไว้ก็ตาม

หากคุณมีคุณสมบัติครบทั้ง 7 ข้อนี้ ไม่ว่าคุณจะไปสมัครงานที่ไหน จากเดิมที่องค์กรต้องเป็นฝ่ายเลือกคุณ คุณจะกลายเป็นฝ่ายที่สามารถเลือกองค์กรได้อย่ างแน่นอนครับ

 

ขอบคุณ : j o b b k k

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In เรื่องทั่วไป
Comments are closed.

Check Also

(ข้อคิดเตือนชีวิตให้คนยุคนี้) ถ้าไม่อยาก “ขายดีจนเจ๊ง” ดังที่ใครหลายๆ คนเป็นอยู่จนต้องหมดตัว

คุณเข้าใจไม่ผิดหรอก หมายถึงอย่างนั้นจริงๆ ข ายดี จนกระท … …