Home เรื่องทั่วไป เมื่อเราทุ กข์ใจให้คือตาม 7 ข้อดังต่อไปนี้หากทำได้ชีวิตจะเปลี่ยนจากทุ กข์เป็นสุขทันที

เมื่อเราทุ กข์ใจให้คือตาม 7 ข้อดังต่อไปนี้หากทำได้ชีวิตจะเปลี่ยนจากทุ กข์เป็นสุขทันที

0 second read
ปิดความเห็น บน เมื่อเราทุ กข์ใจให้คือตาม 7 ข้อดังต่อไปนี้หากทำได้ชีวิตจะเปลี่ยนจากทุ กข์เป็นสุขทันที

ความสุข คือ สิ่งที่เราทุกคนแสวงหา และเราต่างนิย ามความสุขด้วยสิ่งต่างๆ ที่ได้มา ไม่ว่างานที่ดี คู่ครองที่ใช่ อาหารที่ชอบ ทริ ปเที่ ยวในฝัน หรือสิ่งของที่เราปรารถนา

แต่เมื่อได้สิ่งเหล่านั้นมา ไม่นานความสุขที่มีก็หายไป ราวกับความสุขนั้นมีวันหมดอายุ แต่หากเมื่อเราทุ กข์ใจให้คือ ตาม 7 ข้อดังต่อไปนี้

1. ที่มาของความสุข คือตัวเองแค่นั้น

เมื่อไหร่ที่เริ่มรู้สึ กว่าใครบางคนมีผลกับชีวิตเรา มีผลกับความรู้สึ กเรามากไป ให้เอาตัวเองออกมา แล้วตั้งสติ

อย่ าไปผูกชีวิตไว้ที่มือใคร สุขหรือทุ กข์ ควรมาจากมือตัวเองเท่านั้น

2. เลิ กคิดมาก

ไม่ต้องหาคำตอบให้กับทุกเรื่องในชีวิตหร อก เรื่องบางเรื่องมันไม่มีคำตอบ ไม่มีทางที่จะมีคำตอบ และไม่มีคำตอบมาก่อน

และทั้งหมดนี้นี่แหละคือ คำตอบ ปล่อยวางบ้างก็ได้นะ

3. คนอื่นจะคิดอย่ างไรกับเราก็ช่างเขา

อย่ ามีชีวิตอยู่เพื่อทำตามที่ผู้อื่นค าดหวังให้เป็น ใครจะคิดอะไรกับเราก็ปล่อยเขา หากเขาเก ลี ย ด

เรามากก็ปล่อยให้เป็นปัญหาของเขาไป ไม่ต้องเอาใจไปเดื อ ด ร้อนด้วย ทำสิ่งที่ถูกต้อง ทำชีวิ ตเราให้ดีเป็นพอ

4. หยุ ดเปรียบเทียบ ตัวเองกับผู้อื่น

การเปรียบเทียบกับคนอื่นบ้าง เราว่าดีเราว่ามันช่วยให้ชีวิ ตแอ็ คที ฟขึ้น แต่หลายๆ เรื่อง ปล่อยได้ก็ปล่อยไปดีกว่า

ไม่เห็นต้องเอาไม้บรรทัดมาวัด ชีวิ ตเขากับตนเองเลย

5. ยิ้มเข้าไว้

บางคนบอกเอาอีกละ คือโลกสวยรึเปล่า จะยิ้มออกเหรอตอนเศร้ าใจ การที่เรา

ฉี ก ยิ้ม แม้จะไม่อย ากยิ้ม มันอาจจะฝื น หน่อย ตามหลักแล้วมันคือ การ ห ล อ ก ส ม อ ง แบบหนึ่ง

6. เลิ กทะเล าะกับอดี ตของตนเอง

เพราะอดี ตเป็นสิ่งที่เรากลับไปแ ก้ไขอะไรไม่ได้ อย่ าเอาอดีตมาทำล า ย ปัจจุบันเลย และหากเราไม่มีปัจจุบันที่ดี

เราก็จะไม่มีทางมีอนาค ตที่ดีได้เลยนะ

7. เวลาเยี ยวย าทุกอย่ างได้ แต่เราต้องให้ เวลา กับ เวลา ด้วยนะ

ไม่ต้องรีบที่จะห ายดี ไม่ต้องรีบร้ อนจะแข็ งแร ง เราก็เป็นแค่คนๆ หนึ่ง ที่อยู่ภายใต้ เวลา เหมือนกับคนอีกหลายพันล้านคน

นั่นแหละ ให้เวลาตัวเองได้เจ็ บ บ้างก็ดี ล้ ม บ้างก็ได้ ประส บการณ์ชีวิตจะทำให้เราโตขึ้นเอง

เราแสดงออกอย่ างไรสม อ งจะได้รับข้อมูลเช่นนั้น เราห ล อ กสม อ งว่าเรากำลังยิ้มอย่ างมีความสุขส ม อ ง

เราก็จะเริ่มผลิตส า ร ที่เกี่ยวกับความสุขออกมา ช่วยให้เราหายเค รี ย ด ได้จริงๆ นะ

 

ขอบคุณ : วันนี้เจอนั่น

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In เรื่องทั่วไป
Comments are closed.

Check Also

(ข้อคิดเตือนชีวิตให้คนยุคนี้) ถ้าไม่อยาก “ขายดีจนเจ๊ง” ดังที่ใครหลายๆ คนเป็นอยู่จนต้องหมดตัว

คุณเข้าใจไม่ผิดหรอก หมายถึงอย่างนั้นจริงๆ ข ายดี จนกระท … …