Home เรื่องทั่วไป 8 เรื่องเล็ก ที่ทำหลายคู่เลิ กกัน..ไม่มีใครถูกไม่มีใครผิ ดเพียงแต่สิ่งที่เราคิดมันต่างกัน

8 เรื่องเล็ก ที่ทำหลายคู่เลิ กกัน..ไม่มีใครถูกไม่มีใครผิ ดเพียงแต่สิ่งที่เราคิดมันต่างกัน

7 second read
ปิดความเห็น บน 8 เรื่องเล็ก ที่ทำหลายคู่เลิ กกัน..ไม่มีใครถูกไม่มีใครผิ ดเพียงแต่สิ่งที่เราคิดมันต่างกัน

1. รูปร่างที่เปลี่ยนไป

ปฏิเ ส ธ ไม่ได้หรอกว่ารูปร่างก็มีส่วนทำให้เกิ ดความ เ บื่ อ ได้ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของ รูปร่างในทางที่แ ย่ลง

2. รื้ อฟื้ นเรื่องในอดีต

หลายคนรู้ทั้งรู้ ว่าการ รื้ อ ฟื้ น อดีตไม่ใช่สิ่งดีแต่ก็ยังทำ ไม่เลิ กซึ่งมันส่งผลให้อีกฝ่าย

รู้สึกว่าความสัมพันธ์ไม่มีการพัฒนา หรือเดินหน้าไปไหนเลย และที่สุดก็เกิ ดอาการเบื่ อแบบไม่รู้ตัว

3. พฤติก ร ร มเดิมๆ

หากอย ากอยู่ด้วยกันนานๆ คุณทั้งคู่ต้องรู้จักการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพราะไม่อย่ างนั้นการเ บื่ อ ก็จะ

มาเยือนคุณได้ง่ายๆ และถือว่าเป็นสาเหตุอันดับต้นๆ

เลยที่ทำให้คู่รักหลายคู่เบื่ อกันมามากเนื่องจาก พฤติก ร ร มเดิมๆ

4. ปล่อยผ่านความผิ ดตัวเอง

คนมีคู่มักจะทะเล าะ กันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องซึ่งถือ เป็นเหตุการณ์ปกติ ทั่วไปจนบางครั้งก็มองข้าม

ความรู้สึกของอีกฝ่ายไปเพราะคิด ว่าเกิ ดการเคยชิน คงไม่มีอะไร

5. ความสนใจที่ลดน้อยลง

เมื่อวันเวลา ผ่านไปความรู้สึกเคยชินจึงทำให้เกิดการเบื่อกันง่ายมาก

ในคู่รักและสิ่งที่ตามมาคือความสนใจ ที่ลดน้อยลงอย่ างเห็นได้ชัด

หากไม่อย ากให้รักถึงจุดจบคุณควร ห มั่ น เติมความหวานให้กันอยู่เสมอ

6. เข้ากันไม่ได้

หากไม่ใช่หรือปรับเข้า หากันมากแค่ไหนก็ยังจูนไม่ติดนั่นคงเป็นสั ญ ญ า ณ ที่บอกชัดว่าคุณทั้งคู่

ไม่เหมาะที่จะอยู่ด้วยกัน ดังนั้นการปรับเข้า หากันก็อาจไม่ใช่ทางออกเสมอไป ต้องดูที่ความเป็นจริงด้วย

7. คิดเล็กคิดน้อย

สิ่งหนึ่งที่เป็นอุปสรรค ของความรักมากๆ นั่นคือความคิดการคิดไปเอง การคิดเล็กคิดน้อยพฤติก ร ร ม เหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุ

และต้นตอของคำว่าเบื่ อทั้งสิ้น ทางที่ดีคุณต้องรู้จักปล่อยวาง บ้างในบางสิ่ง

8. เอาแต่ใจ

การเอาแต่ใจที่มากเกินไปหลายๆ ครั้งสะสมเข้า มันสามารถก่อเกิ ดให้เป็นสาเหตุของอาการเบื่ อได้หาก

จะหาข้อสรุปที่แน่ชัดมาตั ด สินว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้คนรักกันเกิ ดอาการ เ บื่ อแล้วคงไม่มีอะไรเป็นสูตร

ต ๅ ย ตัวได้ดังนั้นหากคุณ รักกันอย่ างเข้าใจและพร้อมจะปรับเข้าหากันเสมอ ก็จะช่วยให้คุณผ่านช่วง เวลาที่เ ล วร้ ายไปได้แน่นอน

“เรื่องบางเรื่อง

ไม่มีใครถูก

ไม่มีใครผิ ด

เพียงแต่สิ่งที่เราคิด

มันต่างกัน..”

 

ขอบคุณ : g a n g b e a u t y

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In เรื่องทั่วไป
Comments are closed.

Check Also

(ข้อคิดเตือนชีวิตให้คนยุคนี้) ถ้าไม่อยาก “ขายดีจนเจ๊ง” ดังที่ใครหลายๆ คนเป็นอยู่จนต้องหมดตัว

คุณเข้าใจไม่ผิดหรอก หมายถึงอย่างนั้นจริงๆ ข ายดี จนกระท … …