Home คติสอนใจ การได้ใช้ชีวิตในแบบคนธรรมดา มันมีความสุขที่สุดแล้ว

การได้ใช้ชีวิตในแบบคนธรรมดา มันมีความสุขที่สุดแล้ว

3 second read
ปิดความเห็น บน การได้ใช้ชีวิตในแบบคนธรรมดา มันมีความสุขที่สุดแล้ว

เเนวคิดที่มีความสุขมากมาย คุณคิดว่า ที่สุดของคนเรา ที่ทำให้ตัวเองมีความสุขนั้น คืออะไร

เราไปหาคำตอบพร้อมๆ กันเลย ว่าเพราะอะไร คนธรรมดาๆ จึงมีความสุขที่สุด

1. ท่ามกลางคำค ม-ข้อคิด ที่หามาแ ช ร์แบ่ งปันกันมากมายนั้น คนที่ดำรงตนให้เป็นสุขอยู่ได้ก็คือ คนที่เก็บคำค ม ข้อคิดบางอัน

ที่เคยผ่ านมามาปรับใช้กับตัวเองให้ได้มากที่สุด ไม่ใช่คนที่แสวงหาคำค ม ข้อคิดใหม่ๆ ที่ผ่ านตามาทุกวัน

2. ท่ามกลางกระเเ ส โ ต้ เ ถี ย ง แห่งโลกโซเชี่ยล ณ ปัจจุบัน คนที่สบายใจที่สุด

คือ คนที่อ่ านแล้วไม่แสดงความเห็นแย้ งอะไรเลย

3. ทุ ก ข์ที่ส าหั สของความย ากจนก็คือ ทุ กข์เพราะมีไม่เท่าหลายคน ไม่ได้มาด้วยความขยันของเขา ทั้งยังผ่ านด่ านทุ กข์

ที่ไม่พอ มาด้วยอดออม แต่ต้องมาติดกับดั ก เพราะนำตัวเองไปเที ยบกับคนอื่นว่าเขามีมากกว่า

จะหลุดบ่วงทุ ก ข์ได้ หยุดเปรียบเทียบชีวิตซะ แล้วคุณจะหมดทุ กข์

4. ผู้ที่ปฏิบัติธรรม แล้วชีวิตดีขึ้นทันตานั้น คือคนที่เข้าใจว่า ต้องรู้เท่าทันจิตตัวเอง ที่กำลังปรุงแต่งอยู่ ไม่ใช่บังคับจิตให้หยุดฟุ้ งซ่ าน

เพราะเมื่อไหร่ที่รู้ทัน จะหยุดสภ าวะทุ กข์ โ ล ภ โ ก ร ธ หลง ได้ทันที

5. เสื้อสวยที่ติดย ศ สูงสุด ย่อมติดภาระหน้าที่รับผิ ดชอบ ทำให้หมดอิสรภาพ แห่งการใช้ชีวิตและคนที่ยิ้มกว้างอย่ างมีความสุข

ใส่เสื้อเก่าๆ ที่ไม่มีตำเเหน่ง หรือบางคนที่มีความสุขมากกว่าใครๆ ถอ ดเสื้ ออยู่บ้าน ก็มีมากมายให้เห็นกัน

6. ท่ามกลางกระแ สการกลุ้ มใจ กับการหาเงิน เพื่อใช้หนี้ จะบอกว่า คนที่ป ล ดหนี้ได้ก่อนใคร คือคนที่ไม่สร้างหนี้ใหม่ขึ้นมา

7. ท่ามกลางกระแ ส พัฒนาโครงข่ ายสื่ อ ส า ร ให้รวดเร็ว 2G, 3G, 4G คนที่ได้ประโยชน์คือ คนที่ค่อยๆ เลือกรับข่ าว

ส า รที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง และยังไม่ข าดการติดต่อ กับครอบครัวของตัวเอง เมื่อมีเหตุที่จำเป็น

8. ท่ามกลางการแข่งขัน เล่ าเรียนสะสม ปริญญา เพื่อแสวงหาความก้าวหน้าในชีวิต คนที่เอาตัวรอ ดกับเศรษฐกิจขาล งได้ดี

คือ คนที่มีปฏิภาณไหวพริบ รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา

เข้าใจในโลก เปลี่ยนแปลงตัวเองอย่ างรู้เท่าทันโลกมากกว่าใคร

9. ท่ามกลาง การวิพ ากษ์วิจ ารณ์ต่างๆ นาๆ ถึงข้อดีข้อเสี ยตัวเรา คนที่ยืนยิ้ม เชิดหน้าได้ในสิ่งที่ถูกต้อง

แห่งตัวตนอยู่ได้คือ คนที่ไม่ใส่ใจกับเรื่องวิจ า รณ์ ที่ไม่จริงมิใช่คนที่พย าย ามอธิบาย ให้ทุกคนเข้าใจอย่ างเหน็ ดเหนื่ อย

 

ขอบคุณ : นุสนธิ์บุคส์

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In คติสอนใจ
Comments are closed.

Check Also

(ข้อคิดเตือนชีวิตให้คนยุคนี้) ถ้าไม่อยาก “ขายดีจนเจ๊ง” ดังที่ใครหลายๆ คนเป็นอยู่จนต้องหมดตัว

คุณเข้าใจไม่ผิดหรอก หมายถึงอย่างนั้นจริงๆ ข ายดี จนกระท … …