Home เรื่องทั่วไป 14 วิธี เพิ่มเงินในกระเป๋า ด้วยการอุดรูรายจ่ายที่ไหล่ออก มีเงินเก็บเพิ่มเติมด้วยทรัพย์สิน

14 วิธี เพิ่มเงินในกระเป๋า ด้วยการอุดรูรายจ่ายที่ไหล่ออก มีเงินเก็บเพิ่มเติมด้วยทรัพย์สิน

16 second read
ปิดความเห็น บน 14 วิธี เพิ่มเงินในกระเป๋า ด้วยการอุดรูรายจ่ายที่ไหล่ออก มีเงินเก็บเพิ่มเติมด้วยทรัพย์สิน

ใครๆ ก็อย ากมีเงินเหลือ แต่พอถึงขั้นลงมือปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

บางครั้งรู้ตัวอีกทีก็เผลอใช้เงินจนเหลือเงินเก็บนิดเดียวเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต

มีเทคนิคอะไรที่ทำได้ในชีวิตประจำวันกันบ้าง 14 วิธีเก็บเงินดีๆ ที่คุณควรเริ่มทำตั้งแต่วันนี้

1. ตั้งต้นด้วยเงินออม

หลายคนคิดว่าเงินเก็บหรือเงินออม คือเงินที่เหลือจากการใช้จ่าย รายได้ – รายจ่าย = เงินออม

ซึ่งถูกต้อง แต่ไม่ใช่แนวคิดตั้งต้นที่ดีสำหรับคนที่อย ากเก็บเงินให้ได้อย่างมีวินัย

เราไม่ควรมองเงินออมเป็นเงินเหลือ แต่ควรมองเป็นเงินที่ถูก “จัดหมวดหมู่” เอาไว้ว่านี่คือเงินออมโดยเฉพาะ

เราควร หั ก เงินออมเก็บเอาไว้ก่อน แล้วค่อยใช้จ่ายตามงบประมาณที่มีนั้นเอง

2. งบประมาณควรแบ่งประเภทและลำดับความสำคัญ

จากข้อที่แล้วจะช่วยให้เราเห็นงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดหลัง

หั ก เงินออมที่คาดหวัง ทั้งนี้เมื่อลงมือจริง หลายครั้งก็จ่าย

ไม่ได้จริงตามที่ตั้งใจเพราะมักจะจ่ายให้กับ

‘สิ่งที่ไม่สำคัญแต่เกิดขึ้นก่อน’ เช่น จ่ายให้กับค่าอาหารที่อย ากทานในแต่ละ

วันก่อน จนลืมคิดไปว่ามีส่วนที่สำคัญที่จะตามมาในช่วงปลายเดือน

เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำค่าไฟ ค่าผ่อนสินค้า เป็นต้น

3. จดบันทึกให้เป็นนิสั ย

จากผลสำรวจของบริษัท Y o u G o v ในปี 2558 ผลการสำรวจนี้พบว่าคนไทยมี “ค่าใช้จ่ายปริศนา” สูงถึง 72% ของรายจ่าย

ทั้งหมด ซึ่งสรุปได้ว่าคนไทยหนึ่งคนมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อสัปดาห์อยู่ที่ 1,588 บาท นั่นหมายความว่าค่าใช้จ่ายป ริ ศ น าที่ระบุ

ไม่ได้ว่าจ่ายไปกับอะไรจะอยู่ที่ประมาณ 1,143 บาท ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เชื่ อว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวน่าจะมาจากค่าอาหาร

สินค้าอุปโภคบริโภค ค่าขนมขบเคี้ ยว หรือการซื้อสินค้าฟุ่ มเฟื อย

ค่าใช้จ่ายรั่ วไหลกับอะไรไม่รู้…ปัญหานี้แก้ไขได้ด้วยการจดบันทึกรายรับรายจ่ายให้เป็นนิสั ย ปัจจุบันมีแ อ ปพลิเ คชันรายรับ

รายจ่ายมากมาย ทั้ง i O S และ A n d r o i d ให้คุณได้เลือกลองใช้

4. ค่าอาหาร รายจ่ายประจำที่ลดได้

จากข้อมูลในข้อที่แล้วซึ่งพบว่าค่าอาหารเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่

ที่สุดก้อนหนึ่งในชีวิตประจำวัน วิธีหนึ่งที่จะลดรูราย

จ่ายก็คือการประหยัดค่าใช้จ่ายก้อนนี้ให้มากขึ้นสำหรับการลดรายจ่ายค่าอาหารมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย เช่น ทำอาหารทานเอง

การทำอาหารทานเองประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าซื้อทาน

โดยเฉพาะถ้าเป็นครอบครัวหลายคน ราคาต่อหัวก็จะประหยัดมากขึ้น

7. ลดรายจ่ายเรื่องเสื้ อผ้า

เปลี่ยนสิ่งที่ไม่ใช้แล้วเป็นเงินเข้ากระเป๋า รวมไปถึงเสื้ อผ้าที่กำลังล้นตู้อยู่

หลายคนมีเสื้ อผ้าเยอะมาก แต่ใส่ไปไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ของทั้งหมด แนะนำว่าให้ตัดใจแล้วนำไปขายต่อ

12. อย่าซื้อเสื้ อผ้าราคาถูก

อีกจุดสำคัญที่ช่วยอุดรอยรั่วจากรายจ่ายในการซื้อเสื้ อผ้าก็คือการเลือกเสื้อผ้าที่ใช้วัสดุคุณภาพดี

เพราะเมื่อคุณซื้อเสื้ อผ้าราคาถูกที่เนื้อผ้าไม่ดี

หรือการตัดเย็ บไม่ดี จะทำให้เสื้ อผ้าเหล่านั้นเสื่ อมสภาพเร็วหลังจากซักไปเพียงไม่กี่ครั้ง

13. อย่าบ้ าสะสม

ของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจ แต่อย่ างไรก็ตามใครที่

เป็นนักสะสมก็มักจะเต็มไปด้วยรายจ่ายที่รั่ วไหล ถ้าคุณไม่หยุด

ตัวเองเลย เมื่อมองย้อนกลับมาอีกทีอาจพบว่ามีของสะสมอยู่เต็มบ้านไปหมด แต่เงินในบัญชีกลับว่างเปล่า

8. เลือกบัญชีธนาคาร ด อ กเบี้ ยดีๆ

เพื่อสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากการฝากเงินทั่วไป แบบการเลือก หั ก บัญชีแบบอัตโนมัติ

บัญชีก็สามารถสร้างวินัยการออมได้เหมือนกันจะได้ไม่ต้อง

กังวลว่าเดือนนี้ได้ออมเงินหรือยัง ซึ่งวิธีนี้ง่ายต่อการไปถึงเป้าหมาย

การออมที่วางไว้ด้วย อ่ านเพิ่มเติมได้ที่บทความการออมและการลงทุนแบบประจำ

9. อย่ามีเฉพาะออมทรัพย์

ลองฝากประจำ หรือลงทุนแบบ หั ก อัตโนมัติบัญชีเพื่อสร้างวินัย

การออมจะได้ไม่ต้องกังวลว่าเดือนนี้ได้ออมเงินหรือฝากเงินเข้า

ธนาคารแล้วหรือยัง ซึ่งวิธีนี้ง่ายต่อการไปถึงเป้าหมายการออมที่วางไว้ด้วย

10. ยกเลิ กการเป็นสมาชิกที่ไม่ได้ใช้

อย่างฟิตเนสที่สมัครไว้เพราะอยากหุ่นดี อย่ าลืมว่าคุณสามารถต่ออายุการเป็นสมาชิกในภายหลังได้

ถ้าไม่ได้ไปจริงๆ ก็ยกเลิกไปก่อนก็ได้

5. ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ

ร้านค้าหลายร้านมักมีสิทธิพิเศษให้เมื่อเราไปช้อปปิ้ง ก็ขออย่ าละเลยสิทธิพวกนี้

เพราะบางทีคุณอาจได้รับเช็ คของขวัญ บัตรกำนัลดีๆ ที่ทำให้ประหยัดเงินไปได้อีกเยอะเลย

6. ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ

เป็นสิ่งของชิ้นใหญ่ที่ควรลงทุนเพื่อความสะดวกสบาย และควรตระหนักถึงการประหยัด

พลังงานด้วย เพราะการประหยัดค่าไฟก็ช่วยคืนเงินในกระเป๋าได้

11. หยุดใช้บัตรเ ค รดิ ต ‘จ่ายล่วงหน้าโดยที่ยังไม่มีความจำเป็น’

เพราะความสะดวกของบัตรเครดิตก็ทำให้ใช้เกินงบประมาณ

ที่ตั้งไว้จนทำให้เก็บเงินได้ไม่ถึงเป้าหมายเทคนิคง่ายๆ ในการยับยั้งชั่ งใจ

เขียนข้อความเตือนตัวเองบนกระด าษเล็กๆ แปะบนบั ตรเ ค รดิ ตเอาไว้เลย เป็นข้อความเตือนใจให้คิดก่อนซื้อ

14. สนุกกับความบันเทิงง่ายๆ

การไปเที่ยวตามห้างสรรพสินค้า หรือเที่ยวข้างนอกจะทำให้

พบกับสิ่งล่อตาล่อใจมากมายจนจ่ายเงินไปในจำนวนมากกว่าที่ตั้งใจ

เอาไว้ ลองมีสักวันที่คุณสร้างความสุขและความบันเทิงง่ายๆ ได้ที่บ้าน อย่างฟังเพลง ดูโทรทั ศน์ อ่ านหนังสือ

เป็นอีกเทคนิคเล็กๆ น้อยๆ ในการลดรายจ่ายเรื่องความบันเทิง

ยควรตั้งเป้าหมายในการออมระยะสั้น เช่น ออมให้ได้ 300 บาทหรือมากกว่านั้นต่อสัปดาห์ จะทำให้ไม่

รู้สึกหนักเกินไปและมีกำลังใจในการเก็บเงิน

และควรวางแผนการเกษี ยณให้เร็วที่สุดอย่าเพียงแค่ทำงานไปทุกๆ เดือน ทางที่ดี

ให้ลงทุนในกองทุนเอาไว้บ้างเพื่ออนาคต

สิ่งที่สำคัญคือการ “ไม่เครี ยด” เพราะเวลาที่เครี ยดจะทำให้คุณใช้เงินเยอะขึ้นแบบไม่รู้ตัว

เพื่อซื้อความสุขแบบชั่ ว คราวลองทำแบบค่อยเป็นค่อยไป แล้วคุณจะพบว่าตัวเองมีเงินเหลือเยอะขึ้นอย่างแน่นอน

 

ขอบคุณ : m e o k a y n a

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In เรื่องทั่วไป
Comments are closed.

Check Also

(ข้อคิดเตือนชีวิตให้คนยุคนี้) ถ้าไม่อยาก “ขายดีจนเจ๊ง” ดังที่ใครหลายๆ คนเป็นอยู่จนต้องหมดตัว

คุณเข้าใจไม่ผิดหรอก หมายถึงอย่างนั้นจริงๆ ข ายดี จนกระท … …