Home เรื่องทั่วไป สร้างความมั่นคงให้ชีวิต ประจำวันกับ16 วิธีเก็บเงิน อะไรที่ไม่เป็นประโยชน์เรามาดูกัน

สร้างความมั่นคงให้ชีวิต ประจำวันกับ16 วิธีเก็บเงิน อะไรที่ไม่เป็นประโยชน์เรามาดูกัน

6 second read
ปิดความเห็น บน สร้างความมั่นคงให้ชีวิต ประจำวันกับ16 วิธีเก็บเงิน อะไรที่ไม่เป็นประโยชน์เรามาดูกัน

ทุกคนทำงาน เก็บเงิน เพ ราะไม่ว่าใครก็อย ากมีเงินเหลือ มีเก็บมีกินทั้งนั้น

เราจึงมีเทคนิคที่ทำได้ ในชีวิตประจำวัน ด้วย 16 วิธีเก็บเงิน เหล่านี้ มาดูกัน

1. ยกเลิ ก การเป็นสมาชิกที่ไม่ได้ใช้งาน

เช่น พวกฟิตเนส ที่สมั ครไว้เพ ราะอย ากหุ่นดีแต่อย่าลืมว่าคุณสามารถต่อ อายุการเป็นสมาชิก

ในภายหลังได้ถ้าไม่ได้ไปจริงๆ ก็ยกเลิ กไป

2. รายจ่าย ประจำ ที่ลดได้

ค่าอาหารนั้นเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่าย ที่มากพอสมควร ของชีวิตประจำวัน เลยก็ว่าได้วิธีหนึ่งที่จะลดรายจ่ายก็

คือ การประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้ มากสำหรับการลด รายจ่าย ค่าอาหาร ก็ทำได้เช่น ทำอาหารทานเองจะ

ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการซื้อ

3. ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า คุณภาพดี

เป็นสิ่งของชิ้ นใหญ่ที่ควรลงทุนเพื่อความสะดวกสบายในภายภาคหน้า และควรตระหนักถึง การประหยัดพลั งงานด้วยไม่ใช้จะซื้ อ

อย่างเดียว เพ ราะการประหยัดค่าไฟ ช่วยคืนเงิน ในกระเป๋าได้ไม่น้อยเลย

4. อย่าคิดแค่ประหยัด

การออมเป็นสิ่งทีดี โดยเราควรตั้งเป้าหมายในการออมระยะสั้น เช่น ออมให้ได้ 300 หรือมากกว่านั้นต่อสัปดาห์

จะทำให้เราไม่รู้ว่า มันเหนือ บ่ากว่าแร ง และมีกำลังใจในการทำแล้วควรวางแผนการเกษี ยณให้เร็วที่

สุด อย่าคิดแค่ทำงานไปวันๆ ควรลงทุ นในกองทุ นเอาไว้ก็ดี

5. หยุดใช้บั ตรเ ครดิ ต

เพ ราะความสะดวก ของมันจึงทำให้ใช้ เกินงบที่ตั้งไว้มาก จนทำให้ เก็บเงินได้ไม่ถึงเป้าสักที เทคนิคง่ายๆ

ในการยั บยั้ งชั่ งใจของเรา เขียนข้อความเตือนตัวเองบ่อยๆ บนกระด าษ แปะบนบั ตรเครดิต

เพื่อเป็นข้อความเตือนใจเรา ให้คิดก่อนซื้อ ในทุกๆ ครั้งไงล่ะ

6. ตั้งต้นด้วยเงินออมไว้

บางคนคิดว่าเงินเก็บคือเงินที่เหลือ จากการใช้จ่าย รายได้ – รายจ่าย เท่ากับเงินออมคิดแบบนี้ซึ่งถูกต้อง แต่มันก็ไม่ใช่แนวคิดตั้งต้นไง

สำหรับคนที่อย ากเก็บเงินเพ ราะเราไม่ควรมองเงินออมเป็นเงินเหลือ

7. บันทึกการใช้จ่าย ให้เป็นกิจวัตร

บางครั้งเราก็ไม่รู็ตัวว่าใช้เงินไปกับอะไรบ้าง จ่ายไปกับอะไรที่จำเป็น หรือไม่ก็ไม่รู้ปัญหานี้แก้ไขได้

ด้วยการจดบันทึกรายรับรายจ่ายให้เป็นนิสั ย

8. ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ

ร้านค้าหลายร้าน มีสิ่งพวกนี้ก็ขออย่ าละเลยเพ ราะบางที อาจได้รับเช็ค

ของขวัญบัต รกำนัลดีๆ ไรงี้ที่ทำให้ประหยัดได้อีก

9. แบ่งประเภท งบประมาณ ลำดับความสำคัญแต่ละอย่างไป

เพ ราะมันจะทำให้เราเห็นงบรายจ่ายทั้งหมดหลัง หั ก เงินออม ก็เพราะ เมื่อลงมือจริงๆ นั้นหลายครั้งก็จ่ายไม่ได้จริง

ตามที่หวังหรอก เพ ราะมัก จะจ่ายให้กับ ‘สิ่งที่ไม่สำคัญ ที่เกิ ดขึ้นก่อนไง’

10. เลือกบัญ ชีธนาคาร ด อ กเบี้ ยดีๆ

เพื่อสร้างผลตอบแทนและก็ลองเลือก แบบหั ก บัญชี แบบอั ตโ นมั ติ เท่านี้ก็สามารถ สร้างวินัยการออมได้แล้ว

จะได้ไม่ต้องกั ง ว ล ว่า เดือนนี้ออมเงินยังหว่าซึ่งวิธีนี้ ง่ายต่อการไปถึงเป้าหมาย ในการออมที่เรา วางไว้ไง

11. อย่ามีเฉพาะออมทรัพย์

ฝากประจำหรือลงทุนบ้าง ไม่ก็หั ก อั ตโ นมั ติเพื่อสร้างวินัยการเก็บออม จะได้ไม่ต้องกั ง ว ลว่า

เดือนนี้ได้ออมเงินหรือยัง ซึ่งวิธีนี้ง่าย ต่อการไปถึง เป้าหมายที่วางไว้

12. อย่าซื้อเสื้ อ ผ้าราคาถูก

ในการซื้อเสื้ อผ้าก็คือการเลือกเสื้ อผ้า ที่ใช้วัสดุคุณภาพดี เพ ราะหาก คุณซื้อเสื้ อผ้าราคาถูกเนื้อผ้าไม่ดีแล้ว

จะทำให้เสื้อผ้าเหล่านั้นเสื่ อมสภาพเร็ว สุดท้ายคุณก็ต้องซื้อใหม่อีก

13. ใช้ระบ บขนส่ง แบบสาธารณะ

การโดยส ารด้วยรถสาธารณะนั้น ช่วยให้คุณประหยัดทั้งยังช่วยประหยัด พลังงาน แทนการขับรถยนต์ส่วนตัวด้วยแล้วคุณก็จะพบว่า

มันประหยัดได้ไปกว่าเดิมเยอะ

14. ใช้กฎ 24 ชม. และการเปรียบเทียบ

เวลาที่คุณอย ากซื้ออะไรที่ราคาสูงๆ ลองกลับบ้านไปไปคิดดูอีกสัก 24 ชม. ก่อนค่อยกลับมาซื้ออีกครั้ง

เพ ราะถึงเวลานั้นเราอาจจะไม่อย ากได้มันแล้ว

15. ลดรายจ่าย เรื่องเสื้อผ้า หน้าผม

เปลี่ยนสิ่งที่ไม่ใช้แล้ว เป็นเงิน เช่น เสื้ อผ้าที่กำลังล้นตู้อยู่ บางคนมีเสื้ อผ้าเยอะแต่ใส่ไปไม่หมด ตัดใจแล้วขายต่อบ้างก็ดีนะ

16. อย่าบ้ าสะสมอะไร

เพ ราะมันเป็น ของสะสมเป็น ของที่มีคุณค่าทางจิตใจ มันก็จริงนะแต่ยังไงซะ

ใครที่เป็นนักสะสมก็มักจะเต็มไปด้วยรายจ่ายที่ตาม

 

ขอบคุณ : m e o k a y n a

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In เรื่องทั่วไป
Comments are closed.

Check Also

(ข้อคิดเตือนชีวิตให้คนยุคนี้) ถ้าไม่อยาก “ขายดีจนเจ๊ง” ดังที่ใครหลายๆ คนเป็นอยู่จนต้องหมดตัว

คุณเข้าใจไม่ผิดหรอก หมายถึงอย่างนั้นจริงๆ ข ายดี จนกระท … …