Home เรื่องทั่วไป 6 คุณลักษณะของผู้หญิงมีเสน่ห์ ไม่จำเป็นต้องสวย แค่คิดแบบนี้

6 คุณลักษณะของผู้หญิงมีเสน่ห์ ไม่จำเป็นต้องสวย แค่คิดแบบนี้

0 second read
ปิดความเห็น บน 6 คุณลักษณะของผู้หญิงมีเสน่ห์ ไม่จำเป็นต้องสวย แค่คิดแบบนี้

1. รู้จักควบคุมอารมณ์ความรู้สึก

ผู้หญิงที่มีเสน่ห์เวลาเสี ยใจมักไม่ฟูมฟายเมื่อดีใจก็ไม่กระโดดโลดเต้ นจนเกินงาม เพราะการกระทำเช่นนี้

แสดงให้เห็นว่าคุณไม่สามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกได้

2. เป็นนักสื่ อส ารมือฉมั ง

นักสื่ อส ารที่เก่งกาจต้องมีความคิดเป็นระบบและชัดเจนด้วยโดยความคิดเหล่านี้จะถ่ายทอดผ่านคำพูด

อันฉะฉ าน เปี่ ยมไปด้วยความมั่นใจ

3. ไม่เรียกร้ องความสนใจ

ผู้หญิงที่มีเสน่ห์มักไม่เรียกร้ องความสนใจโดยการโอดคร วญหรือเปิดเผยเรื่องราวของตัวเองในพื้นที่สาธารณะอย่ างโ ซเชี ยล

เพราะการเปิดเผยเรื่องบางเรื่อง อาจทำให้ผู้อื่นมองคุณในด้านลบ

4. สง่างามและมีความมั่นใจ

ผู้หญิงที่มีเสน่ห์ ไม่จำเป็นต้องมีหน้าตาสวยหรือสมบูรณ์แบบไปทุกด้าน

แต่คือคนที่มีความมั่นใจในตนเอง รู้จักที่จะมองข้ามจุดด้อย และดึงจุดเด่นของตนเองออกมา

รู้จักวางตัวอย่ างงามสง่า รวมถึงรู้จักเลือกเสื้ อผ้าเครื่องแต่งกายที่เหมาะสม

5. ไม่นิ น ท าคนอื่น เป็นคนช่างเ จ รจ า

คนช่างเจรจา คือ ผู้ที่มีว าทศิลป์พูดให้ถูกกาลเทศะ แต่คนขิ้นิ นทา คือคนที่พูดเพ้อเจ้อ ไ ร้ส าระ

นับเป็นการลดเสน่ห์ของตนเองอย่ างมาก ซ้ำร้า ย ถ้าสิ่งที่พูดต่อๆ กันไปไม่ใช่เรื่องจริง

ความน่าเชื่ อถือที่มีก็จะลดลงไปด้วย

6. รวยรอยยิ้ม

รอยยิ้มนับเป็นตัวช่วยเสริมเสน่ห์ที่ไม่จำเป็นต้องไปซื้อหาจากที่ไหนเพราะเราสามารถสร้างขึ้นเองได้

รอยยิ้มเป็นเสมือนมิตร ถ้าคุณเดินไปตามท้องถนนเห็นผู้หญิงที่สีหน้ายิ้มแย้มกับผู้หญิงที่ทำหน้าตาบึ้ งตึ ง

ทั้งคุณและคนส่วนใหญ่ก็คงเลือกทักทายผู้หญิงที่ยิ้มแย้มใช่มั้ย..

ฉะนั้น ลองยิ้มให้ตนเองและคนรอบข้างทุก ๆ วัน เพียงแค่นี้ก็ดูมีเสน่ห์ดึงดูดผู้คนรอบข้างได้แล้ว

“ความงามที่แท้จริงของผู้หญิงไม่ได้อยู่ที่ใบหน้า หากแต่สะท้อนออกมาจากจิ ตวิ ญ ญ าณ ผ่านความห่วงใยที่เธอมอบให้ และความรักที่

เธอแสดงออกมา ยิ่งกาลเวลาผ่าน ความงามของเธอจะยิ่งเพิ่มพูนขึ้น”

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In เรื่องทั่วไป
Comments are closed.

Check Also

(ข้อคิดเตือนชีวิตให้คนยุคนี้) ถ้าไม่อยาก “ขายดีจนเจ๊ง” ดังที่ใครหลายๆ คนเป็นอยู่จนต้องหมดตัว

คุณเข้าใจไม่ผิดหรอก หมายถึงอย่างนั้นจริงๆ ข ายดี จนกระท … …