Home เรื่องทั่วไป ไม่อย ากเป็นผู้หญิงดูแ ก่ ให้ลองทำแบบนี้ (คุณมีแล้วกี่ข้อ)

ไม่อย ากเป็นผู้หญิงดูแ ก่ ให้ลองทำแบบนี้ (คุณมีแล้วกี่ข้อ)

6 second read
ปิดความเห็น บน ไม่อย ากเป็นผู้หญิงดูแ ก่ ให้ลองทำแบบนี้ (คุณมีแล้วกี่ข้อ)

1.ดูแลตัวเองดีดี อย่าดูถูกตัวเอง ว่าแ ก่แล้ว ไม่สำคัญ

2.หัวเร าะมาก ๆ หัวเราะเสี ยงดังๆ

3.หัดปฏิเส ธไม่ทำไม่ไปไม่เอาสิ่ง ที่ไม่ชอบไม่อย ากได้ที่ที่

ไม่อย ากไป โดยไม่ต้องมี เห ตุผลไม่ต้อง เ ก ร งใจใคร

4.อยู่กับใครแล้วเครียด เรื่องมาก หัวใจเต้นแ ร งหัวใจเต้ นไม่เป็นจังหวะ

เพราะไม่สบายใจขอให้ออกห่างและเลิ กอยู่ใกล้ๆ คนคนนั้นอีก

5.อย่าเข้าสังคมที่ตัวเอง อึ ดอั ดแม้ว่าสังคมนั้น จะดีหรือมี ชื่อเสี ยงว่าดีเพียงใด

6.เลือกมีเพื่อนสนิทน้อยๆ ดีกว่า

7.เลิ กคิดที่จะให้คนอื่นเข้าใจเรา ใครไม่เข้าใจปล่อยไป เพราะเราไม่ว่าง ไม่มีเวลา และเราไม่อย ากแ ก่

8.หาความรู้ และฝึกทั กษะใหม่ ๆ ไม่ต้องเก่ง เอาที่ทำแล้ว สบายใจ

9.อย ากเป็นหมอดู ให้ไปเรียนดูหมอ อย ากเต้ นรำ ให้ไปเรียนเต้ นรำ อย าก ยิ ง ปื น ให้ไปหัด ยิ ง ปื น

10.รู้จักนิ่ง และฟังคนอื่นบ้าง

11.การมีความหวังมีความฝัน และมีจินตนาการ

12.อ่ านข่ าวติดตามข้อมู ลข่ าวส าร ที่ทันสมัย

13.อย่าแต่งหน้าสีสัน จัดจ้านอย่าเขียน ขอบตาสีดำ อย่าใส่ขนต า ป ล อ ม

14.นั่งเดินตัวตรงมั่นใจในตัวเอง

15.ออกกำลังกายเบา ๆ ทุกวัน

16.มือเท้าเล็ บมือ เล็ บเท้า ต้องสวยสะอาดผิ วเนื้อดีพอ ๆ กับใบหน้า

17.อย่าใส่ชุดเชย ๆ กล้าลองใส่เสื้ อผ้า แบบใหม่ ๆ ที่ไม่คุ้นเคย

18.ไม่กลั วเ ท คโ นโ ลยี

19.ทำ ฟั น ให้สวยเสมอ สุขภาพ ฟั น ต้ องดี

20.อย่ายุ่ งเรื่องชาวบ้าน อย่านิ น ท าว่าร้ าย

21.อยู่กับปัจจุบัน คิดถึงอนาคต ลืมอดีต

22.เวลาไม่มีอะไรทำ อย่าฟุ้ งซ่ าน ให้นอนพัก เพราะตื่น มาจะสดชื่น หน้าสวยผิ ว สวยอารมณ์ดี

23.ออกงาน กลางคืนแต่งตัว สวยมาก ๆ อาทิตย์ ละอย่างน้อย หนึ่งครั้ง

เลือกดูหนังฟังเพลง รอบค่ำ เพื่อบรรย ากาศ และแต่งตัวงาม ๆ

ดินเน่ อร์และ ดื่ ม เบา ๆ ก่อนหรือหลัง ภ าพย น ตร์ หรือ คอนเสิ ร์ต

24.พูดทะลึ่ งบ้างอ่านถึงตรงนี้ ได้ยกรอยยิ้ม ให้แสดงว่าตั้งใจ ที่จะไม่แ ก่ แบบจริงจังแล้วนะ

ขอบคุณ : l a m u n l a m a i

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In เรื่องทั่วไป
Comments are closed.

Check Also

(ข้อคิดเตือนชีวิตให้คนยุคนี้) ถ้าไม่อยาก “ขายดีจนเจ๊ง” ดังที่ใครหลายๆ คนเป็นอยู่จนต้องหมดตัว

คุณเข้าใจไม่ผิดหรอก หมายถึงอย่างนั้นจริงๆ ข ายดี จนกระท … …