Home เรื่องทั่วไป การมีคู่ชีวิตที่ดีย่อมมีศีลเสมอกันด้วย..

การมีคู่ชีวิตที่ดีย่อมมีศีลเสมอกันด้วย..

0 second read
ปิดความเห็น บน การมีคู่ชีวิตที่ดีย่อมมีศีลเสมอกันด้วย..

ใช่ว่าจะมีเพียงแค่ความรักเท่านั้น ที่ทำให้ชีวิตคู่ของคุณอยู่ตลอดรอดฝั่งได้

หลายๆ คอยหาคนรักที่ดี แต่บางคนมีความรักก็ไม่ได้คู่รักแบบที่คิดไว้ การมีคู่ชีวิตที่ดีต้องมีศีลเสมอกันด้วย

การที่เรามีคู่ดี เราดูได้จาก ศีลและสติปัญญา มีบุญวาสนาที่เท่ากัน จึงเรียกว่า

“คู่ดี” แต่ถ้าเรามีคู่แล้วแต่ต้องอยู่บนความกั ง ว ลใจ ความวิ ต กกั ง ว ล

มันไม่ได้เรียกว่าคู่ดีแต่นั่นเรียกว่า “คู่ เ ว ร คู่ ก ร ร ม”

สักวันหนึ่ง ที่เราหมดบุญแ ก่กัน ถึงเวลาก็ต้อง แ ย ก จากกัน เราไม่สามารถยื้ อเวลาเหล่านั้นไว้ได้

การฉลาดในการเลือกคู่ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ อยู่ด้วยกันแล้วมีความสบายใจอย่างเดียวไม่ได้

ต้องมีปัจจัยอื่นๆด้วย เช่น คนรอบข้าง การเป็นตัวของตัวเอง แบบที่ไม่ต้องเ ส แ ส ร้ ง

แบบที่ไม่ต้องมานั่งประดิดประดอย ยอมรับในข้อเสี ยของอีกฝ่ายได้

ถ้าคุณสองคนมีตรงนั้น ความรักของคนที่เกิ ดขึ้นในครั้งนี้ก็ย่อมยั่งยืน อยู่ด้วยกันได้นาน

ไม่หนีห ายไปไหนย ามที่ทุ กข์หนัก ไม่ปล่อยให้อีกฝ่าย ต้องเผชิญ ” ปัญหาโดยลำพั ง ” ถ้าในชีวิตนี้ เราเจอคนแบบนั้น

คนที่รักเราโดยไม่รั ง เ กี ย จ การกระทำ ที่ไม่ดีของเราแล้วก็จงรักษาเขาไว้ให้ดี

นอกจากพ่อแม่แล้ว จะหาใครที่ไหนที่รักเรา และยอมรับในตัวเรา ได้เช่นนั้น

ในชีวิตของคนเรา เราจะเจอคนเช่นนี้ไม่กี่คนหรอก บางคนเจอ แค่ครั้งเดียวในชีวิต

บางคนไม่เจอ แต่ถ้าเจอแล้ว.. อย่าเอากิเ ล ส ความ ห ล ง .. ความเบื่ อหน่ายนำทาง

เพราะอารมณ์ชั่ ว วู บ ประเดี๋ยวประด๋าว ทำให้ชีวิตต้องสู ญ สิ่งมีค่าที่สุดในชีวิตไป มันไม่คุ้มหรอก

 

ขอบคุณ : นามบุญ

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In เรื่องทั่วไป
Comments are closed.

Check Also

(ข้อคิดเตือนชีวิตให้คนยุคนี้) ถ้าไม่อยาก “ขายดีจนเจ๊ง” ดังที่ใครหลายๆ คนเป็นอยู่จนต้องหมดตัว

คุณเข้าใจไม่ผิดหรอก หมายถึงอย่างนั้นจริงๆ ข ายดี จนกระท … …