Home เรื่องทั่วไป หลายต่อหลายคนบอกว่า แข่งเรือแข่งพายแข่งได้ แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้

หลายต่อหลายคนบอกว่า แข่งเรือแข่งพายแข่งได้ แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้

6 second read
ปิดความเห็น บน หลายต่อหลายคนบอกว่า แข่งเรือแข่งพายแข่งได้ แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้

เขาว่ากันว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งได้ แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้ นั้นคือการสอนให้พอใจในวาสนาของตัวเอง

คำที่ว่า แข่งเรือแข่งพายแข่งได้ แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้ คำนี้เราได้ยินกันจนคุ้นหู

ดังนั้น เมื่อรู้อย่ างนี้ จงพอใจใน “วาสนา” ของตัวเอง จากหลวงตามหาบัว นับว่าเป็นบุญวาสนา

ที่คนอ ย่ า ง เราได้เกิดมา เมื่อคนเราได้เกิดมาแล้ว จงพอใจในวาสนาของตนเอง

อย่ าได้คิดไปเปรียบเทียบกับใคร ให้เรารู้สึกด้อยเพราะคนเราแต่ละคนเกิดมาแต่ละคน

ต้นทุนต่างกัน จ น รวยไม่เท่ากัน นั้นเป็นเรื่องธรรมดา

การปฏิบัติตามศาส น าธ ร ร มของพร ะ องค์มนุษย์อย่ างเรา เฉพาะอย่ างยิ่งชาวพุท ธ

เป็นผู้ได้เปรียบแ ก่ สัตว์ทั้งหลายอยู่มากมายคนเราเกิดมามีความคิด สามารถประกอบอาชีพ

เพื่อหาเลี้ยงตัวเองได้ ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐ ใยเราต้องไปน้อยใจในวาสนาให้เป็น

ทุ ก ข์ ใจตัวเอง เรายังมีดีและได้เปรียบสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น

ดังนั้นแล้ว เราจงมองหาสิ่งที่ดีในตัวเอง แล้วนำเอามาใช้ อย่ าเฝ้ามองหาวาสนาให้ลอยเข้ามาหา
แต่จงลงมือทำ ให้ชีวิตมีความสุขได้

คนบางคนเฝ้ารอแต่ บุญ แต่วาสนา บุญเก่า ให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง แต่ไม่ยอมลงมือทำ วาสนานั้น

จะเกิดขึ้นมาได้อย่ างไรคนเรานั้น ไม่ต้องเอาย า พิ ษเป็นฟืนเป็นไ ฟเข้ามา เ ผ า ภายในจิตใจ

ขอให้พอใจในอำนาจวาสนาของตัวเอง หากเราพอใจในสิ่งที่ตนมีแล้วนั้น จิตใจเราจะไม่ต้องการอะไร

เพิ่มขึ้นมาอีก นอกจากสิ่งที่ตนเองมี ความ ทุ ก ข์ ร้อนใจก็จะไม่เกิด

เราเกิดมาในชาตินี้ได้มอบกาย ถวายชีวิต กับพร ะพุท ธเจ้าพ ร ะ ธรรม พ ร ะ ส ง ฆ์

เรียกว่ามอบกับธรรมชาติอันประเสริญแล้ว ดังคำกล่าวของ (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

อย่างไรก็ตาม อย่าได้เอาตัวเรา ไปเปรียบเทียบกับเพื่อน หรือใครๆ เด็ดขาด

เพราะจะทำให้เราเป็น ทุ กข์ เสียเอง คำว่า แข่งเรือแข่งพายแข่งได้

แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้ จะคอยเตือนใจเราให้พอใจในสิ่งที่ตนมี และไม่คิดแข่งกับใคร

นอกจากเอาชนะใจตนเอง ให้พอใจในวาสนาของเราเอง

 

ขอบคุณ : J u n j a o n e w

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In เรื่องทั่วไป
Comments are closed.

Check Also

(ข้อคิดเตือนชีวิตให้คนยุคนี้) ถ้าไม่อยาก “ขายดีจนเจ๊ง” ดังที่ใครหลายๆ คนเป็นอยู่จนต้องหมดตัว

คุณเข้าใจไม่ผิดหรอก หมายถึงอย่างนั้นจริงๆ ข ายดี จนกระท … …