Home เรื่องทั่วไป (ข้อคิดเตือนสติ) จนเงินได้แต่ จงอย่าจนความคิด..ถ้าไม่อยๅกให้ความสุขในชีวิตดิ่งลง

(ข้อคิดเตือนสติ) จนเงินได้แต่ จงอย่าจนความคิด..ถ้าไม่อยๅกให้ความสุขในชีวิตดิ่งลง

10 second read
ปิดความเห็น บน (ข้อคิดเตือนสติ) จนเงินได้แต่ จงอย่าจนความคิด..ถ้าไม่อยๅกให้ความสุขในชีวิตดิ่งลง

จริงอยู่ที่ไม่มีใครอย ากจนหรอก แต่บางครั้งเราก็จำเป็นที่ต้องจน ทั้งแบบ ตั้งใจและแบบไม่ตั้งใจ ความจนแบบไม่ตั้งใจ

เป็นเพราะเราเลือกเกิดไม่ได้ เมื่อเราต้องเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนไม่ได้ร่ำรวย นั่นถือว่าเป็นการจน

แบบไม่ได้ตั้งใจ ส่วนการจนแบบตั้งใจนั้นก็หมายถึงเราไม่มีเงินเพราะเราเองไม่ขยัน ไม่อดทนหรือเราอาจเคยรวย

เคยมีฐานะดีแต่ที่เราต้องจนแบบตั้งใจ ก็เพราะเกิดจากการสร้างหนี้ การใช้เงินฟุ่ มเฟื อย ไม่ระมัดระวังให้คนอื่น

ยืมเงิน แล้วโดนหนีหนี้ทำธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จ ล้ มละล าย

จนทำให้กลายเป็นคนจนแบบตั้งใจแบบนี้ไปได้ เมื่อต้องอยู่ในสถานะที่เรียกว่าจนแล้วก็แปลว่า เราจนเงิน ไม่มีเงินใช้จ่ายได้สบายไร้กังวล เงินที่ได้มาอาจจะพอหรือ

ไม่พอกับค่าใช้จ่ายด้วยซ้ำ หากอย ากได้สิ่งของอะไรก็ไม่สามารถซื้อได้อย่างที่

ใจหวัง ต้องรอๆ และบางครั้งก็ไม่รู้ว่าจะต้องรออีกถึงเมื่อไหร่ ความจนนั้นก็แบ่งได้หลายระดับ จนมากหรือจนน้อย

จนมากก็หมายถึงจนถึงขนาดต้องเป็นหนี้รายได้ไม่พอค่าใช้จ่าย ต้องห ยิ บยื ม กู้หนี้มา ส่วนจนน้อยก็อาจจะหมายถึงมี

รายได้แค่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายเท่านั้น อาจไม่ถึงกับเป็นหนี้ แต่ก็ไม่มีเงินเหลือเก็บพอที่จะยกฐานะของตัวเองให้ดีขึ้นจนพ้ น

จากความจนไปได้ มีคนเคยแบ่ง ความจนไว้เป็น 4 แบบ ด้วยกัน มาดูกัน เราว่าอยู่ในข่ายไหนของความจนกันบ้าง

จนเงิน

คนจนเงิน ก็คือ คนที่ไม่มีเงินหรือมีเงินน้อย น้อยจนไม่เพียงพอที่จะดูแลตัวเอง

หรือครอบครัวได้ ความหมายของจนเงินมักเป็นความจนที่คนทั่วไปเข้าใจกัน

จนเวลา

คนจนเวลา ก็คือ คนที่ไม่มีเวลาหรือมีเวลาน้อยที่จะทำให้สิ่งที่ตัวเองต้องการจะทำ

คนจนเวลาบางคนมีเงินแต่ไม่มีเวลาใช้เงิน เพราะมั วแต่หาเงิน ส่วนคนจน

เวลาบางคนก็ไม่มีเงินด้วย เรียกว่าจนทั้งเวลาและจนทั้งเงิน

จนโอกาส

คนจนโอกาส ก็คือ คนที่แทบไม่มีโอกาสที่ดีเข้ามาในชีวิตเลยหรืออาจมีแต่เราไม่ไขว่คว้าไว้

บางคนก็ตีอกชกหัวตัวเองว่าเรานั้นทั้งประหยัดทั้งขยัน

ชีวิตมีแต่คิดดีทำดี ทำไมไม่เห็นได้ดีบ้าง นอกจากประหยัด ขยันและเป็นคนดีแล้ว เรายังต้องฉลาดด้วย ฉลาดในการเปิดโอกาสใหม่ ๆ

ให้กับชีวิต ของเรา อาชีพบางอย่างไม่ใช่ว่าไม่ดี แต่เป็นอาชีพที่ไม่มีโอกาสก้าวหน้าเมื่อทำงานไปถึงจุดหนึ่งก็ควรที่จะต้องหาทางขยับ

ขย าย เพื่อให้เราได้รับโอกาสใหม่ ๆ บ้าง

จนความคิด

คนจนความคิด ก็คือ คนที่คิดน้อยหรือคนที่ไม่มีความคิดนั่นแหละ ความคิดของคนที่จนความคิดจะวนเวียนอยู่แต่กับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์

เช่น คิดแต่ดูถูกตัวเองว่าทำไม่ได้ คิดแต่ว่าช าตินี้เราจะไม่มีวันรวยคิดว่าคนอื่นเก่งเรา

ไม่เก่งเหมือนเขา เราไม่มีทางทำได้แบบเขา คิดว่าก็เขาเกิดมารวยเราไม่ได้รวยเหมือนเขา เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรา

ทำไม่ได้หรอก อาชีพเสริมเรา ไม่ไหว สุขภาพ เราไม่ดีฯลฯ คิดแบบนี้แล้วโอกาสหลาย ๆ

อย่างในชีวิตก็ต้องหลุดลอยไป ไม่ว่าจะเป็นการจนแบบไหนก็ตาม ก็ไม่เป็นผลดีกับชีวิตทั้งนั้น

การจนเรื่องเงินยังเป็นของนอกกายที่หากเราไม่จนความคิดไปด้วยชีวิตก็ยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้หากเราไม่มีเงิน

ไม่มีเวลาและไม่มีโอกาสดี ๆ แถมเรายังมีความคิดที่ไม่ถูกต้องหรือมีทัศนคติที่ไม่ดีกับการดำเนินชีวิตของเราชีวิตของเรานั้นก็คงจะจน

เหมือนเดิม ไม่มีใครสามารถช่วยอะไรเราได้นอกจาก

ตัวเราเองสำคัญที่สุดคือ ต้องเปลี่ยนแปลงความคิดก่อน นั่นคืออันดับแรกที่จะทำให้เรามีชีวิตที่ก้าวพ้ น

จากความจนที่แท้จริงไปได้ คนจนหรือคนรวยก็สามารถมี

ความสุขได้เหมือนกัน คนรวยก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเป็นที่อิ จ ฉ าอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าคนรวยทุกคนจะมีความสุขได้ด้วย

คนรวยสามารถซื้อบ้านหลังใหญ่รถยนต์ยี่ห้อหรู รับประทานอาหารอร่อยแพงตามร้าน ซื้อเสื้ อผ้า รองเท้ามี

แบรนด์ดัง แต่อย่าลืมว่าคนรวยเขาก็ต้องพย าย ามรักษา สถานภาพทางสังคม

และเศรษฐกิจของตัวเขาเองไว้ด้วย ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นภาระอันหนักหน่วง สำหรับคนรวยที่มากกว่าคนจนที่เราต้องการเพียงแค่

การกินอิ่มนอนหลับสบายเท่านั้น เงินเป็นของแปลก เรามักจะอย ากมีเงินมาก ๆ กันและคิดว่า

เมื่อเรามีเงินเท่านั้นเท่านี้แล้วก็จะพอเพราะชีวิตของเราก็จะมีความสุข

แต่เพราะเหตุใดคนรวยถึงไม่หยุด คนรวยบางคนเมื่อร่ำรวยมีเงินทองมากมาย

ก็ยังหาความรวยกันต่อไป เมื่อมีมากก็อย ากมีมากขึ้นไปอีก แทนที่จะมีความสุข

ก็จึงกลายเป็นเงินนั้นสร้างความกังวลและความทุ กข์ให้กับคนรวย

การเขียนแบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นคนจนถึงจะดี เพราะเมื่อรวยจะเป็นทุ กข์ ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นแบบที่ว่า

เพียงแต่ต้องการจะ บอกว่าไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือคนรวยเราก็สามารถมีความสุขได้เหมือนกัน

หากเราจนไม่มีเงิน เราก็อย่าจนความคิดไปด้วยให้มองแ ง่ดีของการที่เรา ไม่ต้องดูแลทรัพย์สมบัติมากมายหรือมีเกี ยรติยศ

ชื่อเสียงค้ำคอ การเลือก กินอาหาร การแต่งตัวของเราสามารถทำได้แบบตามสบาย ไม่ต้องเป็น

ทางการเหมือนกับคนรวย นอกจากนั้นให้เราคิดในแง่ดีถึงศักยภาพใน ตัวเราเองว่าเราสามารถทำอะไรได้อีกมาก

เพื่อยกระดับฐานะของตัวเราเองเพื่อที่วันหนึ่งไม่เพียงแต่เราจะมีชีวิตในรูปแบบที่เราต้องการ แต่เราอาจจะ

ยังสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วย การคิดแบบจรรโ ล งใจแบบนี้ทำให้เรามี

กำลังใจ และก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมีความสุขได้

ความสุขในชีวิตหาไม่ย ากเลยจริง ๆ ค่ะ เพียงแค่เลี่ยงทำนิสั ยไม่ดีต่อใจเหล่านี้ไปซะ

ยิ้มให้ตัวเองบ่อย ๆ พร้อมทั้งดูแลสุขภาพให้ดี อารมณ์และร่างกายเราก็จะดีไปด้วยง่าย ๆ แล้ว

 

ขอบคุณ : c r e a t e-r e a d i n g t h

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In เรื่องทั่วไป
Comments are closed.

Check Also

(ข้อคิดเตือนชีวิตให้คนยุคนี้) ถ้าไม่อยาก “ขายดีจนเจ๊ง” ดังที่ใครหลายๆ คนเป็นอยู่จนต้องหมดตัว

คุณเข้าใจไม่ผิดหรอก หมายถึงอย่างนั้นจริงๆ ข ายดี จนกระท … …