Home คติสอนใจ (เตือนสติพ่อแม่) พ่อแม่ที่ดี จะไม่พูดประโยคที่ไม่ดีกับลูกแบบนี้ เพราะอาจทำให้ลูกไม่ฉลาด

(เตือนสติพ่อแม่) พ่อแม่ที่ดี จะไม่พูดประโยคที่ไม่ดีกับลูกแบบนี้ เพราะอาจทำให้ลูกไม่ฉลาด

7 second read
ปิดความเห็น บน (เตือนสติพ่อแม่) พ่อแม่ที่ดี จะไม่พูดประโยคที่ไม่ดีกับลูกแบบนี้ เพราะอาจทำให้ลูกไม่ฉลาด

คำพูดที่ไม่ควรใช้พูดกับลูกหากพูดออกไป อาจจะมีผลต่อพัฒนาการของลูกในช่วงวัยต่างๆได้

ฉะนั้น มาดูกันว่าประโยคเหล่านั้นมีอะไรบ้างที่ไม่ควรพูด มันอาจจะส่งกระทบมากกว่าที่คิดไว้

มาดูกันว่าประโยค ที่ไม่ควรพูดมีอะไรบ้าง จะได้เก็บไปสอนลูกๆ

1. หยุดกวนซะที ได้ไหม

บางครั้งคุณแม่อาจ ต้องการเวลาส่วนตัวบ้าง แต่หากคุณแม่บอกลูกว่าอย่ ามายุ่งอยู่บ่อยๆ

ลูกคุณอาจจะไม่คุยกับ คุณแม่อีกต่อไปเลยก็ได้นะยังไงลองอธิบาย ให้ลูกฟังถึงเหตุผลดีๆ

อย่ างเช่น คุณแม่ขอเวลา ทำธุระส่วนตัวสัก 2-3 นาทีได้ไหมงี้ แล้วแม่จะคุยกับห นูอีกที

2. เดี๋ยวติเลย

ผู้ปกครองหลายๆ คนคิดว่าการลงไม้ลงมือ มันจะทำให้ลูกเชื่อฟังได้

แต่หารู้ไม่ การติ่เขา การล งโท ษเขา แบบหนักๆ อาจไม่ได้ส่งผลดี แต่กลับ

ใช้ได้ผลแค่ในช่วงแรกๆ เท่านั้น แล้วสุดท้าย ก็จะใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป

3. หุ บป าก และก็อยู่เงียบๆ ไปซะ

เด็ กในวัยที่กำลังหัดพูดมักจะพูดตลอดเวลาอาจจะพูดผิ ด ถูกบ้าง หากเขาพูดจา

ไม่เหมาะสมคุณแม่ควรจะสอน เขาดีๆแทนที่จะบอกว่า ให้หุ บปาก แบบนั้นน่ะ ลูกจะเก็บกด

ไม่กล้าแสดงออก และอาจมีพัฒนาการ ทางการพูดที่ช้าลงด้วย

4. ทำไมกันทำไมน่ารำค าญเช่นนี้

คำนี้จะบั่ น ทอ น ความรู้สึกและความ เชื่อมั่นของลูกได้อาจจะ ทำให้เขา

เริ่มไม่มั่นใจ ว่าตกลงแล้วพ่อแม่รักเขาอยู่ไหม ความมั่นคงในจิตใจ

ของลูกจึงเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นพื้นฐานต่อ ไปในอนาคตด้วยนะ

5. ต่อว่าลูก แบบนั้นแบบนี้

เพราะการบอกว่า เขาเป็นคนซุ่ มซ่ ามนิสัยไม่ดีนั้นมันไม่ได้ช่วยให้เขามีความมั่นใจ หรือรู้สึกมีคุณค่ามากขึ้นเลย แม้ว่าคุณจะไม่ได้พูดกับเขาโดยตรงแต่สุดท้ายแล้วลูกคุณ

ก็จะเชื่อว่าเขาเป็นคนที่แ ย่ เหมือนที่คุณแม่พูดจริงๆ นั่นแหละ

6. ทำแบบนี้เดี๋ยวพ่อแม่ ไม่รักนะ

คำว่าไม่รักจะมีผลกร ะท บต่อความรู้สึกภายในใจลูกได้เป็นอย่ างดีแม้จะคิดว่ายังไง ลูกก็รู้อยู่แล้วว่า คุณแม่รักเขาแต่ลึดๆ ในความเป็นจริงนั้น

คำพูดนี้บั่ นท อ นความรู้สึกเขามากเลยจริงๆ

7. เป็นเด็ กขิ้ แ พ้

การที่เรียกลูกว่าเด็ กขิ้แ พ้ จะทำให้ลูกคุณอาจรู้สึกละอ ายใจคุณแม่ควรฝึกให้ลูกรู้จักการฝึกฝน ฝึกความพย าย ามจะดีกว่าการที่คุณแม่ พูดทำร้ ายจิตใจลูก

แทนที่ลูกจะมีความพย าย ามขึ้น กลับยิ่งทำให้ลูก มีพฤติกร ร มที่ถ ดถ อย

หรืออาจข า ดความเชื่อมั่นและไม่กล้าที่จะตัดสินใจ อะไรได้ด้วยตัวเองทั้งนั้น

8. ล้ อเลี ยนข้อด้ อย

เป็นสิ่งต้องห้ ามสำหรับคุณพ่อคุณแม่เลยล่ะ ไม่ควรที่ล้ อเลี ยน หรือเรียกลูกด้วย

ชื่ออื่นๆ เลย เพราะมันอาจทำให้ลูกสู ญเสี ยความมั่นใจ เช่น อ้ วน แห้ ง สิ ว รัยงี้

9. เป็นลูก ผู้ชายหน่อยสิ!

คำนี้ก็ไม่ควรที่จะใช้กับลูกนอกจากจะปิ ดกั้ น พัฒนาการของเขาแล้วยังทำให้ลูกสั บส น มากกว่าเดิมว่าการเป็นลูกผู้ช ายต้องทำยังไงหรือ

ยังไงก็ต ามคุณแม่ ควรอธิบายเพิ่มว่าลูกควรทำอะไรบ้างและทำเพราะอะไร เขาจะได้รู้

10. รอให้พ่อรู้ก่อนเถอะ

เพราะบางทีคุณแม่มักจะชอบ ขู่ เช่น เดี๋ยวรอให้พ่อรู้ก่อนเถอะ และปั ญห าก็คือ เมื่อลูกโตขึ้น

เขาก็จะรู้ว่าคุณแม่ก็แค่ ขู่ แหละ ไม่ทำอะไรเขาหรอก มันก็อาจกลายเป็นว่าไม่ฟังคุณแม่

11. แม่ตั ดห นูแล้วนะ

เมื่อคุณแม่รู้สึกโ ก รธมากๆ อาจเผลอพูด กับลูกไปว่าแม่ตัดแล้ว แต่ใน ความเป็นจริงลูก ยังต้องพึ่งพิงอาศัยอาห าร ความรัก จากคุณแม่คุณพ่ออยู่ไง

ฉะนั้น หากพูดไปแล้วอาจเป็นการทำร้ ายจิตใจ ความรู้สึกของลูก อาจจะทำล า ย ความสัมพันธ์ก็เป็นได้

12. ทำไมไม่ เหมือนลูกคนอื่นเขาเลยนะ

แม่ไม่ควรที่เอาลูกตัวเอง ไปเปรียบเทียบกับคนอื่น เราควรเข้าใจว่าเด็ กแต่ละคน

ไม่เหมือนกัน พย าย ามทำให้ลูกรู้ว่า พวกเขาพิเศษกันคนละแบบจะดีกว่านะ

13. ชอบสั่งให้ทำ

แม้หน้าที่ของคุณแม่คือควรสอนให้ลูก เชื่อฟังในสิ่งที่เราพูด แต่ยังไงก็ไม่ควรที่จะพูด

ลอยๆ ออกมา โดยไม่มีเหตุมีผลและไม่อธิบายอะไรเพิ่ม เพราะลูกจะมีความเคยชินว่าทำต ามไปวันๆ

14. ไม่น่าเชื่อว่า ลูกจะคิดเรื่องไร้ส าระอย่างนี้

ตอนที่ลูกเดินกระแท กเท้ า หรือเดินช นประตู แบบไม่ได้ตั้งใจนั้น เขาอาจมีเรื่องกั งว ลใจอยู่ เมื่อคุณแม่ไปต่อว่า ลูกอาจจะรู้สึกเหมือนว่า ถูกปฏิเสธดูเป็นคนไ ร้ค่ า ทั้งยังต้องการแยกตัวออกห่าง

จากพ่อแม่มากขึ้น ฉะนั้นควรรอจังหวะที่เหมาะสมก่อน และค่อยพูดว่าแม่อาจเห็นเรื่องนี้

ในมุมมองที่ต่างออกไป ไหนลองเล่าเรื่องของห นูใหม่อีกครั้ง แล้วเรามาหาข้อสรุปด้วยกันอีกที

แบบนี้ก็จะดีขึ้นกว่าเดิม เห็นไหมว่า บางคำพูดมันช่างอ่ อนไหว ก่อนจะพูดอะไรนั้น

ก็ขอให้ได้คิดดีๆ ก่อนที่จะพูดมันออกมา ก็เพื่อความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างครอบครัวของเรา

 

ขอบคุณ : k  i  a  d  t  i  k  u  n

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In คติสอนใจ
Comments are closed.

Check Also

(ข้อคิดเตือนชีวิตให้คนยุคนี้) ถ้าไม่อยาก “ขายดีจนเจ๊ง” ดังที่ใครหลายๆ คนเป็นอยู่จนต้องหมดตัว

คุณเข้าใจไม่ผิดหรอก หมายถึงอย่างนั้นจริงๆ ข ายดี จนกระท … …