Home เรื่องทั่วไป 3 วิธี ทำตัวเรียบง่ายชีวิตสบาย อยู่อย่างพอเพียง ไม่ทำตัวอวดหรู

3 วิธี ทำตัวเรียบง่ายชีวิตสบาย อยู่อย่างพอเพียง ไม่ทำตัวอวดหรู

8 second read
ปิดความเห็น บน 3 วิธี ทำตัวเรียบง่ายชีวิตสบาย อยู่อย่างพอเพียง ไม่ทำตัวอวดหรู

เคยสงสัยกันไหมว่า ทำไมกันคนที่มีเงินเดือนเท่ากัน หรือคนที่มีมากกว่า เขาถึงมีการเงินอย่างไร

จึงใช้แบบไม่ขัดสนเลย แล้วเราจะทำยังไงดีล่ะ ให้การใช้จ่าย ใช้เงินของเราดีขึ้นเหมือนเขา

งดค่าใช้จ่าย ที่มันเกินจริง

เพราะเงินส่วนใหญ่ที่เราบอกว่าเก็บไม่ได้เนี่ย ใช้จนหมดตลอด อีกปัจจัยหนึ่งเลยที่ทำให้ไม่มีเงินเหลือ

คือการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย เกินที่มี มี 3,000 ใช้ 5,000 งี้ ไม่ว่าจะเป็นขนม กระเป๋า เสื้ อผ้า

รองเท้าที่ซื้อมาแค่เพราะชอบเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้ใช้แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จัดการได้ด้วยตัวเราเอง

แค่ต้องมีวินัยในตัวเองเสมอคิดไตร่ตรองให้ดี แรก ๆอาจจะทำได้ย าก พอทำจนติดนิสัยจะทำให้เราชิน

ต่อไปก็จะไม่ย าก ทีนี้ก็จะส่งผลดีให้เรามีเงินเหลือใช้ เพราะเหล่านี้มันเป็นรายจ่ายที่มีความฟุ่มเฟือย

และถ้าเราลดไปได้ จะมีเงินเก็บเยอะเลย แค่คุณเปลี่ยนทัศนคติ และทำมันเท่านั้นสิ่งดี ๆ ก็เกิดขึ้นแล้ว

ซื้ อของ เน้นที่คุณภาพ

เพราะหลายคนที่อาจจะติดนิสัยชอบซื้อของดูที่ร า คาเป็นหลัก ต่อแต่นี้ไปควรเปลี่ยนพฤติกร ร ม

ของตัวเองได้แล้วนะ พิจารณาไตร่ตรองให้ดีก่อนที่จะซื้ อ เพราะนอกจากจะดูที่ร าคา เราควรดูที่คุณภาพด้วย

ฉะนั้นการที่จะซื้ อของแล้วได้ของที่มีคุ ณภาพมันย่อมดีกว่า

เพราะมันจะส่งผลระยะย าวเราเองก็จะได้ใช้ของอย่ างคุ้มค่าและนาน ไตร่ตรองดูก่อน ก่อนคิดจะซื้ อ

บางครั้งของที่มีคุณภาพ แต่ร าคาเพิ่มขึ้นอีกนิด ก็ย่อมคุ้มค่ากว่านะ เราไม่ควรมองที่ราค าอย่ างเดีย ว

เราควรดูที่คุณภาพด้วย อีกทั้งยังต้องรู้จักจำกั ดการใช้เงินตัวเองในแต่ละวันด้วยนะ

ทำบัญชีรายรับ รายจ่าย เพื่อตัวเองด้วย

เรื่องพวกนี้คือพื้นฐาน ในการออม หลายคนคงรู้จัก เพราะถ้าอย ากมีวินัยในตัวเอง สิ่งที่ต้องทำให้ได้คือ เริ่มทำบัญชีรายรับ

รายจ่า ยนี่แหละจากนั้นก็ไม่ย าก ให้เพื่อน ๆ นั้นใส่รายการที่ได้ใช้ในบัญชี รายรับราย จ่ายของเรา จะได้รู้ว่าอันไหนที่เราจ่า ยไป จ่ายไป

เท่าไหร่บ้างและเหลือเท่าไหร่ จากนั้นให้เรามาคำนวณดูว่าค่าใช้ จ่ายในแต่ละเดือน มันควรจะไปในทิศทางไหน

เพราะเหล่านี้ มันดีต่อเรา จะให้เราเนี่ยรู้จักประมาณตน ไม่ใช้จ่ายเกินตัว

 

ขอขอบคุณ : s m i l e r o y y i m

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In เรื่องทั่วไป
Comments are closed.

Check Also

(ข้อคิดเตือนชีวิตให้คนยุคนี้) ถ้าไม่อยาก “ขายดีจนเจ๊ง” ดังที่ใครหลายๆ คนเป็นอยู่จนต้องหมดตัว

คุณเข้าใจไม่ผิดหรอก หมายถึงอย่างนั้นจริงๆ ข ายดี จนกระท … …