Home คติสอนใจ ให้อภั ยแต่จะไม่สุงสิง (ไม่ได้เกลียดแต่ไม่อย ากเข้าไปยุ่ง)

ให้อภั ยแต่จะไม่สุงสิง (ไม่ได้เกลียดแต่ไม่อย ากเข้าไปยุ่ง)

4 second read
ปิดความเห็น บน ให้อภั ยแต่จะไม่สุงสิง (ไม่ได้เกลียดแต่ไม่อย ากเข้าไปยุ่ง)

ในแต่ละวันนั้น… เราอาจต้องพบเจอผู้คนมากมายผู้คนเหล่านี้อาจเป็นคนที่เคยทำอะไรไม่ดีให้เราเ จ็ บ ช้ำน้ำใจมาก่อน

เป็นต้นเหตุให้เราอารมณ์เสีย รู้สึกไม่ดี หงุดหงิดทุกครั้งที่ได้เจอแต่…ทุกข์ ก็ตกอยู่ที่คน เกลีย ด กร ร ม ตกอยู่ที่คนเคีย ดแ ค้ น

คนที่ไม่ทุ กข์ ไม่มีก ร ร ม…คือ คนที่ไม่เกลียดไม่เคีย ดแค้ นใครใครให้อภั ยก่อนก็มีความสุขในชีวิตก่อน

คุณต้องเข้าใจก่อนว่า.. “ให้อภั ย” กับ “ให้โอกาส” มันคนละส่วนกันให้อภัย แต่ไม่ให้โอกาส ให้อภั ย แต่ไม่กลับไปคบ

ไม่กลับไปสุงสิงด้วยอยู่ที่ว่า เราเลือกที่จะเก็บหรือไม่เก็บคนบางประเภทไว้ในชีวิตได้การให้อภั ย คือ การยกโทษทางจิตใจ

ในสิ่งผิดที่เขาทำต่อเราทำให้ความรู้สึกของความโกร ธแ ค้ นของเราบรรเทาลงเรารู้สึกว่าเราให้อภั ยเขาได้ เราจึงให้อภัยให้อภั ย

โดยไม่ขึ้นกับว่าคนที่ทำผิดนั้นจะเป็นอย่ างไรจะเสียใจ จะชดใช้ จะรับโทษหรือเปล่าเราไม่ต้องไปสน แต่เราก็ให้อภั ยเขาได้

เพื่อปลดปล่อย ความ แ ค้นออกจากใจเราปล่อยความคิด ความรู้สึกด้านลบให้ออกไปจากเราเพิ่อที่เราจะไม่ต้องทุ กข์ใจ

บางครั้ง…เราไม่ให้อภั ยบางคนเพราะคิดว่าเราทำไม่ได้หรือไม่เราก็รู้สึกว่าเราไม่อย ากให้อภั ย เราจะเก็บความโกรธแ ค้ น นี้ไว้

เพราะเขาไม่สมควรได้รับการให้อภั ยแต่ในขณะเดียวกันนั้น ….เรากลับไม่รู้ตัวว่าจิตใจที่โก รธแค้นนั้นมาพร้อมกับความทุ กข์

และมัน ทำร้าย เราเสมอคนที่ทำผิดกับเรา ไม่ได้มารู้สึกด้วยกับเราเลยการให้อภั ย ก็ไม่ได้หมายความว่า เราจะต้องกลับไปดีกับเขา

แต่เป็นการทำให้เราพ้นจากจิตใจที่เคียดแค้นและเจ็บปวด ต่างหากให้อภั ยได้ แต่ไม่กลับไปสุงสิงด้วยยกโทษให้

แต่ไม่กลับไปคบด้วยการให้อภั ย ทำให้เราได้ชีวิตและความสุขของเรากลับมาหากอย ากอยู่อย่ างสบายใจ

อยากมีชีวิตที่สงบสุขมากต้องฝึกใจให้เลิกยุ่ง เลิกมอง รักษาระยะห่างเท่าที่เราสบายใจเรียนรู้ที่จะไม่ใส่ใจคนอื่น

จนเกินไปเกลียดก็อย่าไปมองไม่ชอบก็อย่ าไปดู หากไม่ใส่ใจคนที่อื่นจนเกินไปก็ไม่มีใคร มาทำให้เราหงุดหงิดได้

ลองท่องไว้…ไม่โกรธไม่เกลียด และ ไม่เฉียดเข้าไปใกล้ให้อภั ยเขาเราสุขโกรธเขาเกลียดเขาเราก็ทุ กข์เอง

ให้อภัย มันช่วยปลดปล่อยเราจากความทุ กข์ และค ว า ม แ ค้ นคนที่ทำได้คือคนที่ชนะ ไม่ใช่พ่ายแพ้…

จริงๆ แล้วการให้อภั ยกับการให้โอกาสเป็นคนละส่วนกันเราให้อภั ย แต่ไม่ให้โอกาสได้เพราะการให้อภั ย

คือการยกโทษทางจิตใจแต่การให้โอกาส ต้องมาพร้อมกับการพิสูจน์ตัวเองของคนทำผิดถ้าคนทำผิดไม่ได้กลับใจ

ไม่ได้เสี ยใจเราไม่จำเป็นต้องกลับไปคุยด้วยไม่ต้องกลับไปสุงสิงด้วย แค่ยกโทษให้เขา แล้วเดินหนีออกมา

ต่างคนต่างอยู่ เอาความสุขของเรากลับคืนมาใหม่เป็นของเรา

 

 

ขอบคุณ : k i d  –  s i

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In คติสอนใจ
Comments are closed.

Check Also

(ข้อคิดเตือนชีวิตให้คนยุคนี้) ถ้าไม่อยาก “ขายดีจนเจ๊ง” ดังที่ใครหลายๆ คนเป็นอยู่จนต้องหมดตัว

คุณเข้าใจไม่ผิดหรอก หมายถึงอย่างนั้นจริงๆ ข ายดี จนกระท … …