Home คติสอนใจ 3 วิธีบริหารชีวิตในยุคนี้ เมื่อเงินเริ่มติดลบ

3 วิธีบริหารชีวิตในยุคนี้ เมื่อเงินเริ่มติดลบ

12 second read
ปิดความเห็น บน 3 วิธีบริหารชีวิตในยุคนี้ เมื่อเงินเริ่มติดลบ

เชื่อว่าหลายๆ คนต้องเจอกับปัญหาเงินช็อต เงินติดลบ หมุนเงินไม่ทัน ยืมเงินจากนั่น มาโปะนี่ จนทำให้เป็นหนี้ท่วมหัว

พอถึงสิ้นเดือนก็ใช้แต่หนี้ หมุนนั่นหมุนนี่ ไม่มีเงินเก็บสักทีแต่หลายๆ คนก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดี ชีวิตของใครหลายคน

ต้องประสบกับปัญหาหมุนเงินไม่ทัน เงินติดลบ ไม่พอใช้ มาดูกันว่าเราจะมีวิธีการจัดการเรื่องเหล่านี้อย่างไรบ้ าง

1.หาช่องทางสร้างรายได้เพิ่ม

ตามหลักความจริงแล้ว เมื่อเงินหมด ก็ต้องหาเพิ่ม เหมือนน้ำในตุ่มหมดก็ต้องตักมาเพิ่ม ใครที่เป็นหนี้ เงินติดลบ

ลองสำรวจตัวเองว่า มีของอะไรขายได้ มีความสามารถอะไร หรือมองหาอาชีพเสริมที่พอสร้างรายได้ เช่น ทำกับข้าว

ทำขนมขาย หรือไม่ถ้ามีทักษะการขาย ก็หาซื้ อสินค้าต่างๆ ไปขายตามตลาดนัด หรือหากมีทักษะอื่นๆ ก็ทำได้เลยครับ

2. ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

อันดับแรกต้องทำบันทึกรายรับ-รายจ่ายของตนเองทุกวัน ในแต่ละเดือนมีรายได้จากไหนบ้ าง พอใช้จ่ายหรือไม่

หรือในแต่ละเดือนต้องใช้จ่ายอะไรบ้ าง เช่น ค่าใช้จ่ายในครอบครัวค่าเดินทาง ค่าอ า ห า ร ค่าโทรศัพท์ ค่าผ่ อ นชำระหนี้สินค้า

ค่าใช้จ่ายสังสรรค์แล้วรวมกันว่ามีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่ ใช้เงินไปกับอะไรมากที่สุด จำเป็นหรือไม่จำเป็นต่อชีวิต ถ้าไม่จำเป็น

ต้องเลิกหรือหยุดทันที หากใครไม่เคยจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย จะทำให้ไม่รู้ว่าในแต่ละเดือนมีการใช้จ่ายอะไรบ้ าง

และหมดไปกับอะไรบ้ าง ดังนั้น เมื่อรู้ปัญหาแล้วว่าเงินหมดไปกับอะไรหากเป็นค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยที่สามารถประหยัดได้

ควรประหยัดอย่างจริงจัง

3. จ่ายหนี้สำคัญก่อน

โดยเฉพาะหนี้ผ่ อ นบ้ าน ผ่ อ นรถ ส่วนหนี้บัตรเครดิต หรือหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล ให้จ่ายเท่าที่จ่ายได้ โดยเลือกจ่ายหนี้ที่ มี ด อ ก เ บี้ ยสูง

ก่อน และติดต่อขอประนอมหนี้ ขอผ่ อ นจ่ายในแต่ละเดือน และควรติดต่อเจ้าหนี้อยู่ตลอด อย่าคิดหนีหนี้

 

 

ขอบคุณ : t h a i s m e s c e n t e r

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In คติสอนใจ
Comments are closed.

Check Also

(ข้อคิดเตือนชีวิตให้คนยุคนี้) ถ้าไม่อยาก “ขายดีจนเจ๊ง” ดังที่ใครหลายๆ คนเป็นอยู่จนต้องหมดตัว

คุณเข้าใจไม่ผิดหรอก หมายถึงอย่างนั้นจริงๆ ข ายดี จนกระท … …