Home คติสอนใจ 10 เหตุผลพารวย ทำไมคนจีนถึงได้สร้างเนื้อสร้างตัวได้เก่งจนร่ำรวย

10 เหตุผลพารวย ทำไมคนจีนถึงได้สร้างเนื้อสร้างตัวได้เก่งจนร่ำรวย

0 second read
ปิดความเห็น บน 10 เหตุผลพารวย ทำไมคนจีนถึงได้สร้างเนื้อสร้างตัวได้เก่งจนร่ำรวย

ลักษณะนิสัยของคนจีนนั้น จะเป็นคนขยันทำงานทำมาหากิน ไม่เลือกงาน และ มีความอดทน

1. เพราะเขารู้จักกระจายความเสี่ ยง

เราจะเห็นว่าได้คนจีนที่เป็นนักธุรกิจนั้น พวกเขาไม่ได้เอาเงินไปกระจุกไว้ในที่ๆเดียว

แต่พวกเขามีการกระจายความ เ สี่ ย ง แบ่งไปลงทุนในรูปแบบอื่น ๆด้วย

เช่น อสังหาริมทรัพย์ หุ้นส่วน ในกิจการอื่น รวมถึงการลงทุนหรือขยายกิจการในต่างประเทศ

เพราะหากเกิดปัญหากับธุรกิจหลัก ก็ยังมีรายได้จากทางอื่นอยู่

2. รู้จักเปลี่ยนแปลงและต่อยอด

เป็นเรื่องธรรมดาของการค้าที่จะต้องเจอคู่แข่งมากมาย แต่ว่า

พวกเขาไม่ได้มองแบบนั้น เขามองว่าในทุกพื้นที่ย่อมมีโอกาส

ทางธุรกิจของตัวเอง อยู่ที่ว่าใครจะมองเห็นก่อนกันนั่นเอง

3. ยึดมั่นเรื่องการค้าขาย

คนเชื้อสายจีนส่วนใหญ่มีรากฐานมาจากอาชีพค้าขายหรือ

ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้ว ไม่ใช่รับราชการหรือเป็นลูกจ้างประจำ

เราจะเห็นได้ว่า เมื่อคนจีนอพยพหรือย้ายถิ่นฐานเข้ามาในประ

เทศใดก็ตาม พวกเขามักจะเอาความรู้เดิมที่ติดตัวมาเป็นจุด

เริ่มต้นของการค้าขาย ด้วยความที่พวกเขาเชื่อว่าการค้าขาย คือการลงทุนที่ดีที่สุดนั่นเอง

4.เขามักทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ทำ

คนจีนถือเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจต่างๆในหลายๆ อุตสาหกรรม

โดยพวกเขามีคติว่า ทำธุรกิจต้องทำเป็นคนแรก อย่ าไป

แข่งกับคนที่เขาทำอยู่แล้ว ความขยันในการคิดและค้นหา

สินค้ามาขายก่อนใครๆ ถือเป็นกลยุทธ์การค้าที่ทำให้เขา

มั่งคั่งได้ และกลายเป็นเจ้าของตลาดอย่ างมากมาย

5. ขยายกิจการให้เติบโตไปทีละน้อย ๆ

พวกเขามักขยายกิจการตัวเองไปทีละนิด ทีละหน่อย ไม่

เน้นเร่งรัด หรือรวดเร็วจนเกินไป การทำเช่นนี้ก็เพื่อที่จะป้องกัน

ความผิ ดพล าดนั่นเอง อีกทั้งพวกเขายังคิดว่าการขยายที่รวด

เร็วจนเกินไป อาจเป็นการทำให้เงินทุนไปจมอยู่กับที่ ไม่งอกเงย

คล้ายกับเป็นการทำ ล า ย ตัวเองมากกว่า ที่จะเรียกว่าเติบโต

6.ใช้เทคนิคซื้อเมื่ออิ่ม ขายเมื่อหิว

คนจีนส่วนใหญ่มักมีหัวธุรกิจที่ไม่ใช่แค่หัวพ่อค้าเป็นพื้นฐาน

อยู่แล้ว ก็คือพวกเขารู้จักมองการณ์ไกลและไขว่คว้าโอกาสทอง

ที่เหมาะสม แบบที่จะไม่ยอมปล่อยให้หลุดมือโดยเด็ ดข าด

เราจะเห็นได้ว่า คนจีนมักชอบคิดโน่น ทำนี่ออกมาขายอยู่ตลอด

ซึ่งในช่วงแรก ๆ อาจขายไม่ได้เลย แต่ก็ไม่เคยเป็นปัญหาอันใด

เพราะพวกเขาถือว่า อะไรที่เริ่มต้นมักย ากเสมอ คนจีนจะรู้จัก

ประเมินจากปัจจัยแวดล้อมว่าธุรกิจไหนควรทำหรือธุรกิจไหน

ไม่ควรทำในพื้นที่นั้นๆ จุดเด่นของคนจีนที่ทำให้ร่ำรวยก็คือ คิด

แล้วทำอย่ างตั้งใจเพื่อขยายธุรกิจ ทั้งยังทำอย่ างเป็นระบบด้วย

7. ขยัน ประหยัด และอดทนมาก

ความร่ำรวยของคนจีนนั้น พื้นฐานสำคัญมาจากการที่พวกเขา มีนิสัยที่ขยันขันแข็ง

พร้อมทำงานและพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังใช้ชีวิตแบบสมถะ ประหยัดอดออมด้วย

จึงทำให้มีพวกเขาเงินก้อนได้เร็วขึ้นกว่าคนทั่วๆไป

8. คนจีน รั ก ษ า สัจจะเยี่ ยงชีวิต

พวกเขาเชื่อว่า ไม่ว่าจะทำกิจการงานอะไรก็ตาม พวกเขาจะมี

นิสัยหนึ่งที่ถือเป็นเครื่องหมายการค้าเลยก็คือ สั จ จ ะในการ

ทำงานหรือการดำรงชีวิต เขาถือว่าการ รั ก ษ า คำพูด พูดคำ

ไหนเป็นคำนั้น เป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจ ทำให้พวกเขาได้รับ

โอกาสดี ๆ ในชีวิต ที่นำทางพวกเขาไปสู่ความร่ำรวยได้

9. คนจีนสอนลูกหลานให้รู้จักเก็บเงินไว้เป็นทุนทำธุรกิจ

พวกเขาจะสอนลูกหลานว่าเมื่อมีเงินอย่ าเอาไปใช้ฟุ่มเฟือย

ส่วนหนึ่งเก็บไว้ใช้ และต้องมีส่วนที่เก็บไว้สำหรับขยายธุรกิจ

ด้วย การขยายธุรกิจแบบคนจีนนั้นใช่ว่าจะโตแบบพรวดพราด

แต่เขาจะค่อย ๆ ขยาย จากหนึ่งเป็นสอง จากสองเป็นสาม

บางทีหากไม่แน่ใจ เขาก็จะยังไม่ลงทุนขยายกิจการ

10. ไม่จำเป็นอย่ามีหนี้สูญ

เราจะเห็นได้โดยทั่วไปตามร้านค้าปลีก ที่มักมีภาพล้ อเลียน

ระหว่างพ่อค้าเงินสดกับพ่อค้าเงินเชื่อ เหมือนคำแบบไทยๆ

ที่คุ้นเคยกันดีว่า “ จ่ายสด งดเชื่อเบื่อทวง ” นั่นคือ ลักษณะ

ของการค้าขายแบบจีนที่ไม่ต้องการให้เกิดหนี้สูญ ส่วนใหญ่

มักใช้ระบบเงินสดไม่ใช่เงินเชื่อหรือเงินผ่อน คนจีนมีความเชื่อ

ว่าการเป็นหนี้นั้น ทำให้เสี ยเวลาในการทำธุรกิจมากกว่าเดิม และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆเลย

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In คติสอนใจ
Comments are closed.

Check Also

(ข้อคิดเตือนชีวิตให้คนยุคนี้) ถ้าไม่อยาก “ขายดีจนเจ๊ง” ดังที่ใครหลายๆ คนเป็นอยู่จนต้องหมดตัว

คุณเข้าใจไม่ผิดหรอก หมายถึงอย่างนั้นจริงๆ ข ายดี จนกระท … …