Home เรื่องทั่วไป พ่อแม่สอนลูกให้ได้ดี โดยใช้ 4 เหตุผลนี้ แล้วเขาจะเชื่อฟังเรามากขึ้น

พ่อแม่สอนลูกให้ได้ดี โดยใช้ 4 เหตุผลนี้ แล้วเขาจะเชื่อฟังเรามากขึ้น

0 second read
ปิดความเห็น บน พ่อแม่สอนลูกให้ได้ดี โดยใช้ 4 เหตุผลนี้ แล้วเขาจะเชื่อฟังเรามากขึ้น

พ่อแม่หลายท่านเข้าใจว่าเพียงแค่พูดดีๆและบอกเหตุผลกับลูก น่าจะทำให้ลูกเชื่อฟัง..แต่ในความเป็นจริงมีมากกว่านั้น

ส่วนใหญ่ปัญหาที่พ่อแม่พบเจอบ่อยๆ ก็คือ ลูกๆ ไม่ยอมเชื่อฟังเลย เวลาเราพูดอะไรไป ก็ทำเป็นหูทวนลม และเราสามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้เทคนิคที่เหมาะสม สำหรับการสอน

ให้ลูกเข้าใจ และเชื่อฟังเราในแบบที่ไม่ต้องใช้ความรุนแร ง มาดูว่ามันมีวิธีไหนบ้าง

1. ฟัง และเข้าใจลูกให้มากๆ

สิ่งสำคัญในการการสอนลูกก็คือ การเปิดโอกาสให้เขาได้พูดได้แสดงความคิดเห็นออกมาบ้าง บางทีก็ไม่ใช่เพียงว่าความคิดเห็นของพ่อแม่จะถูกเสมอไปนะ เพราะบางทีเด็ กก็มีแง่มุม

ความคิดที่เป็นของเขาเหมือนกัน ฉะนั้นแล้ว จึงควรให้เด็ กได้ลองพูด เสนอมุมมองของเขาออกมาก่อน จะผิ ดหรือถูกอย่างไรคุณเองก็จะได้รับรู้ แล้วค่อยมาเสนอแนะแนวทางให้เขาต่อไป

2. สอนให้ลูกแก้ปัญหาด้วยตัวเอง และพึ่งพาตัวเองได้

เพราะพ่อแม่บางท่านนั้น มักจะห้ ามลูกทำโน่นนี่อยู่ตลอดเวลาไม่กล้าปล่อยลูกให้ลองทำเองบ้าง พอทีนี้ไม่ว่าลูกจะทำอะไร

ก็ต้องโด นดุ โดนว่า และการที่พ่อแม่ทำแบบนี้นั้นจะทำให้ลูกข าดความมั่นใจในตัวเองได้ ทางที่ดีในการสอนลูกก็คือ

เราควรฝึกให้เขาได้ใช้ความคิด ใช้ปัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาก่อน ลองให้เขาได้วิเคราะหืเองบ้าง เราไม่ควรเข้าไปห้ ามเขาในทันที

เพราะจะทำให้เขาคิดวิเคราะห์ ด้วยตัวเองไม่ได้นั่นเอง

3. ใช้คำพูดที่สุภาพ สุขุมในการสอนเขา

เราเชื่อว่าเด็ กๆ มักจะเกิดอาร ม ณ์ต่อต้ านถ้าหากพ่อแม่ของเขานั้นใช้คำพูดที่รุ นแร งในการสั่งสอน ทำให้ผลลัพธ์ในการสอนลูก

ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ ฉะนั้นแล้ว วิธีที่เหมาะสมที่สุดในการสอนลูกก็คือ ให้ใช้คำพูดสุภาพ ใใช้โทนเสียงที่อ่อนหวาน

และคอย เรียกชื่อลูกทุกๆครั้ง ไม่ว่าจะสอนอะไรเขาก็ตามการทำเช่นนี้นั้นก็จะทำให้ลูกหันมาฟัง

หันมาสนใจเรามากขึ้น จงหันมาให้ความรัก กับเขา ให้ความใกล้ชิด ให้ความเข้าใจเขาแทน เพราะสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้คุณรับรู้ได้ถึง

ปัญหาแท้จริงว่าเกิดขึ้นอย่ างไร และมันเป็นมาอย่ างไร และจะแก้ไขได้อย่ างเข้าใจมันด้วย

4. สอนเขา และทำให้ลูกดูเป็นตัวอย่ าง

เพราะเด็ กๆ ในช่วง 3-6 ปี มักมีพฤติ ก รร มลอกเลียนแบบคนใกล้ชิดซึ่งบางทีก็ยังไม่สามารถแยกแยะอะไรได้ว่า สิ่งนั้นควรหรือไม่ควรทำ

ฉะนั้นแล้ว ถ้าพ่อแม่ต้องการให้ลูกลอกเลียนแต่พฤติ กร รมที่เหมาะสมที่ดีๆ ก็ควรทำให้เป็นแบบอย่ างที่ดีให้เขาเห็นด้วย

และสิ่งเหล่านั้นเองที่มันจะทำให้ลูกสามารถจดจำ และนำไปปฏิบัติต่อได้

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In เรื่องทั่วไป
Comments are closed.

Check Also

6 สิ่งที่ต้องปรับตัว เมื่อเงินเริ่มเหลือน้อย แต่หนี้สินก็ต้องจ่าย

ปัญหาเงินช็อต เงินติดลบ หมุนเงินไม่ทัน ยืมเงินจากนั่น ม … …