Home เรื่องทั่วไป พ่อแม่สอนลูกให้ได้ดี โดยใช้ 4 เหตุผลนี้ แล้วเขาจะเชื่อฟังเรามากขึ้น

พ่อแม่สอนลูกให้ได้ดี โดยใช้ 4 เหตุผลนี้ แล้วเขาจะเชื่อฟังเรามากขึ้น

0 second read
ปิดความเห็น บน พ่อแม่สอนลูกให้ได้ดี โดยใช้ 4 เหตุผลนี้ แล้วเขาจะเชื่อฟังเรามากขึ้น

พ่อแม่หลายท่านเข้าใจว่าเพียงแค่พูดดีๆและบอกเหตุผลกับลูก น่าจะทำให้ลูกเชื่อฟัง..แต่ในความเป็นจริงมีมากกว่านั้น

ส่วนใหญ่ปัญหาที่พ่อแม่พบเจอบ่อยๆ ก็คือ ลูกๆ ไม่ยอมเชื่อฟังเลย เวลาเราพูดอะไรไป ก็ทำเป็นหูทวนลม และเราสามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้เทคนิคที่เหมาะสม สำหรับการสอน

ให้ลูกเข้าใจ และเชื่อฟังเราในแบบที่ไม่ต้องใช้ความรุนแร ง มาดูว่ามันมีวิธีไหนบ้าง

1. ฟัง และเข้าใจลูกให้มากๆ

สิ่งสำคัญในการการสอนลูกก็คือ การเปิดโอกาสให้เขาได้พูดได้แสดงความคิดเห็นออกมาบ้าง บางทีก็ไม่ใช่เพียงว่าความคิดเห็นของพ่อแม่จะถูกเสมอไปนะ เพราะบางทีเด็ กก็มีแง่มุม

ความคิดที่เป็นของเขาเหมือนกัน ฉะนั้นแล้ว จึงควรให้เด็ กได้ลองพูด เสนอมุมมองของเขาออกมาก่อน จะผิ ดหรือถูกอย่างไรคุณเองก็จะได้รับรู้ แล้วค่อยมาเสนอแนะแนวทางให้เขาต่อไป

2. สอนให้ลูกแก้ปัญหาด้วยตัวเอง และพึ่งพาตัวเองได้

เพราะพ่อแม่บางท่านนั้น มักจะห้ ามลูกทำโน่นนี่อยู่ตลอดเวลาไม่กล้าปล่อยลูกให้ลองทำเองบ้าง พอทีนี้ไม่ว่าลูกจะทำอะไร

ก็ต้องโด นดุ โดนว่า และการที่พ่อแม่ทำแบบนี้นั้นจะทำให้ลูกข าดความมั่นใจในตัวเองได้ ทางที่ดีในการสอนลูกก็คือ

เราควรฝึกให้เขาได้ใช้ความคิด ใช้ปัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาก่อน ลองให้เขาได้วิเคราะหืเองบ้าง เราไม่ควรเข้าไปห้ ามเขาในทันที

เพราะจะทำให้เขาคิดวิเคราะห์ ด้วยตัวเองไม่ได้นั่นเอง

3. ใช้คำพูดที่สุภาพ สุขุมในการสอนเขา

เราเชื่อว่าเด็ กๆ มักจะเกิดอาร ม ณ์ต่อต้ านถ้าหากพ่อแม่ของเขานั้นใช้คำพูดที่รุ นแร งในการสั่งสอน ทำให้ผลลัพธ์ในการสอนลูก

ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ ฉะนั้นแล้ว วิธีที่เหมาะสมที่สุดในการสอนลูกก็คือ ให้ใช้คำพูดสุภาพ ใใช้โทนเสียงที่อ่อนหวาน

และคอย เรียกชื่อลูกทุกๆครั้ง ไม่ว่าจะสอนอะไรเขาก็ตามการทำเช่นนี้นั้นก็จะทำให้ลูกหันมาฟัง

หันมาสนใจเรามากขึ้น จงหันมาให้ความรัก กับเขา ให้ความใกล้ชิด ให้ความเข้าใจเขาแทน เพราะสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้คุณรับรู้ได้ถึง

ปัญหาแท้จริงว่าเกิดขึ้นอย่ างไร และมันเป็นมาอย่ างไร และจะแก้ไขได้อย่ างเข้าใจมันด้วย

4. สอนเขา และทำให้ลูกดูเป็นตัวอย่ าง

เพราะเด็ กๆ ในช่วง 3-6 ปี มักมีพฤติ ก รร มลอกเลียนแบบคนใกล้ชิดซึ่งบางทีก็ยังไม่สามารถแยกแยะอะไรได้ว่า สิ่งนั้นควรหรือไม่ควรทำ

ฉะนั้นแล้ว ถ้าพ่อแม่ต้องการให้ลูกลอกเลียนแต่พฤติ กร รมที่เหมาะสมที่ดีๆ ก็ควรทำให้เป็นแบบอย่ างที่ดีให้เขาเห็นด้วย

และสิ่งเหล่านั้นเองที่มันจะทำให้ลูกสามารถจดจำ และนำไปปฏิบัติต่อได้

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In เรื่องทั่วไป
Comments are closed.

Check Also

(ข้อคิดเตือนชีวิตให้คนยุคนี้) ถ้าไม่อยาก “ขายดีจนเจ๊ง” ดังที่ใครหลายๆ คนเป็นอยู่จนต้องหมดตัว

คุณเข้าใจไม่ผิดหรอก หมายถึงอย่างนั้นจริงๆ ข ายดี จนกระท … …