Home เรื่องทั่วไป 9 เรื่องประโยชน์เรื่องที่ดิน ที่เราควรรู้ก่อนถูกคนอื่น ครอบครองที่ดินแบบไม่รู้ตัว

9 เรื่องประโยชน์เรื่องที่ดิน ที่เราควรรู้ก่อนถูกคนอื่น ครอบครองที่ดินแบบไม่รู้ตัว

0 second read
ปิดความเห็น บน 9 เรื่องประโยชน์เรื่องที่ดิน ที่เราควรรู้ก่อนถูกคนอื่น ครอบครองที่ดินแบบไม่รู้ตัว

วันนี้ เราจะพาคุณไปดูเรื่องที่ดิน กับ 9 เรื่องต้องรู้ ก่อนถูกคนอื่นครอบครองที่ดินโดยไม่รู้ตัวไปดูกันว่า มีเรื่องอะไรบ้าง

เป็นเรื่องสำคัญมากๆ สำหรับผู้ที่มีที่ดินหรือเป็นเจ้าของที่ดิน ก็จะต้องรู้เอาไว้

หากไม่ทราบเรื่องนี้ อาจทำให้ที่ของเรากลายเป็นของคนอื่นได้รับรองว่าเป็นประโยชน์กับเจ้าของที่ดิน ทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าแน่นอนเพราะที่ดินนับว่าเป็นทรั พ ย์สินที่มีมู ลค่ามาก ถ้าใครต้องการมีไว้ในครอบครอง

ก็ควรดูแลแต่ละที่ให้ดี และรอบคอบอ ย่ าเสียรู้ให้กับพวก ที่หวังผลประโยชน์ได้โดยเฉพาะถ้าใครครอบครอบที่ดินรกร้างไม่ได้ทำประโยชน์ใดๆ ถ้ามีผู้เข้ามาครอบครอง

ปลูกบ้านอยู่อาศัยเป็นที่ทำกินนาน เราอาจเสียที่ดินผืนนั้นไปเลย เพราะต ามกฎหมาย

โดยการเข้าครอบครองเช่นนี้ เขาเรียกว่าการครอบครองปรปักษ์ คือ เมื่อบุคคลใดก็ต าม

ครอบครองทรั พ ย์สินของผู้อื่นไว้ โดยสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของถ้าเป็นอสังหาริมทรั พ ย์เมื่อครอบครองถึง 10 ปี ถ้าเป็นสังหาริมทรั พ ย์

เมื่อครอบครองถึง 5 ปี จะทำให้ผู้เข้าครอบครองโดยปรปักษ์ เขาจะมีสิทธิได้ที่ดินผืนนั้นไปโดยปริย า ยโดยเจ้าของที่ดิน ตัวจริงไม่สามารถทำอะไรได้เลย ถ้าไม่คอยดูแลเอาไว้

และทั้งนี้ จะขอแนะนำเจ้าของ และผู้ครอบครองโฉนดที่ดินทั้งหล ายไม่ควรปล่อยให้ที่ดินของตนตกเป็นของคนอื่นง่ายๆ ด้วยการปล่อยให้เป็นที่รกร้างจะทำให้เสียสิทธิ์

ในการครอบครองทันทีต่อให้มีโฉนดถูกต้องก็ไม่ช่วยอะไร

1. ตอนที่ลงพื้นที่ให้ สอบถามเพื่อนบ้าน หรือช าวบ้านใกล้ เคียงว่ามีใคร เข้ามาใช้พื้นที่ของที่ดินของเราไหม

2. ควรเข้าไปยังที่ดินของตัวเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง คอยดูว่ามีผู้ใดเข้ามาจับจองไหม

3. ทำการตรวจเช็ คหมุ ดปักแสดงขอบเขตว่ามีการเสียห าย

มีการเคลื่อนย้ าย สูญห า ยไปหรือไม่อย่างไร

4. ต้องมีทำการรังวัดที่ดินเสมออ ย่ างน้อยทุกๆ 5 ปี /ครั้ง เพราะเมื่อเวลาผ่ านไป

อาณาเขต หรือที่ดินของเรา อาจเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะที่ดิน ที่เป็นตลิ่ง ริมน้ำนั่นแหละ

8. หากหมุ ดที่เคยปัก แสดงอาณาเขตที่ดินห า ยให้รีบแจ้ งความกับเจ้าหน้า

ที่เพื่อดำเนินค ดีไว้เลยโดยเป็นการแจ้งความเอาผิดเลยไม่ใช่แต่เพียงลงบันทึก ไว้เพราะการทำล า ยหมุ ดเป็นความผิ ดทางอาญ าและเมื่อแจ้งความแล้ว

ให้เดินทางไปติดต่อกร มที่ดิน เพื่อดำเนินการเรื่องหมุดปัก ให้ถูกต้องด้วย

6. ในกรณีที่มีผู้อื่นเข้ามาอยู่ในที่ดินของเรา ให้เราทำข้อตกลงเจรจากัน

ให้เข้าใจตรงกันว่า เขากำลังอาศัย ใช้ที่ดินของเราอยู่นะ อาจเรียกเก็บเป็นค่าเช่า หรือทำการซื้ อข า ยกันให้ถูกต้อง

ถ้าอีกฝ่ายเมิณเฉยไม่ทำข้อตกลง เรามีสิทธิ์ที่จะไล่เขาออ กไปได้นะ

7. ที่ดินทุกแห่งของเรา ควรมีการล้อมรั่ วเอาไว้อ ย่ างชัดเจน

เพื่อเป็นการกำหนดอาณาเขต ที่แน่นอนและเป็นการประกาศให้รู้ว่า ที่ดินผืนนี้มีเจ้าของอยู่นะ

8. เมื่อเราเข้าตรวจสอบที่ดิน ประจำปีให้สังเกตรอยการเดินเท้า หรือรอยย างรถเพื่อตรวจดูว่า มีการใช้ที่ดินของเรา เป็นทางผ่ านให้รถวิ่งประจำไหม

เพราะถ้าปล่อยไว้ อาจกล า ยเป็นทางผ่ าน ประจำไปเลยก็ได้

9. จัดการติดตั้งป้าย ประก าศให้ทราบว่า ที่ดินผืนนั้นๆ นี้มีเจ้าของ

และทั้ง 9 ข้อนี้ที่กล่าวมา เป็นสาระความรู้สำหรับคนมีที่ดินหากมีเงินซื้ อที่ดินมาแล้วนอกจากการรัก ษ าโฉน ดเอาไว้

เราก็ต้องไม่ลืม ที่จะลงพื้นที่ เพื่อตรวจเช็คที่ดินของเราด้วย

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In เรื่องทั่วไป
Comments are closed.

Check Also

(ข้อคิดเตือนชีวิตให้คนยุคนี้) ถ้าไม่อยาก “ขายดีจนเจ๊ง” ดังที่ใครหลายๆ คนเป็นอยู่จนต้องหมดตัว

คุณเข้าใจไม่ผิดหรอก หมายถึงอย่างนั้นจริงๆ ข ายดี จนกระท … …