Home คติสอนใจ อย่าใส่ใจคน 4 ประเภทนี้เลย เสียความรู้สึกเปล่าๆ

อย่าใส่ใจคน 4 ประเภทนี้เลย เสียความรู้สึกเปล่าๆ

5 second read
ปิดความเห็น บน อย่าใส่ใจคน 4 ประเภทนี้เลย เสียความรู้สึกเปล่าๆ

คน 4 ประเภท ที่เรียกได้ว่า… “โง่” ใส่ใจไปก็ไร้ค่า คว รปล่อยไปตามก ร ร มของเขาเถอะค่ะ

และเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้าง…

1. คิดว่าตัวเอง ถูกเสมอ

คิดว่าตัวเองถูกตลอด สังเกตุได้ว่า เวลามีข้อขั ด แ ย้ง จะเถี ยงแบบจริงจัง ไม่มีฟังชาวบ้านใช้ตรรกะวิบั ติ เหตุผลวิบัติไปเรื่อยๆ

แถๆข้างๆคูๆ เพื่อเอาชนะเราก็เท่านั้น เจอคนแบบนี้เงียบดีกว่าค่ะ จำไว้ว่า…เสื อไม่มีวันลดตัวไปกั ด กับ หม า ฉันใดก็ฉันนั้น เจ้าค่ะ

2. ชอบโยนความผิ ด

ถ้าคนธรรมดาทำผิ ด ก็จะรับ และใช้เป็นบทเรียน พร้อมปรั บปรุงแก้ไขในวันต่อไปไม่ให้ผิดอีกแต่ถ้าผิดแล้วโยนความผิดให้คนอื่น

เรียกว่า…“ไม่ฉลาด” แค่นี้ก็ไม่รู้ว่าตัวเองผิ ด แค่นี้ก็ไม่กล้าปรับปรุงก็เลยเป็นอยู่อย่างนั้นซ้ำๆซๅกๆถ้าเจอคนแบบนี้

อย่ารู้จักจะดีกว่าเนอะปล่อยเขาไปตาม เ ว ร ตาม ก ร ร มเถอะ…เจ้าคะ

3. เหนือตลอด

ไม่ใช่ทิศเหนือ – ใต้ แต่เป็นการมองว่าตั วเองดีกว่าคนอื่น เสีย ด สี ติติง คนอื่นให้ตัวเองดูดีตัดสินโดยมีความลำเอี ยง

เกาะติดตลอด มีวิจัยว่า… พวกไอคิวต่ำจะรับอะไรได้ยๅกเข้าใจอะไรยๅก ไม่เหมือนพวกฉลา ด ที่พร้อมจะเข้าใจเห็นใจ

ทำอะไรให้ใ ครช่วยเหลือใครก็ไม่หวังผลแต่คนไม่ฉลๅดจะไม่เ ข้าใจเรื่องแบบนี้ เพราะมีอัตตาสูง เมื่อให้แปลว่าต้องได้รับตอบแทน

“ก็คนอย่างฉันอุตส่าห์ให้คนอย่างเธอประมาณนั้น” เมื่อเจอ แบบนี้วิธีที่น่าจะดี คือ เงียบมันไม่มีประโยชน์อะไร

กับกา รเถี ยงกับคนโง่ ถ้าต้องคุย ก็เอาเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวให้ตรงประเด็น หรือหยุดได้ก็หยุดดีกว่า เล็ ง จังหวะที่ควรจะหยุด

อย่าพย าย ามเอาชนะ เพราะจะ ไม่มีวันชนะคนแบบนี้และยิ่งบ้ าด้วยนี่ ต้องปล่อยให้เ ป็นไป ตามก ร ร ม จะใช้เหตุผล

หลั ก ฐ านอะไรมา ให้ดูก็คงไม่สนพบเจอคนแบบนี้ ควรวิ่งห นีไปให้ไกลดีกว่าค่ะคนพาล หมายถึง คน ชั่ ว ร้ า ย คนเกเร

คนที่คิดชั่ ว พูดชั่ วและทำเรื่องที่ชั่ ว ร้ า ยดังคำกลอนที่ว่า “คบคนพาล พาลพา ไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล”

ดังนั้น เราจึงควรถอยหนีห่าง ไม่คบค้ า ส ม า ค ม กับบุคคลเหล่านี้

4. ก้าวร้ า ว เพื่อกลบเกลื่อนสถานการณ์

มีการวิจัยมาว่า..พวกฉลาดน้อย จะก้าวร้ า วมากกว่ า เมื่อคุ ม ส ถานการณ์ไม่อยู่ เห ตุ ก ารณ์ไม่เป็นดั่งที่คิด

จะมีอาการโ ม โ ห ก้าวร้ า วกลบเกลื่อน หวังสยบให้ จบข่ า วเจอไม้นี้ ให้เดินหนีทันทีค่ะ ไม่ต้องพูดอะไรต่อทั้งสิ้น

คนพวกนี้จะรู้สึกค้างคๅใจ เพราะเหมือนเค ลี ย ร์ไม่จบแล้วอาจจะรู้สึกอึดอัดจนทนไม่ได้ไปเอง

 

ขอบคุณ : n o o n n a

 

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In คติสอนใจ
Comments are closed.

Check Also

(ข้อคิดเตือนชีวิตให้คนยุคนี้) ถ้าไม่อยาก “ขายดีจนเจ๊ง” ดังที่ใครหลายๆ คนเป็นอยู่จนต้องหมดตัว

คุณเข้าใจไม่ผิดหรอก หมายถึงอย่างนั้นจริงๆ ข ายดี จนกระท … …