Home คติสอนใจ 9 สิ่งที่คนเป็นพ่อแม่ไม่ควรทำกับลูก (อย ากให้ลองอ่าน)

9 สิ่งที่คนเป็นพ่อแม่ไม่ควรทำกับลูก (อย ากให้ลองอ่าน)

14 second read
ปิดความเห็น บน 9 สิ่งที่คนเป็นพ่อแม่ไม่ควรทำกับลูก (อย ากให้ลองอ่าน)

คนเป็นพ่อเป็นแม่ มักใช้ความเป็นผู้ใหญ่มองเด็ก โดยบางครั้งก็ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เด็กคิด

นั้นอาจเป็นอีกหนึ่งมุมมองของเขามีหลายสิ่งหลายอย่าง ที่พ่อแม่อาจไม่เคยรู้ ว่าสิ่งที่ทำกับลูกในทุกวันนี้

อาจส่งผล ทําร้ า ย จิตใจลูก ได้มากที่สุดอย ากเลี้ยงลูกให้ดี เลิกทำ 9 สิ่งที่ ทำ ร้ า ย จิตใจลูก

1.มองข้ามการแสดงความคิดเห็นของลูก

ผู้ใหญ่มักแสดงความไม่พอใจ ต่อเด็กที่ประพฤติตัวไม่ดี โดยอาจใช้การ ดุด่า ต่อว่า แต่เด็กร้อยละ 90

ไม่สามารถแสดงอาการไม่พอใจในตัวผู้ใหญ่ออกมาได้ และหากกล่าวว่าผู้ใหญ่ผิดก็ทำให้มองว่าเป็นเด็กไม่ดี

ทำตัวไม่เหมาะสม ซึ่งในความเป็นจริงแล้วพ่อแม่สามารถเป็นแบบอย่าง ให้ลูกในการแสดงออกและเปิดใจให้กว้าง

ต่อการฟังความคิดเห็นจากทุกคนในครอบครัว ยอมรับความผิดถูกและช่วยกันแก้ปัญหาเพื่อให้ลูกกล้าแสดงออก

และรู้จัก ที่จะยอมรับในสิ่งผิด อันจะเป็นรากฐานต่อการใช้ชีวิตในสังคมเมื่อเขาเติบโตขึ้น

2. ใช้ความ รุ น แ ร ง กับลูก

หมดยุคการลงโทษ โดยใช้ไ ม้เ รี ย วตีลูกเพื่อสร้างให้เป็นคนดีกันแล้ว เพราะการตีหรือใช้ความ รุ น แ ร ง

กับเด็กไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงหรือปรับนิสัยลูกให้เป็นไปตามที่พ่อแม่คาดหวังได้แต่จะเป็นการซ้ำเติม

ให้ลูกมีปมภายในใจหนักขึ้นไปอีก ความ รุ น แ ร ง ระหว่างพ่อแม่ ทะเลาะกัน หรือความ รุ น แ ร ง

ที่ทำต่อลูกล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ดี ที่ยิ่งทำให้ลูกมีอาการต่อต้านหนักขึ้นและจะกลายเป็นภาพจำ ทำให้ลูกกลายเป็นเด็กก้าวร้าว

ต่อไปได้ในอนาคต

3. เมินเฉยกับการทำดีของลูกหรือรู้สึกยินดีแบบผ่าน ๆ

ผู้ใหญ่มักมอง เห็นความสำเร็จเล็ก ๆ ของลูกเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย และให้ความยินดีแค่เพียง ๆ ผ่าน

แทนที่จะมองว่าผลลัพธ์ในสิ่งที่ลูกทำได้ดีนั้น จะเป็นการต่อยอดไปสู่ผลงานหรือความสำเร็จที่ดีในอนาคต

ของเขาได้หาก ได้รับการส่งเสริมที่ดีจากพ่อแม่ การเมินเฉยหรือการยินดีแค่เพียง ชั่ ว ขณะอาจทำให้ลูกรู้สึกไม่มั่นใจ

และไม่ภาคภูมิใจกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้

4. นำเรื่องที่เคยทำผิดของลูกมากล่าวว่าซ้ำ ๆ

ผู้ใหญ่ส่วนมาก เวลาดุเด็กที่ทำผิด มักจะนำเรื่องของลูกที่เคยทำผิดมาแล้วมา กล่าวว่าซ้ำ ๆ เหมือนเป็นการตอกย้ำ

ซ้ำเติมลูกเข้าไปอีก และร้อยละ 50 ที่แสดงอาการแบบนี้จะหยุดก็ต่อเมื่อเด็กเกิดอาการเสียใจ การทำแบบนี้

ถือเป็นการกระทำที่ ทำ ร้ า ย จิตใจลูกได้มาก และจะทำให้เด็กเกิดความรู้สึก เ จ็ บ ใจ โกรธ จนทำให้ลูกไม่คิดจะปรับปรุง

ตัวให้เป็นเด็กที่ดีขึ้นง่าย ๆ แน่

5. เปิดเผยความลับ ของลูกให้คนอื่น

แท้จริงแล้วพ่อแม่คือ ที่ปรึกษาที่ดีที่สุดของลูก แต่เด็กในสังคมไทยปัจจุบันกลับเลือกปรึกษาเพื่อนก่อนพ่อแม่

ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าบางเรื่องพ่อแม่เห็นว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่หรือเป็นเรื่องที่มองข้ามความสำคัญของลูกไป

หรือแก้ปัญหาไม่ตรงจุด จนลูกมองว่าพ่อแม่ ช่วยอะไรไม่ได้ แต่สาเหตุหลักคือเรื่องของความลับ

ที่เด็กไม่อย ากให้คนจำนวนมากรู้หากมีเรื่องสำคัญนั้น ร้อยละ 80 ลูกมักจะเลือกบอกแม่ แต่แม่ก็อาจจะนำความลับนี้

ไปปรึกษาพ่อหรือคนอื่น ซึ่งการทำแบบนี้อาจทำให้เด็กเกิดความรู้สึกไม่ไหววางใจหรือเชื่อใจที่จะบอกความลับตนเอง

จึงมักทำให้เกิดปัญหาตามมาทีหลังได้

6. ลงโทษเมื่อลูกทำผิด

พ่อแม่จำนวนมากคิดว่าการลงโทษ คือวิธีที่จะทำให้เด็กจดจำและจะไม่ทำผิดอีก แต่กลับตรงกันข้ามวิธีนี้

จะทำให้ทำให้ลูกรู้สึกเสียใจ กลายเป็นเด็กที่เก็บกด และกลัวความผิดพลาดจนกลายเป็นคนขี้ระแ ว งได้

วิธีที่ถูกต้องที่สุดคือ การปลอบ เมื่อลูกทำผิดพลาด อธิบายเหตุผลว่าทำไมนี้คือสิ่งที่ลูกทำผิด จะมีผลเสียอย่างไร พร้อมทั้งแนะนำ

ช่วยกันหา วิธีคิดแก้ปัญหาให้กับลูก หรือใช้วิธีลงโทษแบบนุ่มนวล เช่น การลงโทษแบบ time in หรือ time out

7. ใช้ถ้อยคำ รุ น แ ร ง ด่าว่าลูก

การใช้ถ้อยคำที่ว่ากล่าวตักเตือน เมื่อเด็กทำผิด ไม่ใช่การด่าว่า ใช้คำ รุ น แ ร ง ส่ อ เ สี ย ด เพื่อให้เด็กกลัว

หรือหลาบจำ เพราะการทำแบบนี้นอกจากจะทำให้ลูกรู้สึกไม่ดี

ยังทำให้เด็กไม่มีความสำนึกผิด หนำซ้ำยังคิดจะทำครั้งต่อไป แบบที่ไม่ทำให้โดนจับได้เพื่อจะได้ไม่โดนด่า

แถมยังเกิดการเลียนแบบถ้อยคำ ห ย า บ ค า ย จากผู้ใหญ่อีกด้วย

8. อารมณ์เสียใส่ลูก

พ่อแม่ที่อารมณ์เสีย หรือทะเลาะกัน บางครั้งก็มักจะอารมณ์เสียใส่ลูกโดยไม่รู้ตัว หรือพาลไปหาเรื่องลูก

ลงใส่ลูกการทำแบบนี้นอกจากจะเป็นการทำร้ า ยจิตใจลูกโดยง่ายแล้ว ยังทำให้ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่มีเห ตุผล

จนไม่คิดจะเชื่อถือได้

9. เอาความคิดของตัวเอง เป็นหลักและไม่ใจกว้างที่จะเข้าใจลูกตัวเอง

พ่อแม่อาจจะจด วันเดือนปีเกิดของลูกได้ รู้ว่าลูกชอบกินอะไรหรือไม่ชอบอะไร ฯลฯ แต่การรู้จักลูกในสิ่งเหล่านี้

ไม่ได้หมายความว่า คนเป็นพ่อแม่จะเข้าใจในสิ่งที่ลูกคิดได้

หากคุณยังต้องการให้ลูกต้องทำนู่นนั่นนี่ในแบบที่พ่อแม่คิด โดยไม่ถามความสมัครใจ หรือไม่ได้สังเกตอาการ

สีหน้า ความสุข ของลูกเลย พ่อแม่ทุกคนอยากเลี้ยงลูกให้ดีที่สุด

แต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะห้ามตี ห้ามดุไปเลยทีเดียว แต่ควรทำแบบพอดี ไม่มากเกินไป

ควรใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ ใช้ความจำเป็นให้มากกว่าความต้องการเพื่อไม่เป็นการ ทำ ร้ า ย จิตใจลูก

และสร้างลูกให้เป็นคนดีต่อไปเพื่อความภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่เมื่อเขาเติบโตขึ้นมานะคะ

 

ขอบคุณ : t h.t h e a s i a n p a r e n t

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In คติสอนใจ
Comments are closed.

Check Also

(ข้อคิดเตือนชีวิตให้คนยุคนี้) ถ้าไม่อยาก “ขายดีจนเจ๊ง” ดังที่ใครหลายๆ คนเป็นอยู่จนต้องหมดตัว

คุณเข้าใจไม่ผิดหรอก หมายถึงอย่างนั้นจริงๆ ข ายดี จนกระท … …