Home คติสอนใจ 5 วิธีสอนลูกให้มีทัศนคติดีโตไปจะได้ไม่เป็นเด็กเห็นแก่ตัว

5 วิธีสอนลูกให้มีทัศนคติดีโตไปจะได้ไม่เป็นเด็กเห็นแก่ตัว

5 second read
ปิดความเห็น บน 5 วิธีสอนลูกให้มีทัศนคติดีโตไปจะได้ไม่เป็นเด็กเห็นแก่ตัว

อย ากให้ลูกให้เป็นคนดี ติดดินและไม่เห็นแก่ตัว ต้องสอนอย่างไรดี ความคาดหวังของพ่อแม่ทุกคน

ก็ต้องอย ากให้ลูกนั้นเติบโตมาเป็นคนดีแต่การที่ลูกจะเป็นคนดีนั้น ต้องเริ่มสอนกันตั้งแต่เด็กๆ เลยค่ะ

แต่จะสอนอย่างไรดี มาเริ่มต้นสอนกัน ทั้ง5 ข้อนี้กันก่อนเลยค่ะ

1. สอนลูกให้รู้จักหน้าที่ตัวเอง

สอนให้ลูก เห็นความสำคัญของการเรียน มีความรับผิดชอบการศึกษา เป็นสิ่งที่สำคัญ เราจะเห็นได้ว่า

คนที่ประสบความสำเร็จ ในชีวิตส่วนใหญ่มีเบื้องหลังมาจากการเป็นคนที่รักการเรียนรู้และมีการศึกษาที่ดี

2. สอนลูกให้รู้จักคุณค่า ของทรัพย ากรรอบตัว

เริ่มฝึกได้ จากเรื่องใกล้ตัว เช่น เข้มงวดให้ลูกปิดไฟเมื่อไม่ใช้ไฟ ปิดก๊อกน้ำหลังใช้งาน ตักข้าวแค่พอทาน

และทานข้าวให้หมดจาน ไม่กินทิ้งกินขว้าง เป็นการสอนลูก ให้เป็นคนรู้จักใช้สิ่งของ และทรัพยากรอย่างประหยัด

3. สอนลูกให้เป็นคนอ่อนน้อม

ควรสอน ลูกให้เป็น คนสุภาพเรียบร้อย ให้เกียรติผู้อื่น อ่อนโยน เพราะคนที่อ่อนน้อมถ่อมตน ไปอยู่ในสังคมใด

ก็มักจะเป็นที่รักใคร่เอ็นดูดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ควรสอนลูกให้เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนทั้งทางกายวาจาใจอยู่เสมอ

4. สอนลูกให้ทำงานบ้าน

ฝึกได้ตั้งแต่สามขวบเลยนะคะ ให้ลูกช่วยทำงานเล็กๆ น้อยๆเช่น กวาดบ้าน เช็ดโต๊ะ รดน้ำต้นไม้ พับเสื้อผ้า

อย่าให้ลูกเรียนหนังสืออย่างเดียวหรืออยู่กับโลกโซเชี่ยลมากเกินไป คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่

ต้องสร้างนิสัยให้ลูกเป็นคนมีความรับผิดชอบด้วย

5. สอนลูกให้เป็นคนไม่เห็นแก่ตัว

คุณพ่อคุณแม่ ควรสอนลูกให้เป็นคน ที่มีจิตใจเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักการเสียสละไม่เบียดเบียนผู้อื่น

รู้จักให้ และรับให้น้อยเช่น สอนให้ลูกดูแลสัตว์เลี้ยง และต้นไม้สอนให้ลูกช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาส ปลูกฝังให้ลูก

เป็นคนที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลือ

 

ขอบคุณ : r a k l u k e

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In คติสอนใจ
Comments are closed.

Check Also

(ข้อคิดเตือนชีวิตให้คนยุคนี้) ถ้าไม่อยาก “ขายดีจนเจ๊ง” ดังที่ใครหลายๆ คนเป็นอยู่จนต้องหมดตัว

คุณเข้าใจไม่ผิดหรอก หมายถึงอย่างนั้นจริงๆ ข ายดี จนกระท … …