Home คติสอนใจ 10 ข้อเก็บไว้สอนใจลูกๆ เพื่อให้ลูกได้ดี โตมาไม่ลำบาก

10 ข้อเก็บไว้สอนใจลูกๆ เพื่อให้ลูกได้ดี โตมาไม่ลำบาก

0 second read
ปิดความเห็น บน 10 ข้อเก็บไว้สอนใจลูกๆ เพื่อให้ลูกได้ดี โตมาไม่ลำบาก

เผิงลี่หยวน เธอได้แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องคะแนนสอบเอ็นทรานซ์ของลูกเธอไว้ว่า มันไม่ได้มีความสำคัญอะไรเลย เมื่อเทียบกับการสอนให้ลูกรู้จักสำนึกใน บุ ญ คุณ

รู้จักเรียนรู้การดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง จะทำให้พวกเขามีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่อง ทรัพย์สิน เงินทอง แล้วทำไมไม่คิดจะสร้ า งลูกให้กลายเป็นทรั พ ย์สินล้ำค่าเล่าล่ะ

นั่นก้คือ การเลี้ยงเขาให้เป็นคนดีของสังคมนั่นเอง วันนี้เราจึงมีข้อคิดดี ๆ ที่เป็นประ

โยชน์ต่อการดำเนินชีวิตให้ลูกในอนาต มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

1.จงจำไว้ว่า ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม จงเป็นคนดีมีเมตตา

ลูกโปรดจำเอาไว้ให้ดีว่า การเป็นคนมีจิตใจดีนั้น ก็จะทำให้ลูกเป็นผู้ที่ได้รับความคุ้มครองและถูก

ดูแลอย่ า งดีที่สุดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเช่นกัน

2. ลูกจะต้องเรียนรู้ที่จะ ขั บรถให้เป็น

ซึ่งสิ่งนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับฐานะ หรือตำแหน่งหน้าที่ใดๆ แต่การให้ทำเช่นนี้ ก็เพราะว่าในวันหนึ่งนั้น ลูกก็จะ

สามารถไปได้ในทุกๆ ที่ ตามที่ลูกต้องการ โดยที่ไม่ต้องไปขอร้องหรือพึ่งพาใคร

3. ลูกจะต้องเข้าเรียนในมหาวิทย าลัย

และก็ต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้มาตรฐานด้วยนะเเละนี่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับการรับรองฐ า นะการศึกษา

แต่อย่ างใด เพราะในชีวิตของคนเรานั้น จำเป็นที่ต้องผ่านประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยสัก 3 ถึง 4 ปี

ซึ่งเป็นช่วงชีวิตที่ไม่มีเงื่อนไข และเป็นชีวิตที่ได้รับ

การอบรม บ่ มเพ าะให้มีสติปัญ ญ า ความนึกคิด

และการใช้เหตุผลด้วยนั่นเอง

4. ลูกจะต้องมีพื้นที่เป็นของตนเอง

ต่อให้พื้นที่นั้นๆจะมีแค่ 5 ตารางเมตรก็ตาม จะมีน้อยมีมากแค่ไหนก็ตาม เพราะตอนที่ลูก

นั้นทะเ ล าะกันกับคนรัก และโก ร ธเก รี้ ย วจนต้องเดินออกมา ก็ไม่ถึงกับต้องเ ร่ร่อนไป

ตามถนน ต้องพบเจอกับคนไม่ดี และสิ่งที่สำคัญ

ไปกว่านั้น ก็คือ เมื่อตอนที่ลูกใจร้ อ น ก็จะมี

สถานที่ ที่ทำให้ลูกนั้นใจเย็นลงได้ จงให้หัวใจของลูกนั้นได้พักไว้ในมุมนั้นๆ

5. เมื่อลูกต้องไปยังสถานที่ไกลๆ

เมื่อใดก็ตามที่ลูกต้องออกไปยังสถานที่ไกลๆ จงจำไว้ว่า…นอกจากจะต้องนำกล้องถ่ า ยรูป

ไปแล้ว ก็ต้องนำปากกาและกระดาษไปด้วย วิวทิวทัศน์นั้นก็เหมือนๆกัน แต่อารมณ์ที่ดูวิว

ทิวทัศน์นั้น จะกลับมาซ้ำเหมือนเดิมไม่ได้อีก

6. ลูกจงมี รอยยิ้ม ความมั่นใจ และความสง่างาม

เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นท รั พ ย์สินทางจิตใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ว่าได้ หากเรามีสิ่งเหล่านี้แล้ว

ลูกจะมีทุกสิ่งทุกอย่ า งในชีวิตด้วยนั่นเอง

7. ลูกต้องเรียนรู้ที่จะทำอาหารไว้บ้าง

และนี่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะต้องไปดูแล หรือต้องป ร น นิบัติคนอื่น แต่เมื่อใดก็ตามที่คนที่รักลูกนั้น

ไม่ได้อยู่ข้างกายลูกแล้ว ลูกก็จะสามารถดูแลตนเองได้

8. ลูกจงจำไว้ว่า ถ้าฝากร อ ยเท้าไว้ได้ไกลเท่าไหน จิตใจจะกว้างมากเท่านั้น

เมื่อลูกมีจิตใจกว้างแล้ว ลูกจึงจะมีความสุขในชีวิต

หากเดินไปได้ไม่ไกล ก็ให้หนังสือช่วยนำทางลูกนะ

9. ลูกต้องมีความรู้ติดตัว

เมื่อตอนยังเด็ กลูกจะต้องมีความรู้ติดตัวไว้บ้างเมื่อโตขึ้นลูกจะต้องมีประสบการณ์ ลูกจึงจะมีชีวิต

ที่เจริญก้าวหน้าได้อย่ า งมีคุณภาพด้วย

10.หากโลกนี้เหลือเพียงน้ำสองถ้วย

ให้เก็บถ้วยหนึ่งเอาไว้ดื่ม ส่วนอีกถ้วยหนึ่ง

ใช้ทำความสะอาดใบหน้า และชุดชั้นในของลูก

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In คติสอนใจ
Comments are closed.

Check Also

6 สิ่งที่ต้องปรับตัว เมื่อเงินเริ่มเหลือน้อย แต่หนี้สินก็ต้องจ่าย

ปัญหาเงินช็อต เงินติดลบ หมุนเงินไม่ทัน ยืมเงินจากนั่น ม … …