Home คติสอนใจ แก่ไปไม่มีลูก วางแผนชีวิตและการเงินอย่างไร

แก่ไปไม่มีลูก วางแผนชีวิตและการเงินอย่างไร

8 second read
ปิดความเห็น บน แก่ไปไม่มีลูก วางแผนชีวิตและการเงินอย่างไร

ยุคสมัยนี้ คนไทยหลาย ๆ คน นิยมมีลูกกันน้อยลงเรื่อย ๆ หลายคนก็ตัดสินใจจะอยู่เป็นโสด ( ทั้งภาคบังคับและสมัครใจ )

หลายคนก็มีความรักแบบไม่ผูกมัด หลายคนก็แต่งงาน แต่ตัดสินใจไม่มีลูกด้วยเหตุผลต่าง ๆ

คำถาม คือ ถ้าไม่มีลูกจะวางแผนชีวิตตอนแก่ยังไงดี เราจะต้องไปอยู่ที่ไหน และใครจะคอยดูแลเรา

วางแผนไว้เลยว่าจะใช้ชีวิตตอนแก่อย่างไร

สิ่งที่สำคัญ ที่จะทำให้แผนการเงินของเราชัดเจนมาก คือ การวางแผนอย่างชัดเจนว่าจะมีชีวิตอยู่อย่างไร

สำหรับคนที่อยู่ตัวคนเดียว (โสดหรือคู่รัก เ สี ย ชี วิ ต ) หรือ คนที่อยู่กันเป็นคู่แต่ไม่มีทาย าท

การเลือกอาศัยอยู่ในอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้สูงอายุถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีมาก ปัจจุบัน

มีบริษัทเอกชนมากมายที่หันมาจับตลาดความต้องการในกลุ่มนี้ หลายบริษัทมี บ้านหรือคอนโดมิเนียม

สำหรับผู้สูงอายุให้เลือกอยู่อาศัยสภาพแวดล้อมเหมาะสมสำหรับผู้สูงวัย ตรงนี้ถ้าเราวางแผนไว้ก่อน

เราก็สามารถเตรียมความพร้อมเรื่องเงินไว้ได้

วางแผนไว้ทุกทางเลือกที่อาจจะเกิดขึ้น

ความสำคัญ ในการวางแผนอนาคตให้รอบคอบ คือ การวางแผนให้ครบรอบด้านทุกแง่มุมที่อาจจะเกิดขึ้น

เพื่อเตรียมตัวรองรับทุกสถานการณ์ แม้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องไม่คาดคิดยกตัวอย่างเช่น วางแผนว่าถ้าคนในครอบครัว

เสี ยชี วิตหมด เราจะทำอย่างไรวางแผนถ้าคู่ชีวิตเสี ย ชีวิ ตก่อน เราจะทำอย่างไร วางแผนถ้าลูกเ สียชี วิ ต

ก่อนเราจะทำอย่างไรวางแผนว่าถ้าเราพิ กา รหรือทุพพลภาพ เราจะทำอย่างไร ถึงแม้จะดูเ ค รีย ดไปบ้าง

แต่สิ่งเหล่านี้ สามารถป้องกันความเ สี่ ย งไว้ล่วงหน้าได้ โดยเฉพาะเรื่องประกันชีวิตประกันสุ ขภ า พ

ประกัน โร ค ร้ า ย แ ร ง ต่าง ๆที่ช่วยลดความ เ สี่ ย ง ได้

สิ่งสำคัญที่สุด คือ การมีแผนการเงินของตนเอง

ไม่ว่าเราจะอยู่ในครอบครัว แบบไหน มีลูก มีสามี มีภรรยา มีพ่อ มีแม่ มีชีวิตแบบใดก็ตามเราจำเป็นต้องมีแผนการเงินเสมอ

เพราะสุดท้ายแล้ว คนที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตอย่างแน่นอนก็มีแค่ตัวเราของเราแค่คนเดียว

คิดไว้ตั้งแต่วันนี้ว่าจะมีชีวิตเกษียณแบบไหน จากวันนี้จนวันสุดท้ายจะมีชีวิตอย่างไร คนที่วางแผนการใช้ชีวิต

อย่างรอบคอบ มักจะได้มีชีวิตแบบที่ตนเองต้องการ

 

ขอบคุณ : i n v e s t e r e s t

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In คติสอนใจ
Comments are closed.

Check Also

(ข้อคิดเตือนชีวิตให้คนยุคนี้) ถ้าไม่อยาก “ขายดีจนเจ๊ง” ดังที่ใครหลายๆ คนเป็นอยู่จนต้องหมดตัว

คุณเข้าใจไม่ผิดหรอก หมายถึงอย่างนั้นจริงๆ ข ายดี จนกระท … …