Home คติสอนใจ 15 ข้อคิดเตือนสติลูกชายลูกสาวให้รู้จักเอาตัวรอด

15 ข้อคิดเตือนสติลูกชายลูกสาวให้รู้จักเอาตัวรอด

8 second read
ปิดความเห็น บน 15 ข้อคิดเตือนสติลูกชายลูกสาวให้รู้จักเอาตัวรอด

1. เวลาเจอวิ ก ฤ ต

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ บทพิสูจน์สัจธรรม‘ในวิ ก ฤ ต ย่อมมีโอกาส’

2. เวลาเจอความจน

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือวิธีที่ธรรมชาติ เปิดโอกาสให้เราได้ต่อสู้ชีวิต

3. เวลาเจอความต า ย

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือฉากสุดท้าย ที่จะทำให้ ชีวิตมีความสมบูรณ์

4. เวลาเจองานหนัก

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ โอกาส ในการ เตรียมพร้อมสู่ความ เป็น มืออาชีพ

5. เวลาเจออุ บั ติ เ ห ตุ

ให้บอกตัวเอง นี่คือ คำเตือนว่า จงอย่าประมาทซ้ำอีกเป็นอันขาด

6. เวลาเจอความทุ กข์หนัก

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ แบบฝึกหัด ที่จะช่วยให้เกิดทักษะในการดำเนินชีวิต

7. เวลาเจอคำตำหนิ

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ การชี้ขุมทรัพย์มหาสมบัติ

8. เวลาเจอคำนินทา

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ การสะท้อนว่า เรายังคงเป็นคน ที่มีความหมาย

9. เวลาเจอปัญหาซับซ้อน

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ บทเรียนที่จะสร้างปัญญาได้อย่างวิเศษ

10. เวลาเจอความป่ ว ยไข้

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ การเตือนให้เห็นคุณค่าของการรั ก ษ าสุ ข ภ า พ ให้ดี

11. เวลาเจอความพลัดพราก

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ บทเรียนของการรู้จักยืนหยัดด้วยตัวเอง

12. เวลาเจอลูกหัวดื้อ

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ โอกาสทอง ของการพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ที่แท้จริง

13. เวลาเจอความผิดหวัง

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ วิธีที่ธรรมชาติ กำลังสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับชีวิต

14. เวลาเจอแฟนทิ้ง

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ ความเป็นอนิจจัง ที่ทุกชีวิตมีโอกาสพานพบ

15. เวลาเจอคนที่ใช่แต่เขามีคู่แล้ว

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ ประจักษ์พย านว่า ไม่มีใครได้ทุกอย่างดั่งใจหวัง

อย ากฝากถึงลูกๆว่าทุกสิ่งอย่างบนโลกมนุษย์นี้ย่อมไม่มีอะไรแน่นอน จงทำทุกวันให้เป็นวันที่ อยู่ในโลกมนุษย์ให้เป็น

เอาตัวรอดให้ได้ไม่ว่าจะเจอกับเหตุการ์อะไรก็ช่างจงผ่านมันไปให้ได้

 

 

ขอบคุณ : b i t c o r e t e c h

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In คติสอนใจ
Comments are closed.

Check Also

(ข้อคิดเตือนชีวิตให้คนยุคนี้) ถ้าไม่อยาก “ขายดีจนเจ๊ง” ดังที่ใครหลายๆ คนเป็นอยู่จนต้องหมดตัว

คุณเข้าใจไม่ผิดหรอก หมายถึงอย่างนั้นจริงๆ ข ายดี จนกระท … …