Home คติสอนใจ 3 เทคนิคบริหารเงินให้เป็นชีวิตนี้ก็รวยได้

3 เทคนิคบริหารเงินให้เป็นชีวิตนี้ก็รวยได้

6 second read
ปิดความเห็น บน 3 เทคนิคบริหารเงินให้เป็นชีวิตนี้ก็รวยได้

การวางแผนและกำหนดเป้าหมาย ทางการเงิน เป็นวิธีการ บริหารเงิน ที่เริ่มด้วยการออมเงินที่เป็นรากฐาน

นำมาซึ่งเงินต้นและดอกเบี้ยที่มีพลังมากพอ

ที่จะเป็นเงินไว้ใช้สำหรับลงทุนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนใน พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุนรวม หุ้น ที่ดิน

อสังหาริมทรัพย์ ทำให้มีความมั่งคง

ร่ำรวยตามมาแต่ต้องศึกษาการลงทุนในแบบต่างๆ ให้พร้อมโดยต้องหาความรู้ข่าวสารต่างๆ แนวโน้นของเศรษฐกิจโลกโดยรวม

เศรษฐกิจของประเทศไทยเรา สถานการณ์การเมืองภายในและภายนอก ที่จะมีผลต่อการลงทุนของเรา รวมถึงการที่จะต้องทำบัญชี

ควบคุมรายรับรายจ่ายให้รัดกุมเพราะจ่ายเพื่อให้การออมมีประสิทธิภาพ และนำที่ออมแบ่งไว้ใช้ในการลงทุนต่อไป เงินต่างๆ

ที่จะเป็นส่วนของการบริหารเงินแบ่งได้ดังนี้

1. เงินรายได้

แต่ละคน มีคนแตกต่างๆ กันไป คนมีรายได้มาก รายได้ปานกลาง รายได้น้อย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่รายได้สูง

หรือลูกจ้างกินเงินเดือนแต่ละเดือนก็ตามตั้งเป้าหมายในอนาคตว่าตอนเรามีอายุมาก

ในวัยชราภาพแล้วทำงานไม่ได้แล้ว ก็ให้เงินทำงานแทนคือ การลงทุนโดยไม่ต้องทำงาน ให้มีค่าตอบแทนมากพอ

กับค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนได้และจะมีเงินสำรองไว้ โดยแบ่งเป็นเงินทุนการศึกษาของบุตร

เงินเก็บไว้ในธนาคาร กองทุนรวมต่างๆ ทำประกันชีวิต ประกัน สุ ข ภ า พ ซึ่งหากทำได้ดังนั้น นอกจากคุณจะมีเงินเก็บออม

มีเงินใช้ตลอดเดือนแล้วอนาคตคุณยังอาจจะร่ำรวยได้อีกด้วย

2.รายจ่ายประจำเดือน

มีหลายประเภทด้วยกัน ประเภทแรกเป็นรายจ่าย ที่แน่นอนทุกเดือน เช่นค่าเช่าบ้าน ค่าผ่อนรถ ค่าเงินการศึกษาบุตร

จะมีความแน่นอน ต า ย ตัวสามารถควบคุมได้ว่ามีรายจ่ายอยู่เท่าใดในเดือนหนึ่ง โดยไม่ต้องกังวลมากนัก

ถ้าเรายังทำงานมีเงินเดือนหรือที่เรียกว่ามนุษย์เงินเดือนเว้นแต่เจ้าของกิจการเองรายได้อาจไม่คงที่เป็นไปตามการค้าขาย

ที่บางช่วงก็ดีบางช่วงก็ไม่ได้ ดังนั้นเจ้าของกิจการต้องระมัดระวังเป็นพิเศษประเภทที่สองค่าใช้จ่ายที่ไม่แน่นอน

ค่ารักษาพย าบาลเวลาเ จ็ บ ป่ ว ย ค่าใช้จ่ายส่วนนี้เราคาดไม่ถึงเพราะคนเราอาจ เจ็ บป่ ว ยได้หรือถ้า ร้ า ย

หนักกว่านี้ก็เป็นอุติเหตุที่เราไม่รู้ได้ในวันใดวันหนึ่ง เราก็ควรทำประกัน สุ ข ภ า พและประกัน อุ บั ติ เ ห ตุ ไว้ด้วย

ค่าทานเลี้ยงงานต่างๆ ค่าไปเที่ยวพักผ่อน ก็ให้มีได้พอประมาณตามสังคม

3.เงินที่จะนำไปลงทุน

มีให้เลือกลงทุนมีหลายแบบที่เราจะเลือกต้องความถนัดของเรา และเป็นแบบที่ได้ผลตอบแทนที่ดี แล้วให้เรานำเงินบางส่วน

ที่สามารถนำมาลงทุนให้ได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น โดยเงินที่มาลงทุนจำนวนนี้ลงเสียหายก็ยังมีเงินเหลืออยู่มากพอ

ที่จะใช้จ่ายในการดำรงชีวิตได้ซึ่งเงินที่จะนำมาลงทุนนั้นเราต้องเลือกลงทุนในแบบที่มีความ เ สี่ ย ง

ไม่มากแต่ได้ผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากที่ธนาคาร เช่น พันธบัตรกองทุนรวมต่างๆ แต่ถ้ามีความ เ สี่ ย ง มากขึ้นอีก

ก็อาจจะลงทุนในหุ้นที่ได้เงินปันผลตอบแทนมากกว่าหรือจะนำไปทุนในที่ดินซึ่งมีความ เ สี่ ย ง น้อยมาก แต่ให้ผลตอบแทนระยะยาว

ซึ่งก็ปลอดภัยดี เอาเป็นว่าเราขอแนะนำให้เลือกการลงทุนที่เหมาะกับตัวคุณที่สุดและคุณสามารถทำได้โดยไม่ เ สี่ ย ง

ต่อการขาดทุนมากนักโดยเฉพาะการลงทุนที่คุณพอจะมีพื้นฐาน และความถนัดอยู่แล้ว ซึ่งหากทำได้ดังนี้

คุณจะประสบความสำเร็จทั้งการลงทุนและการประสบความสำเร็จในชีวิตกันเลยทีเดียวทั้ง3 ข้อเป็นการบริหารเงินที่จะทำให้เรา

มีเงินร่ำรวยมากขึ้น การที่จะทำให้สำเร็จได้นั้นต้องมี วินัยการใช้เงินที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเป็นหัวใจหลักที่จะขาดไม่ได้เลย

การมีวินัยจะนำพาท่านให้ไปถึงเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ในการวางแผนบริหารการใช้เงินของท่านได้ดีไม่มีสะดุด

และจะประสบความสำเร็จโดยรวดเร็วที่สุด ถ้าท่าน รั ก ษ า วินัยให้เป็นไปตามแผน เพราะฉะนั้น ใครที่อยากรวยแต่

ไม่รู้จะทำอย่างไรดีลองตั้งสติแล้วหันมาบริหารจัดการรายได้ ของคุณเสียใหม่ ด้วยวิธีการเหล่านี้ดูสิ แล้วคุณจะมีอนาคตที่สดใส

และเป็นดั่งฝันที่ตั้งไว้ได้อย่างแน่นอนแต่ทั้งนี้อย่าลืมว่าการเพิ่มกำไร ด้วยการลงทุนนั้นมักจะมีความ เ สี่ ย ง เสมอ

และอาจทำให้คนรวยกลายเป็นคนล้มละลายได้ภายในพริบตาดังนั้นหากคุณต้องการก้าวสู่ความรวยด้วยการลงทุน

ก็ควรเลือกการลงทุนที่คุณถนัดที่สุดและต้องเตรียมรับมือกับความ เ สี่ ย ง อยู่เสมอด้วย

“ต้นไม้ใหญ่ทุกต้นเคยเป็นเมล็ดที่เล็กที่สุด
จงอย่าท้อใจหากกำลังจะเริ่มต้นนับหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จ
ฉะนั้นอย่าเสียดายถ้าต้องใช้เงินเพื่อเพิ่มพูลความฉลาด
เพราะการต้องจ่ายค่าโง่ทีหลังนั้นจะแพงกว่าเสมอ”

 

ขอบคุณ: m o n e y h u b

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In คติสอนใจ
Comments are closed.

Check Also

(ข้อคิดเตือนชีวิตให้คนยุคนี้) ถ้าไม่อยาก “ขายดีจนเจ๊ง” ดังที่ใครหลายๆ คนเป็นอยู่จนต้องหมดตัว

คุณเข้าใจไม่ผิดหรอก หมายถึงอย่างนั้นจริงๆ ข ายดี จนกระท … …