Home คติสอนใจ 5 ความคิดแบบผิดๆที่พ่อแม่ทำร้า ยลูกแบบไม่รู้ตัว

5 ความคิดแบบผิดๆที่พ่อแม่ทำร้า ยลูกแบบไม่รู้ตัว

10 second read
ปิดความเห็น บน 5 ความคิดแบบผิดๆที่พ่อแม่ทำร้า ยลูกแบบไม่รู้ตัว

“ไม่มีพ่อแม่คนไหนไม่รักลูก” เราคงจะคุ้นเคยกับประโยคนี้กันดีใช่ไหมล่ะคะ และครูพิมเองก็คิดว่า คำกล่าวนี้ไม่ได้ผิดแต่อย่างใด

เพียงแต่อาจจะยังไม่ถูกต้องไปเสียทั้งหมดแม้ว่าพ่อแม่จะมีความรักให้กับลูก แต่หากความรักนั้นถูกถ่ายทอด

ไปด้วยความไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิด ๆ ก็อาจกลับกลายเป็นการทำล า ยลูกได้โดยไม่รู้ตัว ประเด็นสำคัญก็คือ

รูปแบบการเลี้ยงดูที่ไม่ถูกต้องบางอย่างนั้น ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อตัวพ่อแม่เองเท่านั้น

พฤติก ร รมหลาย ๆ อย่างยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเจริญเติบโต และการใช้ชีวิตของเด็กในอนาคตอีกด้วย

ที่มักจะเกินขึ้นโดยไม่รู้ตัว 5 ประการด้วยกันค่ะ

1. เปรียบเทียบลูกตนเองกับลูกคนอื่น

ข้อผิดพลาดประการหนึ่งที่พ่อแม่มักจะทำก็คือ การเปรียบเทียบลูกตนเองกับลูกคนอื่น หรือแม้แต่เปรียบเทียบระหว่างลูกแต่ละคน

โดยหวังว่าจะให้ลูกที่ด้อยกว่านั้นปรับปรุงตัวขึ้น

ซึ่งความเชื่อนี้ไม่เพียงแต่จะไม่ได้ผลตามที่พ่อแม่ต้องการเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับลูก

และระหว่างลูก ๆ แต่ละคนได้อีกด้วย

2. ทำแทนลูกมากจนเกินไป

ความรักของพ่อแม่ หลาย ๆ ครั้งก็มักถ่ายทอดออกไปด้วยการปกป้อง ดูแล ซึ่งก็ไม่ผิดนักหากว่า การดูแลของเรานั้น

ไม่ได้มากเกินไปจนถึงขั้นทำให้ลูกไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้

และไม่เพียงแต่การ “ลงมือทำ” สิ่งต่าง ๆ แทนลูกเท่านั้น เพราะเมื่อเราทำจนเคยชิน หลาย ๆ ครั้งจึงก้าวไปถึงขั้น

“คิดและตัดสินใจ” แทนลูกอีกด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ แม้เด็กอาจจะรู้สึก

ถึงความสะดวกสบายและปลอดภั ยในช่วงแรก ๆ ของชีวิต แต่เมื่อเติบโตขึ้น พฤติก ร รมเหล่านี้ของพ่อแม่

อาจจะส่งผลให้เด็กรู้สึกถึงความด้อยคุณค่า รู้สึกว่าตนไม่มีความสามารถไม่กล้าแสดงออก และไม่เป็นตัวของตัวเองค่ะ

3. ไม่ฟังลูก

หลาย ๆ ครั้ง ความเป็นพ่อแม่ ทำให้เรารู้สึกมีอำนาจและเหนือกว่าลูก จนลืมไปว่าลูกหรือเด็ก ๆ เองก็มีความต้องการ

หรือมีความคิดบางอย่างเป็นของตนเองเช่นกัน การรับฟังลูก

จะเป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้เราได้เข้าใจและช่วยเหลือลูกได้อย่างตรงจุด โดยเฉพาะเมื่อลูกเกิดปัญหาขึ้นในชีวิต

แต่การที่พ่อแม่คิดว่าตนเองรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับลูกโดยไม่จำเป็น

ต้องฟังลูกนั้น อาจทำให้พลาดสิ่งที่สำคัญ หรือไม่สามารถช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาให้ลูกได้อย่างทันเวลา

และยังอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกหันไปพึ่งพาบุคคลอื่นมากกว่าก็เป็นได้ค่ะ

4. ไม่มีความคงเส้นคงวา

พ่อแม่หลาย ๆ คนมักมีการตั้งกฎ กติกา หรือข้อจำกัดบางอย่างไว้ให้กับลูก แต่กฎระเบียบที่ตั้งขึ้นนั้น

กลับมีความไม่คงเส้นคงวา มีการนำมาใช้ในบางกรณี แต่กลับไม่ใช้ในบางกรณี

โดยไม่มีเหตุผลที่ดีหรือเหมาะสมให้กับลูก หรือบางครั้งก็เป็นกฎที่ตั้งขึ้นโดยที่พ่อแม่ไม่สามารถทำให้เห็น

หรือทำเป็นตัวอย่างได้ ซึ่งทำให้กฎหรือกติกาที่ตั้งขึ้นนั้นไม่มีความน่าเชื่อถือและไม่ได้ผล

5. ไม่สื่อส า รกับลูกอย่างตรงไปตรงมา

รูปแบบการสื่อส า รอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดและทำล า ยความสัมพันธ์ได้ ก็คือการสื่อส า รที่ไม่ตรงไปตรงมา

ไม่ว่าจะในทางบวกหรือทางลบ เช่น พ่อแม่มักจะไม่ชมลูกตรง ๆ

เพราะกลัวลูกจะเหลิง แต่กลับใช้คำที่ก่อให้เกิดความรู้สึกทางลบแทน เช่น “ทำให้ได้แบบนี้ไปตลอดก็แล้วกัน”

หรือ “ทำเรื่องดี ๆ กับเขาได้ด้วยหรือ” ซึ่งภาษาที่ใช้ในการสื่อส า ร

ในลักษณะนี้ ไม่ได้ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณกับลูกแต่อย่างใด และการสื่อส า รในทางบวก

ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้เด็กเหลิง หากว่าคำชมหรือคำพูดในทางบวกนั้นมีความสอดคล้องกับพฤติก รร มหรือผลงานที่เด็กได้ทำจริง

ซ้ำยังจะเป็นการเสริมแรงให้เด็กทำพฤติก ร รมที่ดีนั้นต่อไปอีกด้วยค่ะ

“อย่าเลี้ยงลูกให้เป็นเทวดา จะนำพาความเสียใจมาสู่ตน
อย่าสอนลูกเพื่อให้เป็นคนที่โดดเด่น แต่จงสอนให้เขา..
สงบเย็นและมีคุณธรรม อย่าเลี้ยงลูกด้วยการให้ค่านิยม บ้าวั ต ถุ
แต่จงสอนเขาให้รู้จักอยุ่อย่างพอเพียง ครอบครัวจะได้ไม่เดือดร้อน
สังคมก็สงบสุข เพียงแค่นี้ก็พอแล้ว”

 

 

ขอบคุณ : t r u e p l o o k p a n y a

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In คติสอนใจ
Comments are closed.

Check Also

(ข้อคิดเตือนชีวิตให้คนยุคนี้) ถ้าไม่อยาก “ขายดีจนเจ๊ง” ดังที่ใครหลายๆ คนเป็นอยู่จนต้องหมดตัว

คุณเข้าใจไม่ผิดหรอก หมายถึงอย่างนั้นจริงๆ ข ายดี จนกระท … …