Home คติสอนใจ วิธีคิดของหัวหน้าที่ลูกน้องรักและอย ากทำงานด้วย

วิธีคิดของหัวหน้าที่ลูกน้องรักและอย ากทำงานด้วย

8 second read
ปิดความเห็น บน วิธีคิดของหัวหน้าที่ลูกน้องรักและอย ากทำงานด้วย

เป็นหัวหน้าคน… ทิ้งอะไรทิ้งได้ แต่อย่าทิ้งลูกน้อง ต่อให้ แ ย่ ก็ต้องพย าย ามช่วยเขาให้ถึงที่สุดก่อน…!!แต่ลูกน้องก็มี แ ย่ ๆอยู่หลายประเภท

ต้องแยะแยกให้ออก เช่น…

1. ความรู้น้อย แต่ มีความพย าย ามมาก

2. ความรู้มาก แต่ มีความพย าย ามน้อย

3. ความรู้น้อย และ ไม่พย าย าม…!!

แบบที่ 1 ต้องสอนเขา ชี้นำแนวทางที่ถูกต้องให้เขา ให้ความรู้เขาเป็นพี่เลี้ยงเขา ประเมินผลและติดตามผลอย่างใกล้ชิด

แบบที่ 2 ต้องเข้าไปคุยทั้ง เรื่องงาน และ เรื่องส่วนตัว รวมถึง เรื่องอนาคตของเขาให้เกิดความเชื่อใจซึ่งกันและกัน แล้ว

พย าย ามเรียนรู้ทำความเข้าใจเขาแล้วค่อยจูงใจเขาด้วยเป้าหมายงาน และ เป้าหมายชีวิต

แบบที่ 3 ช่วยเท่าที่ช่วยได้ แล้ว…ปล่อยให้ธรรมชาติคัดสรรท้ายที่สุดถ้าเขาไม่ปรับตัวเพื่อนๆในสังคมการทำงานจะเป็นคน ล ง โ ท ษ

เขาเองฝากไว้สำหรับลูกน้อง…!!

การดูคนในสังคมการทำงาน ถ้าอยากรู้ว่าหัวหน้าหรือ เจ้านาย คนนั้นเป็นคนอย่างไร ให้ดูจากพฤติก รร มที่เขาทำกับลูกน้องหรือ

ผู้ใต้บังคับบัญชา

ไม่ใช่ดูสิ่งที่เขาแสดงออกต่อผู้ที่สูงกว่าคนบางคน ค ล า น เ ข่ า เข้าหาหัวหน้า แต่… เดินกระทืบเท้าเข้าหาคนเป็นลูกน้อง…!!

“หลักการเลือกใช้คน”ที่ผู้นำ และ เพื่อร่วมงาน ต้องเข้าใจ และ นำไปปรับใช้ในการทำงานปรัชญาหลักการบริหารคนที่มีประโยชน์

สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ที่กำลังประสบปัญหา

ในเรื่องของการให้ลูกน้องทำงานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าใดนักหลักการที่ว่านี้มีชื่อเรียกกันอย่างภาษาบ้านๆว่าหลักการ “ เ สื อ – ค ว า ย – สุ นั ข ”

– ถ้าคุณจะจ้าง “ เ สื อ ” คุณต้องมีพื้นที่ให้เค้า แล้วปล่อยเค้าไป ล่ า เ ห ยื่ อ มาให้ไม่ต้องบังคับ ไม่ต้องกำหนดวิธี…เพราะ พวกเค้าคือ นั ก ล่ า

– ถ้าคุณจะจ้าง “ ค ว า ย ” คุณต้องให้หญ้าเค้าให้พออิ่ม เมื่ออิ่มท้องแล้วจะมีแรงในการทำงาน ต้องบังคับแล้วใช้ไถนา… เพราะ พวกเค้าอึดแต่ต้องชักจูง

– ถ้าคุณจะจ้าง “ ห ม า ” คุณต้องให้ อ า ห า ร ให้ความสนิทสนมแล้วใช้เฝ้าบ้านใช้ให้เห่า… เพราะ พวกเค้าภักดี ประจบ จับผิด

และชอบเลียปากน า ยคนไม่เข้าใจจะใช้ เสือ เยี่ยง ค ว า ย จะใช้ ควา ยเยี่ยงหมาจะใช้หมาเยี่ยงเสือเ สื อ ไม่ เ ลี ย ปากนาย

ไม่ประจบ และ ไม่ไถนา มักมีวิธีแนวทางในการทำงาน ในแบบของตนเอง ถ้าคุณไม่แข็งพอ คุณก็คุมเสือไม่อยู่ค ว า ย คิดเองไม่ได้

และ เฝ้าบ้านไม่เป็น แต่ถนัดทำงานที่ต้องใช้ความอึด และ จูงใจได้ง่ายห ม า เก่งแต่เหา เลี้ยงไว้ให้ระวังหลังพอได้ เพราะ ไม่ ล่ า เ ห ยื่ อ

แต่ชอบ เ ลี ย ปากนายเหมาะเอาไว้สำหรับเป็นคนใกล้ตัว เพราะ เขาจะแคร์ความรู้สึกเจ้านายเป็นหลักการที่หัวหน้าใช้

คนให้เหมาะสมกับธรรมชาติของพวกเขาและ การเป็นคนที่เข้าใจธรรมชาติของเพื่อนร่วงงาน เป็นสิ่งสำคัญที่สุด

อีกสิ่งหนึ่ง ในการทำงานร่วมกันเป็นทีม ถือได้ว่าเป็นกุญแจอีกดอกหนึ่งที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ

 

ขอบคุณ : b i t c o r e t e c h

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In คติสอนใจ
Comments are closed.

Check Also

(ข้อคิดเตือนชีวิตให้คนยุคนี้) ถ้าไม่อยาก “ขายดีจนเจ๊ง” ดังที่ใครหลายๆ คนเป็นอยู่จนต้องหมดตัว

คุณเข้าใจไม่ผิดหรอก หมายถึงอย่างนั้นจริงๆ ข ายดี จนกระท … …