Home คติสอนใจ การนอกใจคู่ชีวิตมีความสุขแค่ชั่ วคร าว แต่มีความทุ กข์ตลอดชีวิต

การนอกใจคู่ชีวิตมีความสุขแค่ชั่ วคร าว แต่มีความทุ กข์ตลอดชีวิต

10 second read
ปิดความเห็น บน การนอกใจคู่ชีวิตมีความสุขแค่ชั่ วคร าว แต่มีความทุ กข์ตลอดชีวิต

เรื่องการ น อ กใ จนั้น ทราบว่าทุกท่านคงคงทราบกันดีว่า เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่ างยิ่ง

เป็นการผิ ดศีลธรรมร้ า ย แ ร งส่งผลต่อชีวิตของผู้ทำผิ ด และคนในครอบครัว ให้เห็นภาพง่ายๆ

เลย คล้ายๆ กับในละครที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้

ดังนั้นจึงของหยิ บ ยก ผล ก รร ม ของผู้ที่ ลั ก ล อ บ ผิ ดผั วผิ ดเมียชาวบ้านมานำเสนอ

เพื่อเตือนสติของผู้ที่กำลังจะหลงผิ ด ให้กลับตัวกลับใจนะ ผลของการกระทำเช่นนี้ ที่นอกใจคนที่เรารัก

1. ชีวิตไม่ก้าวหน้า ไม่เจริญรุ่งเรือง

ในเวลาที่คนผู้นี้มีปัญหา จะไ ร้ซึ่งคนยื่นมือเข้ามาช่วย หรือหนักไปกว่านั้นอาจโ ด น ห ล อ กเงินแล้วหนีหา ย

การพูดจาสำหรับคนผู้นี้ก็จะหาความน่าเชื่ อถือได้ย ากหน้าที่การงานก็จะไม่ไปไหนเจ้านายหรือลูกน้องก็จะหมดศรั ท ธ าไป

2. พร ากจากคนที่รักจริงๆ

ความหล อ กล วง ไ ร้ซึ่งความจริงใจของของคนผู้นี้ ไม่ใช่เพียงแค่ภรรย า สามี หรือลูกๆ

แค่นั้นนะที่ถอยห่าง คนที่จริงใจกับคนผู้นี้ก็ไม่มีเช่นกัน

จะต้องทนทุ กข์กับความเหงาอยู่ร่ำไป แม้ในช่วงที่ต้องการคนดูแล ก็จะมองไม่เห็นใครเลยล่ะ

3. อาจถูก ล อ บ ป อ ง ร้ า ยเอาได้ง่ายๆ

แน่นอนว่า นิสั ยของคนผู้นี้ มักจะห ล บซ่ อน โก ห ก และการแอบมีคนอื่นเช่นนี้

อาจจะสร้างความโก ร ธเ คือ ง ให้แ ก่คนใกล้ตัวคุณ ซึ่งหากเขาทนไม่ไหว

ในพฤติ ก ร ร มอาจเกิ ดการกระทำที่ข าด ส ติ ต่อตัวคุณก็เป็นได้นะ

4. หากมีลูก ลูกของคุณ จะไม่รักคุณ

เมื่อลูกของคุณทราบเรื่อง แน่นอนว่าเขาจะรับไม่ได้ ไม่เชื่ อฟังคุณ

และอาจจะทำให้เขากลายเป็น คนมีปัญหาสร้ า งปัญห าให้ผู้อื่นในบางครั้ง

5. โ ร ค ภั ย มาเยื อนโดยไม่รู้ตัว

แน่นอนว่าการมักมากใน ก า ม ของคนผู้นี้ อาจทำให้ มีโ ร คที่เกี่ยวกับความเครี ยด

มีเปอร์เซนต์สูงในการเสี่ ยงติดต่ อโร คเกี่ยวกับ

เพ ศเพราะต้องหาวิธีปิดบังสามีหรือภรรย าของคุณ และคนใกล้ตัวไม่ให้รู้เรื่องโ ส ท ร มเช่นนี้

บทเรียกจิตสำนึก จำให้ขึ้นใจ ก่อนคิดจะนอ กใจกัน

1. ถามตนเองว่าพร้อมจะยอมรับผลที่เกิ ดขึ้นได้มั้ย

2. ถามตนเองว่ามั่นใจหรือไม่ว่าคุณจะควบคุมสถานการณ์ได้

3. ถามตนเองว่าพร้อมที่จะรับผลที่จะตามมาไหวมั้ย

4. ถามตนเองว่าพร้อมหรือไม่ ที่จะทำชื่อเสี ยงความดี เกี ยรติย ศ ของตนเอง ที่สร้างมาตลอดชีวิตเพื่อทำสิ่งนี้หรือไม่

5. ถามตนเองว่าพร้อมไหม เมื่อลูกเมียรู้ แล้วทิ้งคุณไป อยู่โดยไม่มีพวกเขาได้หรือเปล่า

เชื่ อว่าทุกคน คงตระหนักได้ถึงผลที่จะตามมานั้น ร้ า ย แ ร ง

นั้นแล้ว คุณพร้อมที่จะเสี่ ยงกับผลที่ตามมาไหม คิดให้ดีๆ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะ

 

ขอบคุณ : v e r r y s m i l e j u n g

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In คติสอนใจ
Comments are closed.

Check Also

(ข้อคิดเตือนชีวิตให้คนยุคนี้) ถ้าไม่อยาก “ขายดีจนเจ๊ง” ดังที่ใครหลายๆ คนเป็นอยู่จนต้องหมดตัว

คุณเข้าใจไม่ผิดหรอก หมายถึงอย่างนั้นจริงๆ ข ายดี จนกระท … …