Home คติสอนใจ ข้อคิดสอนใจพ่อกับแม่ เลี้ยงลูกอย่างไรเมื่อเติบโตไป เขาจะได้เอาตัวรอด ใช้ชีวิตเป็น

ข้อคิดสอนใจพ่อกับแม่ เลี้ยงลูกอย่างไรเมื่อเติบโตไป เขาจะได้เอาตัวรอด ใช้ชีวิตเป็น

0 second read
ปิดความเห็น บน ข้อคิดสอนใจพ่อกับแม่ เลี้ยงลูกอย่างไรเมื่อเติบโตไป เขาจะได้เอาตัวรอด ใช้ชีวิตเป็น

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้หลักแนวคิดการสอนลูกให้เติบโตเป็นคนที่เก่ง และสามารถใช้ชีวิต ร อ ดอยู่ได้

ในสังคม จงสอนให้ลูกรู้จักจับปล าไม่ใช่หาปล ามาเลี้ยงลูกไปดูกันว่าเราจะต้องทำอย่ างไรบ้างเพื่อให้ลูกไม่ลำบ ากในอนาคตให้ป ลาลูกหนึ่งตัว มีกินแค่หนึ่งวัน สอนลูกจับปล าหากินได้ตลอ ดไปจงอย่ าให้ปล าแก่เขาควรจะให้เบ็ ด

ตกปลา เขาไปแล้วสอนวิ ธีการหาป ล าให้แก่เขาเพื่อให้เขารู้จักการเอาตัวรอ ดในสังคมและ รู้จักการหากินด้วยตัวของเขาเอง

พ่อแม่จำนวน มากทำอย่ างนี้ เมื่อลูกขอเ งิ นไปเที่ยวจะพร่ำบ่นลูกและเล่าเรื่องเมื่อตนเผชิญความลำบ ากใน

สมัยก่อนเล่าย้อนไปถึงชีวิตลำบ ากของตนในวัยเท่ากันแล้วปิดท้ายด้วยการให้เงิ น

ลูกไปคนหาเช้ากินค่ำ สมัยก่อนไม่มีคำว่า ม ร ดก

ในพจนานุกรมชีวิต ทุกอย่ างในชีวิตต้องหามาเองทว่าคนรุ่นนี้เมื่อลืมต าอ้าปากได้

และ เป็นพ่อแม่ มักจะทำให้ลูกเสี ยคนโดยไม่ตั้งใจพ่อแม่จำนวน มากเก็บเ งิ นเก็บทองไว้

โดยไม่ยอมใช้บอ กว่า เก็บไว้ให้ลูก เห ตุผลอาจเ พ ร า ะ พ่อแม่ไม่อ ย า ก ให้ลูก ผ่ า น ความลำบ ากเหมือนตัวเอง

การเตรียมทุกอย่ างให้ลูกเหมือนสะท้อนสิ่งที่ตัวเองอย ากได้ในวัยเด็ ก

แต่มันกลับสร้างนิสัย ไม่สู้งานหนัก ให้ลูก ไปโดย ป ริ ย า ย

ไม่มีเงิ นเป็นปัญหา มีเ งิ นก็เป็นปัญหาบางครั้งและบ่อยครั้งการมีเงิน มากอาจทำให้เลี้ยงลูกย ากขึ้นเงินก็เหมือนไขมันในร่าง กา ยน้อยไปก็ไม่ดี มากไปก็อั น ต ร า ย

ในสังคมบูชาคน ร ว ยและ การร ว ยทางลัด การอบรมสั่งสอนลูก เดี๋ยวนี้ ย า กขึ้นเรื่อยๆ เ พ ร า ะสิ่งเร้ารอบตัว ทางเดียวที่จะให้ลูกโตขึ้นแล้วยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้

คือต้องสอนเรื่องวินัยการใช้เ งิ นและความอ ดทน

การรู้จักใช้ชีวิต และ รับผิ ด ชอบตัวเองอย่ าสร้างปัญหาแก่สังคม

ไม่พอ กพูนด้วยไ ข มั น แ ห่ ง วั ต ถุ นิ ย ม มากเกินไป

พ่อแม่ต้องมองภาพกว้างและมองให้ อ อ กว่า หากให้มากเกินไปจะทำให้ลูกไม่รู้จักหามาด้วยตัวเอ ง

หรือไม่ทำอะไรไม่เป็นเลยหรือเปล่า กล า ยเป็นรอแต่แบมือขออย่ างเดียว ความรักย่อมเป็นเรื่องดี แต่ต้อง

รักให้ถูกวิ ธีด้วย คนร ว ยที่ฉลาด รู้ว่าการได้เ งิ น เป็นเรื่องง่ายกว่าการใช้เ งิ น

และ คนที่ไม่รู้จักหาเ งิ น มักใช้จ่ายเ งิ นฟุ่มเฟือยคน ที่ร ว ยจากสมบัติที่ได้มาง่ายๆ จากม ร ด ก อาจจะข า ดความรู้สึกดีๆ

ของการสร้างตัวด้วยตัวเอง ข า ด ความภาค ภูมิใจของการหามาได้

และ ทักษะการแก้ปัญหาชีวิต มีตัวอย่ างจริงไม่น้อยที่คนร ว ยแบ่งสมบัติครึ่งหนึ่ง ให้

องค์กรการกุศลและ ที่เหลือให้ลูกหลาน เพื่อให้ลูกๆเรียนรู้ที่จะยืนด้วยตัวเอง

และ สร้างมันขึ้น มาใหม่ มหาเ ศ ร ษ ฐีลำดับต้นๆ ของโลกอย่ าง วอร์เรน บัฟเฟตต์ บอ กว่า ลูกๆ ของเขาจะต้องแผ้วถางทางของพวกเขา

เองแน่นอนลูกๆ ของเขาก็รู้ว่า เขารอช่วยทุกอย่ าง แต่ก็ต้องลงแรงทำงาน การให้เ งิ นทองแก่ลูกหลาน ด้วย

จำนวนที่มากพอสบายทั้งชีวิต เพียงเ พ ร า ะพวกเขาเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำร ว ย เป็นเรื่อง อั น ต ร า ยเ พ ร า ะการให้

อาจทำ ร้ า ย ลูกๆ ทางอ้อม บัฟเฟตต์จึงให้ ม ร ด กแก่ลูกหลาน มากพอที่พวก เขารู้สึกว่า สามารถทำอะไรก็ได้ แต่ ไม่มากพอที่พวกเขา

ไม่ต้องทำอะไรเลย เราต้องสอนค่านิยมชื่นชมบุคคล ที่สร้างตนเองจากศูนย์ หาเ งิ นอย่ างสุจริตรู้คุณค่าของการทำงาน

การสร้างตัว สิ่งที่ควรให้ลูกๆ มากกว่าเ งิ นก็ คือความเอาใจใส่ รับรู้กิจ ก ร ร ม

ที่ลูกทำเป็นเพื่อนกับลูกนี่อาจเป็นสิ่งที่มีค่ากว่าการให้เ งิ นอย่ างเดียว

อย่าสอนลูกให้อดทนแบบผิดๆ ใช่แล้วลูกต้องเข้มแข็ง ลูกต้องอดทน แต่ต้องเข้มแข็งและอดทน

เพื่อที่จะลุกขึ้นยืนและฝ่ าฟั นกับความทุ กข์ หรือสภาวะที่ย ากลำบ าก ที่มันมากเกินที่คนหนึ่งคนจะทนรับไหว

และอย่าเป็นอย่าเป็นพ่อแม่รั งแ กฉัน..แต่จงเป็นพ่อแม่ที่สอนให้ลูกจับปลา ไม่ใช่จับปลาให้ลูก

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In คติสอนใจ
Comments are closed.

Check Also

(ข้อคิดเตือนชีวิตให้คนยุคนี้) ถ้าไม่อยาก “ขายดีจนเจ๊ง” ดังที่ใครหลายๆ คนเป็นอยู่จนต้องหมดตัว

คุณเข้าใจไม่ผิดหรอก หมายถึงอย่างนั้นจริงๆ ข ายดี จนกระท … …