Home เรื่องทั่วไป องค์กรไหนก็ต้องการ 9 คุณลักษณะ ของคนทำงานเก่ง ที่แฝงอยู่ในที่ทำงาน

องค์กรไหนก็ต้องการ 9 คุณลักษณะ ของคนทำงานเก่ง ที่แฝงอยู่ในที่ทำงาน

17 second read
ปิดความเห็น บน องค์กรไหนก็ต้องการ 9 คุณลักษณะ ของคนทำงานเก่ง ที่แฝงอยู่ในที่ทำงาน

1.มีทักษะพื้นฐาน

มีคนเคยบอกไว้ว่า ทักษะที่ทำให้เราสามารถไปไหนมาไหนในโลกใบนี้ได้มีอยู่ 3 อย่ างคือ 1 ทักษะการทำอาหาร ทักษะดนตรี และทักษะภาษาอังกฤษ

เพราะคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อส ารกันซะส่วนใหญ่ แต่ใน

ยุคนี้ต้องเพิ่มทักษะด้าน ITเข้าไปด้วย เพราะทุกวันนี้แทบทุกอย่ างล้วนเป็นD i g i t a l ใช้ Smartphone ในการหาข้อมูลต่างๆ ไปหมด ถ้าคุณเป็นมีทักษะ

ในเรื่องพวกนี้ ก็ จะทำให้คุณได้เปรียบในการทำงานด้วย

2.สร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้

การจะเติบโตในโลกไ ร้พรมแดนที่องค์ความรู้เพิ่มขึ้นมหาศาล จนคนไม่สามารถเรียนรู้

ได้หมด เราจะพบการเรียนรู้แบบใหม่ๆ เช่น Community of Practice หรือ การสร้าง เครือข่ายในการเรียนรู้แบบชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน เรื่องใด

ที่เป็นจุดเด่น จงถ่ายทอด เรื่องที่เป็นจุดอ่อนจงเรียนรู้ อย่ าหวงที่จะให้ความรู้คนอื่น

เพราะยิ่งถ้าเราถ่ายทอดให้คนอื่น เราก็จะยิ่งเก่งขึ้นไปด้วย

3.อยู่ใกล้คนเก่ง

หากคุณอย ากเป็นคนเก่ง คุณควรจะหาใครสักคนที่เป็นไอดอลสักคน และไม่จำเป็นว่า

คนๆนั้นต้องอายุมากกว่า มีประสบการณ์มากกว่า หรือตำแหน่งสูงกว่า แต่สิ่งที่สำคัญก็คือ คุณจะต้องเปิดใจเรียนรู้จากคนอื่น พ ย า ย า ม อยู่ใกล้คนเก่ง ศึกษา เรียนรู้จากเขา หาก

เป็นคนที่บริษัท คุณอาจเรียนรู้งานจากเขาแบบ Work Shadow ก็ได้เพราะ จะยิ่งทำให้

เราเก่งขึ้นในระยะเวลาอันสั้นได้ด้วย

4.มีทัศนคติที่ดี

จำไว้ว่า คนเราไม่จำเป็นต้องชนะทุกเรื่องก็ได้ ถ้าแ พ้แล้วก็ลุกขึ้นแล้วเริ่มใหม่ได้

อย่ างแชมป์มวยโลกของไทย เขาทราย กาแลกซี่ ที่สามารถป้องกันแชมป์ได้ถึง19 ครั้งแต่ก่อนจะเป็นแชมป์โลก เขาก็เคยแ พ้มาก่อน แต่เขาไม่ยอมแ พ้ ล้ มแล้วลุก

ดังนั้น การเป็นคนเก่ง ไม่ต้องสมบูรณ์แบบ ผิ ด พล าดได้แต่ต้องเรียนรู้และพย าย าม

ฟื้นตัวให้เร็ว กลับมาเดินต่อในสิ่งที่เราตั้งเป้าเอาไว้

5.เป็นคนใฝ่รู้ หาความรู้ใส่ตัวอยู่เสมอ

คนเราเกิดมามีต้นทุนความรู้ไม่เท่ากัน แต่เราทุกคนสามารถเพิ่มเติมความรู้

ให้ตัวเองได้เช่นกัน และวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการอ่ า น ห นั ง สื อ เพราะการอ่ า น ห นั ง สื อนั้น จะทำให้เราเก่งขึ้นได้จริงๆ อย่ างในชีวิตการทำงานใน

บริษัทคาดหวังให้คุณมีความรอบรู้ เชี่ยวชาญในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งพวกสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ คุณเรียนรู้ ใฝ่รู้ศึกษาค้นคว้าอย่ างต่อเนื่อง

6.มุ่งมั่น อดทน ไม่ยอมแ พ้

ความเก่ง ไม่ใช่พรสวรรค์ แต่คือพรแสวง อย่ างในหนังสือ Talent Code ของ Daniel Coyle ก็พูดว่าคนที่เก่งระดับโลก ล้วนมาจากการฝึกฝนครั้งแล้วครั้งเล่า

ซึ่งระหว่างทาง อาจมีอุ ป ส ร ร คเข้ามาทดสอบ ทำให้เราอย ากล้ มเลิ ก แต่หากเราอย ากทำให้สำเร็จ เราก็ต้องมีความมุ่งมั่น ทุ่มเทด้วย เพราะในโลกนี้มันไม่มี

อะไรที่ได้มาฟรีๆ อย ากจะสำเร็จ อย ากเก่งก็ต้องแลก และลงมือทำ

7.มีคุณธรรม

คนเราจะเก่งแค่อย่ างเดียวก็คงไม่พอหรอกนะ ต้องมีจุดยืนในการดำเนินชีวิตด้วย คนเก่งที่ไม่มีหลักในการใช้ชีวิตจะประสบความสำเร็จได้ย าก สิ่งที่จะทำให้ความ

เก่งของเราเป็นที่ปรากฎอย่ างยั่งยืน ก็คือ จุดยืนในการดำเนินชีวิต ซึ่งก็คือคุณธรรม ความดีงาม

และในวันนึงถ้าคุณต้องตั ดสินใจในสิ่งที่ย ากลำบ าก ลองถามตัวเองว่าอะไรคือจุดยืนของคุณ

8.ตั้งเป้าหมาย

คนที่ประสบความสำเร็จได้นั้น ทุกคนจะมีจุดเด่นของตัวเองที่คนจะพูดถึง เช่น เมื่อพูดถึง

Steve Jobs จะนึกถึงนวัตกรรมการเปลี่ยนโลก พูดถึงคุณธันยวัชน์ ไชยตระกูล ก็นึกถึง SME พูดถึงคุณตันภาสกรนที ก็จะนึกถึงชาเขียว มนุษย์เราไม่ได้สมบูรณ์แบบซะหมด มีจุดอ่อน

จุดแข็งเสมอ พ ย า ย า มค้นหาตัวเองให้เจอว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการ และอะไรคือสิ่งที่ทำได้ เพราะถ้าคุณหาเจอแล้ว ตั้งเป้าหมายไปเลยว่าเราจะต้องเก่งในเรื่องนี้จะเป็นสุดยอดในเรื่องนี้

จากนั้นก็เดินตามเป้าหมายไปอย่ างเคร่งครั ด รับรองว่าความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน

9.อย่ ากลั วงานย าก

นโปเลียน กล่าวไว้ว่า “ Ability without opportunity is nothing ” ความสามารถที่ปราศจากโอกาสคือความสูญเปล่า คนเรามีโอกาสหลายอย่า ง เช่น โอกาสจากองค์กร

ที่ดี ที่มีระบบพัฒนาคนให้เก่งขึ้น โอกาสที่ได้เจอนายดี สามารถโค้ชและสร้างแร งบันดาลใจได้ หาโอกาสที่ได้ทำงานที่ท้าทาย

งานย ากนั้นจะทำให้คนเราเติบโตขึ้นเพราะ คนเราจะเรียนรู้และเติบโตตามโจทย์ที่เจอในชีวิต

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In เรื่องทั่วไป
Comments are closed.

Check Also

(ข้อคิดเตือนชีวิตให้คนยุคนี้) ถ้าไม่อยาก “ขายดีจนเจ๊ง” ดังที่ใครหลายๆ คนเป็นอยู่จนต้องหมดตัว

คุณเข้าใจไม่ผิดหรอก หมายถึงอย่างนั้นจริงๆ ข ายดี จนกระท … …