Home เรื่องทั่วไป 5 แนวคิดใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข เมื่อยๅมถึงวัยเกษียณ มีเงินใช้ไม่ลำบากใคร

5 แนวคิดใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข เมื่อยๅมถึงวัยเกษียณ มีเงินใช้ไม่ลำบากใคร

0 second read
ปิดความเห็น บน 5 แนวคิดใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข เมื่อยๅมถึงวัยเกษียณ มีเงินใช้ไม่ลำบากใคร

อายุที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆ วันไม่ใช่แค่เรื่องเล่นๆ แล้วนะ เพราะมันหมายความได้แล้วว่าชีวิตของคุณได้เข้าใกล้วัยเกษียณเข้าไปในทุกที และเวลาของการทำงานประจำก็ใกล้

จะสิ้นสุดลงแล้วเช่นเดียวกัน ฉะนั้น เราต้องเริ่มรู้จักคิดวางแผนการใช้ชีวิตหลังจากนี้ไว้และคิดให้รอบคอบก่อนที่จะควักเงินจ่ายให้อะไรไปสักอย่ าง เราจึงต้องมี

การวางแผนเรื่องการเงินหลังเกษียณ เมื่อคุณอายุเพิ่มขึ้นความสามารถในการทำอะไรต่างๆ ของคุณจะเริ่มลดลงตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นความแข็งแ รงของร่ า ง ก า ย หรือความ

แข็งแกร่งของสภาพจิตใจก็ตามแต่ ทุกๆ อย่างมันไม่ได้พร้อมที่จะสู้ไปกับเรา เหมือนตอนที่ เรายังหนุ่มยังสาวกันหรอกนะ

ด้วยเหตุผลนี้จึงเป็นที่มาของการออมเงิน เพื่อชีวิตที่มีความสุข หลังเกษียณอายุนั่นเอง

1. เริ่มออมเงิน โดยทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่ างสม่ำเสมอ

ควรออมเงินให้ได้ทุกๆ เดือน และต้องออมอย่ างต่อเนื่องด้วย เพราะหากไม่ทำในส่วนนี้แล้วเราก็จะไม่มีทางรู้ได้เลยว่ามีเงินส่วนไหนบ้างที่เราควรจะเก็บเพิ่มอีก หรือเงินส่วนไหนบ้างที่เรา

ควรลดการใช้จ่ายนั้นลง ฉะนั้น คุณต้องมีวินัยในการออมเงินเป็นอย่ างมาก

2. แบ่งเงินเป็นส่วนๆ ไว้สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ

อย่ างแรกเลยต้องคิดก่อนว่า คุณอย ากมีเงินไว้ใช้เดือนละเท่าไร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอ า ห า รเอยข้าวของเครื่องใช้เอย หรือการท่องเที่ยวเอย และที่สำคัญอย่ าลืมนึกถึงเรื่องสุ ข ภ า พไว้ด้วย

ซึ่งวิธีคิดเพื่อใช้ออมเงินคร่าวๆ อย่ างเช่น นางบีตั้งใจจะเกษียณอายุเมื่อครบ 55 ปี และคาดการณ์ไว้

ว่าจะใช้ชีวิตจนถึง 75 ปี ซึ่งมีเงินใช้หลังเกษียณในแต่ละเดือนจำนวน 20,000 บาท คิดเป็นรายปีจำนวน 240,000 บาท ดังนั้น นางบีจะต้องมีเงินทั้งหมดหลังเกษียณเท่ากับ 240,000 x 20

คิดเป็นเงินทั้งหมด 4,800,000 บาทนั่นเอง แต่ก็อย่ าลืมว่า ในอนาคตอาจจะมีเรื่องของเงินเฟ้อ

เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เพราะฉะนั้นคุณจะต้องเตรียมเงินมากขึ้นตามไปด้วย

3. ทบทวนเป้าหม ายเป็นประจำ

ทบทวนเพื่อให้เรารู้ว่า เราต้องเก็บเงินให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่และเหลือเงินที่ต้องเก็บเพิ่มอีกจำนวนเท่าไหร่ หรือถ้าคำนวณแล้วแต่ยังไม่พอ เราจะต้องวางแผน

ใหม่อย่างไร จึงจะทำให้เงินออมถึงเป้าที่ตั้งไว้ เพราะหากมีเงินไม่พอไว้ใช้จ่าย อาจทำให้ชีวิตวัย

เกษียณของเรานั้นไม่มีความสุขเลยก็ได้

4. จัดการล ง ทุ นที่เหมาะสม

และกระจายความเ สี่ ย งโดยการ นำเงินบางส่วนไปล ง ทุ นกับสินทรัพย์ต่างๆไว้บ้าง เพราะจะทำให้ได้มูลค่าของเงินเพิ่มขึ้นมา และถ้าเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับการล ง ทุ นต่างๆเลย ก็ต้องหาข้อมูลและ

ศึกษาอ่านเอาไว้บ้ าง ทางออกที่ดีอีกวิธีก็คือ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านการเงินโดยตรงจะทำให้เราสามารถวางแผนการเงิน และจัดการชีวิตหลังเกษียณได้อย่ างสำเร็จตามเป้าหมายนั่นเอง

5. กำจัดห นี้สิ น ลดห นี้สิ นที่ไม่จำเป็น

เพื่อความสบายในตอนเกษียร เริ่มจากลดการรูดบั ต ร เ ค ร ดิ ตก่อนเลย เลิกซื้ อของที่มันไม่จำเป็น รวมถึง ลดการท่องเที่ยวต่างประเทศจากที่เคยไปเที่ยวทุกๆปี ก็ลดเหลือสองปีไปครั้ง และนำเงินใน

ส่วนนี้มาเก็บไว้เป็นเงินเกษียณ ค่อยๆ เก็บออมทีละเล็กทีละน้อย ก็รวมเป็นเงินก้อนให้เราไว้ใช้จ่ายในย ามเกษียณได้แล้ว

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In เรื่องทั่วไป
Comments are closed.

Check Also

(ข้อคิดเตือนชีวิตให้คนยุคนี้) ถ้าไม่อยาก “ขายดีจนเจ๊ง” ดังที่ใครหลายๆ คนเป็นอยู่จนต้องหมดตัว

คุณเข้าใจไม่ผิดหรอก หมายถึงอย่างนั้นจริงๆ ข ายดี จนกระท … …