Home เรื่องทั่วไป 4 เคล็ดลับ วิธีคิดของคนรวย ทำไมคนรวยถึงได้รวยขึ้น จากหาเงินจากศูนย์ไปสู่เงินล้าน

4 เคล็ดลับ วิธีคิดของคนรวย ทำไมคนรวยถึงได้รวยขึ้น จากหาเงินจากศูนย์ไปสู่เงินล้าน

4 second read
ปิดความเห็น บน 4 เคล็ดลับ วิธีคิดของคนรวย ทำไมคนรวยถึงได้รวยขึ้น จากหาเงินจากศูนย์ไปสู่เงินล้าน

เมื่อเรามีเป้าหมายในชีวิตแล้ว เราก็ควรทำมันให้ดีที่สุด เพียงแค่มีความมุ่งมั่นทุ่มเท

อย่างถูกวิธี ก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างที่ฝันแน่นอน ซึ่งเราได้เสนอวิธี “รวย”

ทำเงินง่ายๆ ที่ใครๆก็ทำได้ แนะเทคนิคดีๆ ที่จะทำให้ธุรกิจทั้งเล็กและใหญ่

ประสบความสำเร็จ ทำเงินให้งอกเงย โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. แนะนำวิธีใช้ชีวิตเพื่อ รั ก ษ า ความรวยให้อยู่กับเรานานๆ

ช่วยกันหาทั้งครอบครัว หากเป็นคนโสด เราจะหาจะจ่ายอะไรก็สามารถทำได้

อย่างอิสระ ไม่ต้องมีใครมาช่วยตัดสินใจ แต่ถ้าเราแต่งงานและมีครอบครัว

การคิดถึงครอบครัวเป็นเรื่องที่เลี่ย งไม่ได้ อุปนิสัยของคู่ชีวิตจึงชี้เป็นชี้ ต า ย

ถึงอนาคต ความร่ำรวยของครอบครัวได้เลย ทีเดียวถ้าหากคุณเลือกคู่ชีวิตที่มี

นิสัยใช้เงินฟุ่มเฟือย ไม่ว่าจะขยันแค่ไหน หาเงินเก่งแค่ไหน ก็เหมือนขันตักน้ำก้นรั่ว

แต่ถ้าหากคุณเลือกคู่ชีวิตที่รู้จักออม ช่วยกันเก็บเงินทอง ที่หากันมาได้โอกาสที่จะร่ำรวยก็มี

2. คิดให้ถูกต้องก่อนวิ่งหาเงิน

มีแค่ไหนถึงเรียกว่ารวย ถ้าพูดถึงคำว่า เงิน ใครๆก็ อ ย า ก มี อ ย า ก ได้

แต่มีเงินเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่ารวย เมื่อจำนวนเงินไม่ได้ตอบโจทย์ว่าเท่าไหร่ถึงจะรวย

คำว่า..รวยน่าจะขึ้นอยู่กับเรื่องอื่นด้วย เราต้องมาดูว่าเรามีความจำเป็นจะต้องใช้เท่าไหร่

แต่ถ้าเรามีทรัพย์สิน ทั้งเงินทอง ที่ดิน รายได้จากการให้เช่าเงินปันผลจากบริษัท

หรือรายได้อื่นๆ ที่ทำให้เราอยู่ได้โดยไม่ต้องทำงาน ก็น่าจะเข้าข่ายคนที่เรียกว่า..

“รวย” ได้แล้ว การตั้งเป้าหมายเพื่อจะรวย ก็ขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายของตัวเรา

ถ้าใช้มากก็รวย ย า กนิดนึง แต่ถ้าใช้น้อย เก็บเยอะก็รวยเร็ว บางคนเรียกความรวยว่า

อิสรภาพทางการเงิน คือ ไม่ต้องทำงานก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ ใช้ไปจน ต า ย ก็ไม่หมดนั่นเอง

3. หาเงินได้แล้วต้องมีเงินเก็บ

จงประหยัด (แต่อย่ า ขี้ เ ห นี ย ว) การประหยัดต่างจากการขี้เหนียวอยู่ประการหนึ่ง

คือ คนที่ประหยัด จะรู้จักจ่ายในสิ่งที่ควรจ่าย ส่วนคนที่ขี้เหนียวนั้น จะไม่ยอมจ่ายอะไรเลย

ถึงแม้จะจำเป็นแค่ไหนยังไง ก็ไม่ยอมจ่าย การมีเงินแต่ไม่สามารถใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม

น่าเป็นทุกข์ กว่าการที่มีเงินน้อยเสียอีก คนที่ต้องการจะรวยนั้นจึงไม่ควรลดค่าใช้จ่าย

จนถึงขั้นขี้เหนียว คือ ถ้ามีสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ ก็ต้องใช้อย่ าเก็บเงินอย่างเดียว

ขี้เหนียวจนไม่ยอมเอาเงินที่มีไป รั ก ษ า ตัวเองให้หาย เ จ็ บ ป่ ว ย ก็อาจจะไม่มีโอกาส

ได้ใช้สิ่งที่สำคัญ ที่สุดของคนเรานั้น ไม่ใช่เงินอย่างแน่นอน สุ ข ภ า พ ของเรา

ต้องมาก่อน ถ้ามีเงินแล้ว สุ ข ภ า พ ไม่ดี เงินที่มีก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้

4. มีเงินเก็บแล้วต้องเอาไป ล ง ทุ น เพื่อก้าวสู่ความรวย

ในหนังสือได้มีคำแนะนำเรื่องของการ ล ง ทุ น ในหุ้น เป็น 7 วิธี ซื้ อ หุ้นสำหรับคนที่

ไม่ใช่ เ ซี ย น หุ้ น ถึงแม้ว่าเราไม่ใช่ เ ซี ย น หุ้ น เราก็สามารถจะสร้างกำไร

จากการเล่นหุ้นได้ โดยเลือก ซื้ อ ด้วยวิธีที่ปลอดภัยที่สุด

– เลือกหุ้นที่มีปันผล มาเป็นประจำ

– เลือก ซื้ อ หุ้นในปีที่หุ้นตกสุดๆ

– เลือกหุ้นเฉพาะผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม

– เลือก ซื้ อ หุ้นจากความมั่นใจในกิจการ

– ใช้เงินนอน ซื้ อ หุ้น

– อย่า ซื้ อ หุ้นตามเสียงเชียร์

– คิดว่านี่คือการ ซื้ อ บริษัท และควรถือ ย า ว ได้

หากคุณได้มีโอกาสเลือกลองคิดดูว่าคุณควรเลือกคู่ครองประเภทไหน

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ กับ สู ต ร ลั บ สร้างความรวยที่นำเสนอกัน ถือเป็นวิธีที่ไม่ ย า ก

แต่ก็ไม่ง่ายเลยนะครับ หากเรามีความตั้งใจ และมุ่งมั่นตั้งใจทำ ความสำเร็จต้องอยู่ไม่ไกลครับ

ดังนั้น คนรวยจึง “เลือก” ทำงานเพื่อ “สร้างโอกาส” มากกว่าเพื่อตัวเงิน

คนธรรมดาทั่วไปที่อย ากจะร่ำรวยก็สามารถทำได้เช่นกัน

อาจจะลองเริ่มต้นทีละข้อๆ ปรับเปลี่ยนทีละนิดให้มีนิสัยแบบคนรวย ไม่แน่ว่า…

อนาคตคุณอาจจะกลายเป็นคนร่ำรวย และมั่งคั่งโดยไม่รู้ตัวก็ได้ค่ะ

พื้นฐานสำคัญที่สร้างให้คนๆ นึง รวยขึ้นมาได้ในขณะที่คนทั่วไปทำไม่ได้ ก็เพราะมีบุคลิกนิสัยที่ส่งเสริมต่อการทำธุรกิจ

มีวิธีคิดตัดสินใจรับมือ และลงมือทำที่มันแตกต่างจากคนทั่วไป ผลลัพ ธ์ เลยต่างกัน

เข้าใจแล้วก็ได้เวลาลงมือปรับเปลี่ยนวิธีคิด พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง

งานสุจริตคืองานหนึ่ง “ถูกธรรม” สอง “ถูกกฎหมาย”คนทั่วไปเวลาทำงาน มักเน้นความ “ถูกใจ” เป็นหลัก บางคนต้องการทำงานที่ถูกใจ

“สามปีสิบสี่นาย” หางานที่ถูกใจตลอด อยู่ที่ไหนก็บอกว่านายไม่ดี นายเขี้ ยว นายเค็ม นาย อยุติธรรม

ทั้งที่ความจริงตัวเองนั่นแหละคือตัวปัญหาเกี ยรติของงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนเป็นเงินตรา

แต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพของผลงาน ที่เกิดจากการทำอย่างสุดฝีมือและผลกระทบที่ งานนั้นมีต่อตัวผู้ทำงานเป็นสำคัญ

ขอบคุณ : m a r u e y

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In เรื่องทั่วไป
Comments are closed.

Check Also

(ข้อคิดเตือนชีวิตให้คนยุคนี้) ถ้าไม่อยาก “ขายดีจนเจ๊ง” ดังที่ใครหลายๆ คนเป็นอยู่จนต้องหมดตัว

คุณเข้าใจไม่ผิดหรอก หมายถึงอย่างนั้นจริงๆ ข ายดี จนกระท … …