Home คติสอนใจ ข้อคิดสะท้อนใจพ่อแม่ เลี้ยงลูกอย่างไรโตไปให้เอาตัวรอด

ข้อคิดสะท้อนใจพ่อแม่ เลี้ยงลูกอย่างไรโตไปให้เอาตัวรอด

8 second read
ปิดความเห็น บน ข้อคิดสะท้อนใจพ่อแม่ เลี้ยงลูกอย่างไรโตไปให้เอาตัวรอด

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้หลักแนวคิดการสอนลูกให้เติบโตเป็นคนที่เก่ง และสามารถใช้ชีวิตรอ ดอยู่ได้ ในสังคม

จงสอนให้ลูกรู้จักจับปล าไม่ใช่หาปล ามาเลี้ยงลูก ไปดูกันว่าเราจะต้องทำอย่ างไรบ้างเพื่อให้ลูกไม่ลำบากในอนาคต

ให้ป ลาลูกหนึ่งตัว มีกินแค่หนึ่งวัน สอนลูกจับปล าหากินได้ตลอ ดไปจงอย่ าให้ปล าแก่เขาควรจะให้เบ็ด

ตกปลา เขาไปแล้วสอนวิ ธีการหาป ล าให้แก่เขาเพื่อให้เขารู้จักการเอาตัวรอ ดในสังคมและ รู้จักการหากิน

ด้วยตัวของเขาเอง

พ่อแม่จำนวน มากทำอย่ างนี้ เมื่อลูกขอเ งิ นไปเที่ยวจะพร่ำบ่นลูกและเล่าเรื่องเมื่อตนเผชิญความลำบากใน

สมัยก่อนเล่าย้อนไปถึงชีวิตลำบากของตนในวัยเท่ากันแล้วปิดท้ายด้วยการให้เงิ นลูกไปคนหาเช้ากินค่ำ สมัยก่อนไม่มีคำว่ามร ดก

ในพจนานุกรมชีวิต ทุกอย่ างในชีวิตต้องหามาเองทว่าคนรุ่นนี้เมื่อลืมต าอ้าปากได้ และ เป็นพ่อแม่ มักจะทำให้ลูกเสี ยคนโดยไม่ตั้งใจ

พ่อแม่จำนวน มากเก็บเ งิ นเก็บทองไว้

โดยไม่ยอมใช้บอ กว่า เก็บไว้ให้ลูก เห ตุผลอาจเ พ ร า ะ พ่อแม่ไม่อ ย า ก ให้ลูก ผ่ า น ความลำบากเหมือนตัวเอง

การเตรียมทุกอย่ างให้ลูกเหมือนสะท้อนสิ่งที่ตัวเองอย ากได้ในวัยเด็ กแต่มันกลับสร้างนิสัย ไม่สู้งานหนัก ให้ลูก ไปโดย ป ริ ย า ย

ไม่มีเงิ นเป็นปัญหา มีเ งิ นก็เป็นปัญหาบางครั้งและบ่อยครั้งการมีเงิน มากอาจทำให้เลี้ยงลูกย ากขึ้นเงินก็เหมือนไขมันในร่าง กา ย

น้อยไปก็ไม่ดี มากไปก็อันตร า ย

ในสังคมบูชาคน ร ว ยและ การร ว ยทางลัด การอบรมสั่งสอนลูก เดี๋ยวนี้ ย า กขึ้นเรื่อยๆ

เ พ ร า ะสิ่งเร้ารอบตัว ทางเดียวที่จะให้ลูกโตขึ้นแล้วยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้ คือต้องสอนเรื่องวินัยการใช้เ งิ นและความอ ดทน

การรู้จักใช้ชีวิต และ รับผิ ดชอบตัวเองอย่ าสร้างปัญหาแก่สังคม ไม่พอ กพูนด้วยไ ข มั น แ ห่ ง วั ต ถุ นิ ย ม มากเกินไป

พ่อแม่ต้องมองภาพกว้างและมองให้ออ กว่า หากให้มากเกินไปจะทำให้ลูกไม่รู้จักหามาด้วยตัวเอ งหรือไม่ทำอะไรไม่เป็นเลยหรือเปล่า

กล า ยเป็นรอแต่แบมือขออย่ างเดียว ความรักย่อมเป็นเรื่องดี แต่ต้อง

รักให้ถูกวิ ธีด้วย คนร ว ยที่ฉลาด รู้ว่าการได้เ งิ น เป็นเรื่องง่ายกว่าการใช้เ งิ น และ คนที่ไม่รู้จักหาเ งิ น มักใช้จ่ายเ งิ นฟุ่มเฟือย

คน ที่ร ว ยจากสมบัติที่ได้มาง่ายๆ จากม ร ด ก อาจจะข า ดความรู้สึกดีๆ ของการสร้างตัวด้วยตัวเอง ข า ดความภาค ภูมิใจของการหามาได้

และ ทักษะการแก้ปัญหาชีวิต มีตัวอย่ างจริงไม่น้อยที่คนร ว ยแบ่งสมบัติครึ่งหนึ่ง ให้

องค์กรการกุศลและ ที่เหลือให้ลูกหลาน เพื่อให้ลูกๆเรียนรู้ที่จะยืนด้วยตัวเอง และ สร้างมันขึ้น มาใหม่ มหาเ ศ ร ษ ฐีลำดับต้นๆ

ของโลกอย่ าง วอร์เรน บัฟเฟตต์ บอ กว่า ลูกๆ ของเขาจะต้องแผ้วถางทางของพวกเขา เองแน่นอนลูกๆ ของเขาก็รู้ว่า

เขารอช่วยทุกอย่ าง แต่ก็ต้องลงแรงทำงาน การให้เ งิ นทองแก่ลูกหลาน ด้วย

จำนวนที่มากพอสบายทั้งชีวิต เพียงเ พ ร า ะพวกเขาเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำร ว ย เป็นเรื่อง อั น ต ร า ยเ พ ร า ะการให้

อาจทำ ร้ า ย ลูกๆทางอ้อม บัฟเฟตต์จึงให้ม ร ด กแก่ลูกหลาน มากพอที่พวก เขารู้สึกว่า สามารถทำอะไรก็ได้

แต่ ไม่มากพอที่พวกเขา ไม่ต้องทำอะไรเลย เราต้องสอนค่านิยมชื่นชมบุคคล

ที่สร้างตนเองจากศูนย์ หาเ งิ นอย่ างสุจริตรู้คุณค่าของการทำงาน การสร้างตัว สิ่งที่ควรให้ลูกๆมากกว่าเ งิ น

ก็ คือความเอาใจใส่ รับรู้กิจ ก ร ร ม ที่ลูกทำเป็นเพื่อนกับลูกนี่อาจเป็นสิ่งที่มีค่ากว่าการให้เ งิ นอย่ างเดียว ต าม สุภาษิตที่ว่า

สอนลูกจับป ล า ไม่ใช่จับป ล า ให้ลูก

“การอ่านหนังสือก็คือการอ่านคน
เพราะหนังสือแต่ละเล่ม
ก็สะท้อนความเป็นคน คนหนึ่ง
การหล่อหลอมกว่าจะเป็นคนคนหนึ่งได้
ต้องอ่านหนังสือมาเยอะ”

 

ขอบคุณ : b i t c o r e t e c h

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In คติสอนใจ
Comments are closed.

Check Also

(ข้อคิดเตือนชีวิตให้คนยุคนี้) ถ้าไม่อยาก “ขายดีจนเจ๊ง” ดังที่ใครหลายๆ คนเป็นอยู่จนต้องหมดตัว

คุณเข้าใจไม่ผิดหรอก หมายถึงอย่างนั้นจริงๆ ข ายดี จนกระท … …