Home เรื่องทั่วไป 30 สิ่งที่วัยทำงานควรต้องรู้ ก่อนจะถึงวัย 35 ปี (เพื่อพัฒนาชีวิตการทำงานให้ลงตัวมากขึ้น)

30 สิ่งที่วัยทำงานควรต้องรู้ ก่อนจะถึงวัย 35 ปี (เพื่อพัฒนาชีวิตการทำงานให้ลงตัวมากขึ้น)

6 second read
ปิดความเห็น บน 30 สิ่งที่วัยทำงานควรต้องรู้ ก่อนจะถึงวัย 35 ปี (เพื่อพัฒนาชีวิตการทำงานให้ลงตัวมากขึ้น)

วันนี้เราก็มีข้อแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรทำ และค้นพบเพื่อพัฒนาชีวิตการทำงานให้ลงตัวมากขึ้น

1. ค้นพบคำจำกัด ความของอาชีพที่ทำอยู่ เพื่อตอบข้อสงสัยของคนอื่น ได้อย่างภูมิใจ

2. รู้จักทักษะ และความสามารถที่มีอยู่ของตนเอง

3. รู้จักจุดอ่อน ของตนเอง พร้อมทั้งวิธีปรับปรุง

4. รู้จักการเจรจาต่อรองในการทำงาน ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี

5. พัฒนาทักษะในการทำความรู้จักคนใหม่ๆ

6. ค้นหาวิธีทำ To-Do List ที่เหมาะกับรูปแบบการทำงานของตนเอง

7. รู้ว่าลิมิต การทำงานของตนเองอยู่ตรงไหน

8. พักผ่อนให้เพียงพอ

9. ทำในสิ่ง ที่จะส่งผลให้คุณรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง

10. เรียนรู้จากข้อผิ ด พล าด เพื่อพัฒนาตนเองไปอีกก้าว

11. ทำสิ่งที่ตั้งใจอย่างสุดความสามารถ

12. เอาชนะอุปสรรค และความกลัวในการทำงานให้ได้

13. ยอมรับผลตอบรับ ที่ได้กลับมาไม่ว่าจะดี หรือ ร้ า ย

14. รู้จักตอบกลับ และให้คำแนะนำ ตักเตือนผู้อื่นอย่างสุภาพ

15. มีแผนสำรองในชีวิต การทำงานเสมอ

16วางแผนการเงิน สำหรับช่วงเกษียณอายุของตนเอง

17. ใช้เงินในการพัฒนา ทักษะใหม่ๆ ให้กับตนเอง

18. ลองให้อะไรกับคนอื่นๆ บ้าง เช่นการทำงานจิตอาสา เป็นต้น

19. สร้างเครือข่ายในการทำงา นกับบุคลากรที่คุณไว้ใจ

20. เรียนรู้คำแนะนำจากที่ปรึกษา ในสายอาชีพที่ทำอยู่

21. ระมัดระวังในการใช้สื่อ อ อ นไ ลน์ให้มากขึ้น เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจตามมา

22. สร้างโปร์ไฟล์ใน LinkedIn เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานใหม่ๆ

23. มีแฟ้มผลงานชิ้นโบว์แดงสะสมไว้

24. รู้จักวิธีแสดงความสามารถ และจุดเด่นของตนเอง อย่างมีชั้นเชิง

25. รู้จักการจัดการ งานที่มีประสิทธิภาพ

26. รู้จักวิธีจัดการความ เ ค รี ย ด ของตนเอง

27. อย่าจมอยู่กับความรู้สึกผิด

และความผิ ด พล าด ในการทำงานที่เกิดขึ้นมากเกินไป

28. อย่าทำงาน จนละเลยสิ่งอื่นๆ

29. อย่าลืม เก็บออมไว้เผื่อย ามฉุกเฉิน

30. ทำงานที่รัก แล้วคุณจะรู้สึกดี ในการตื่นไปทำงานทุกๆวัน

ขอบคุณ : t h e m u s e

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In เรื่องทั่วไป
Comments are closed.

Check Also

(ข้อคิดเตือนชีวิตให้คนยุคนี้) ถ้าไม่อยาก “ขายดีจนเจ๊ง” ดังที่ใครหลายๆ คนเป็นอยู่จนต้องหมดตัว

คุณเข้าใจไม่ผิดหรอก หมายถึงอย่างนั้นจริงๆ ข ายดี จนกระท … …