Home เรื่องทั่วไป ความหมายของคำว่า เมีย หรือหญิงที่เป็นคู่ครองของชาย.

ความหมายของคำว่า เมีย หรือหญิงที่เป็นคู่ครองของชาย.

11 second read
ปิดความเห็น บน ความหมายของคำว่า เมีย หรือหญิงที่เป็นคู่ครองของชาย.

เมียคืออะไร เคยสงสั ยในคำนี้กันไหมเอ่ย วันนี้เราจะมาบอกเพื่อนๆ

เกี่ยวกับความหมายของคำว่า เมียกัน จะบอกว่า ความหมายของแต่ละเมียเนี่ย มันตรงซะเหลือเกิน

เมียหลวง คือ ภรรย าที่เคยดีที่สุดในอดีต แต่กาลเวลาและสิ่งแวดล้อมทำลายความดีของเธอ

จนหมดสิ้นในระยะเวลาอันสั้น และทิ้ งความ โ ห ด ร้ าย

ไว้ให้เธอต้องรับผล ก ร ร ม คือ ความจุกจิก จู้จี้ ขิ้บ่ น พูดมาก กินจุ

เมียเก็บ คือ อาหารพิเศษ มีรสช าติแตกต่างจากอาหารธรรมดาทั่วไป เหมาะที่จะกินเป็นครั้ง เป็นคร าว

เพื่อแก้เลี่ยน เป็นสินค้ายอดนิยม และมีราคาแ พ ง เงื่ อนไขเยอะ

เมียน้อย คือ ผู้หญิงที่ดีที่สุด ที่ ผช.เพิ่งมาค้นพบภายหลัง

เมีย แต่ง คือ ผู้หญิงที่ทรงคุณค่าและคุณ ผช.อย ากจะประทับรอยรักสุดใจข าดดิ้ น

แต่ไม่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่านี้

เมีย เช่า คือ ผู้หญิงผิ วคล้ำ ขิ้ร้ อน

ใช้เสื้ อผ้าน้อยชิ้น สู บ บุ ห รี่ กิ น เ ห ล้ า เป็นงานอดิเรก

รสนิยมสูง นิยมบริโภคของนอก มีปริมาณความรักขึ้นลง ตามกระแ สเงินสด

เมียจ๋า คือ ผู้หญิงหน้าดุเหมือนเสือ ยืนชูไม้ต้นรัก เหมือนเทพีสันติภาพ

และมีสามีนั่งคุ กเข่ าอยู่กับพื้น ประสานมือเหนือหน้าอก เหมือนไหว้เจ้า

เพราะมีประวัติเพิ่งทำการ ล ະ เ มิ ด ข้ อ ห้ ามร้ ายแ ร งของภรรย าบังเกิ ดเกล้า

ลักษณะตัวสั่น น้ำลายไหลเล็กน้อย พูดตะกุกตะกักว่า ‘ เมียจ๋า ‘

ซึ่งเป็นคำพูดในความหมาย ขออภั ย ไ ถ่โท ษ

เมียกุ คือ ผู้หญิงสวย ขาว หุ่นเพรี ยวผอม อายุน้อย หน้าตาน่ารัก

เพราะยังไม่มีการรวมตัวของไขมัน และตืนกา พูดจาไพเราะอ่อนหวาน

ผช.ที่พบเห็นจะเกิ ดอาการ เขื่ อน กั้นน้ำล ายพั ง ทำให้เอ่อล้นออกมานอกปาก

แสดงอาการหึ งหวง กีดกันชายอื่นไม่ ให้เข้าใกล้

แสดงความเป็นเจ้าของ ทั้งที่บางครั้งยังไม่มีความสั มพันธ์ลึกซึ้ง

เมี ยบังเกิ ดเกล้า คือ ผู้หญิงที่น่าเบื่ อที่สุดในโล ก ความรู้น้อย

บริหารงานไม่เป็น v i s i o n เป็นศูนย์ เผด็ จการ ชอบใช้อำนาจในทางที่ผิ ด

ใช้คำพูดหย าบ ค าย บุคลิ กภาพน่ารั งเกี ยจ เป็นที่ชิ งชั งของเพื่อนบ้านและ ผช.ทั่วไป

โดยเฉพาะสามี จากคุณสมบัติที่น่าสย ด ส ย อ งดังกล่าว ทำให้สามีเกลี ยด

ไม่อย าก พูดด้วย ไม่อย ากโ ต้ตอบ ไม่อย ากมีเรื่อง สามีที่มีภรรย าประเภทนี้

จึงใช้คำ พูดอยู่สองคำ คือ ‘ ครับ ‘ และ ‘ ใช่ครับ ‘ และใช้สรรพนาม

เรียกภรรย าว่า ‘ แม่ ‘ มัก อธิบายให้เพื่อนฟังว่า เรียกตามลูก

แต่เพื่อนๆ ไม่แน่ใจว่าเรียกตามลูกหรือเรียก ด้วยความเคารพยำเ ก ร ง

เพื่อสวัสดิภาพของตัวเอง และที่สำคัญ ได้ลบคำว่า ‘ นอก ใจ ‘

ออกจากสมองและพจนานุกรมในบ้านเรียบร้อยแล้ว

 

ขอบคุณ : r e f i l l l o v e

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In เรื่องทั่วไป
Comments are closed.

Check Also

(ข้อคิดเตือนชีวิตให้คนยุคนี้) ถ้าไม่อยาก “ขายดีจนเจ๊ง” ดังที่ใครหลายๆ คนเป็นอยู่จนต้องหมดตัว

คุณเข้าใจไม่ผิดหรอก หมายถึงอย่างนั้นจริงๆ ข ายดี จนกระท … …