Home คติสอนใจ อย่าเลือกที่จะอดทนเพื่อคนอื่น จนทำให้ตัวเองดูหมดค่า..

อย่าเลือกที่จะอดทนเพื่อคนอื่น จนทำให้ตัวเองดูหมดค่า..

0 second read
ปิดความเห็น บน อย่าเลือกที่จะอดทนเพื่อคนอื่น จนทำให้ตัวเองดูหมดค่า..

อย่าพย าย ามใช้ชีวิตให้ถูกใจคนอื่น คนร้อยคนมองเราไม่เหมือนกันหรอกของที่มีค่า หากอยู่กับคนที่“ไม่รู้ค่า”

ของสิ่งนั้น ก็อาจดู“ไร้คุณค่า”

หากเราเป็นคนที่มีคุณค่าแต่คนอื่นไม่เห็นค่า ก็อย่าเสียใจขอให้ตระหนักรู้ว่า..ไม่ว่าจะมีใครเห็นค่า

ในตัวเราหรือไม่แต่เรายังคงมีคุณค่าเท่าเดิม จงภูมิใจในคุณค่าของตัวเองและทำดีต่อไปเสมอ คนร้อยคน

มองเราไม่เหมือนกันหรอกอย่าพย าย ามใช้ชีวิตให้ถูกใจคนอื่น จนลืมว่าเราควรที่จะมองตัวเองยังไง ไม่มีใครจะมีเวลา

มองดูเราได้นานๆหรอกสิ่งที่เขาแสดงออก เป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นสิ่งสำคัญคือ..เราไม่ควรเอาความสุขของตัวเอง

ไปฝากไว้กับสายตาของคนอื่น ไม่มีใครที่จะอยู่กับเราไปทั้งชีวิตมีแต่เราเท่านั้น ที่จะอยู่กับเราไปทั้งชีวิต

“อย่ายึดติด”กับสายตาของคน อย่าสับสนกับคำพูดของใครๆชีวิตนี้เป็นของเรา สุขและทุ กข์เรา ควรกำหนดเองบางสิ่ง..อย่าอดทน

จนตัวเองไม่มีค่า

 

ขอบคุณ : จั น ท ร์ เ จ้ า

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In คติสอนใจ
Comments are closed.

Check Also

(ข้อคิดเตือนชีวิตให้คนยุคนี้) ถ้าไม่อยาก “ขายดีจนเจ๊ง” ดังที่ใครหลายๆ คนเป็นอยู่จนต้องหมดตัว

คุณเข้าใจไม่ผิดหรอก หมายถึงอย่างนั้นจริงๆ ข ายดี จนกระท … …