Home คติสอนใจ ข้อคิดดีมาก”ลองฝึกทบทวนตัวเองเพื่อชีวิต พัฒนาตัวเองทำให้ชีวิตดีขึ้น”

ข้อคิดดีมาก”ลองฝึกทบทวนตัวเองเพื่อชีวิต พัฒนาตัวเองทำให้ชีวิตดีขึ้น”

0 second read
ปิดความเห็น บน ข้อคิดดีมาก”ลองฝึกทบทวนตัวเองเพื่อชีวิต พัฒนาตัวเองทำให้ชีวิตดีขึ้น”

วันนี้มีส าระดีๆ มีคนเขียนไว้ดีมากๆ ค่ะ สละเวลาอ่ านซักนิดนะคะ

1. ในแต่ละปี จงทำชีวิตให้ ดีขึ้น เพราะในแต่ละวัน ชีวิตกำลัง สั้นลง

2. วิจ ารณ์คนอื่นทุกวัน ใจต่ำลงทุกวันวิจัยตัวเองทุกวัน ใจสูงขึ้นทุกวัน

3. การฝึกจิตและพัฒนาตัวเองอาจไม่ทำให้เรา

พ้ นทุ กข์ตลอดกาล แต่มันทำให้เรา เป็นทุ กข์นานน้อยลง

4. ก้าวแรกของการใช้ชีวิตอย่ าง ผู้ตื่น คือการหยุดยุ่งวุ่ น ว ายเรื่อง คนอื่น แล้วหันกลับมาวิเ ค ร าะห์ใจ ตัวเอง

5. ไม่ว่าจะทุ กข์หนักหนาสา หั สสักแค่ไหนทางออกก็ไม่เคยอยู่ไกลไปกว่า ใจ ของเราเอง

6. อารมณ์ ลบ ทุกชนิด จะทำร้ ายเราก่อนที่จะทำร้ ายคนอื่นเสมอส่วนอารมณ์

บวกทุกชนิด จะให้พรเรา ก่อนที่จะให้พรคนอื่นเสมอ เช่นกัน

7. ไม่ว่า ภายนอก เราจะอยู่กับคนมากแค่ไหนแต่ ภายใน เรายังอยู่ตัวคนเดียวเสมอ

8. ความทุ กข์ทั้งหมดในชีวิต ไม่ได้เกิ ดจาก สิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณ

9. ถ้าไม่มีคนมาทำให้คุณโ ก ร ธคุณจะไม่รู้เลยว่าระดับจิตคุณอยู่ตรงไหน ถ้าไม่มีใครมาทำให้คุณทุ กข์ใจ

คุณจะไม่รู้เลยว่าตัวเองยังมีอะไรต้องพัฒนา

10. การ แ ก้ก ร รม ที่ดีที่สุดคือการแก้ไข ความคิด คำพูด และ การกระทำ ของตัวเอง

11. ความดีเล็ก ๆ ที่ทำไปนาน ๆ สุดท้ายอาจสร้าง ปาฏิห ารย์ ให้ชีวิต

12. ไปได้เร็วแค่ไหน ก็ถึงเร็วเท่านั้น ปล่อย ได้เร็วแค่ไหน ก็สุขเร็วเท่านั้น

13. การ อยู่กับปัจจุบัน ไม่ใช่การ หยุดทำ ในเรื่องสำคัญแต่มันคือการ หยุดทุ กข์ ไปกับเรื่องที่ไม่สำคัญ

14. จำไว้ว่า ความทุ กข์ และ ความ เ จ็ บ ป วด

ทั้งมวลไม่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเพื่อมอบ คำส าป แต่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเรา เพื่อมอบ คำสอน

15. ต้องขอบคุณคนที่ทำ ไม่ดี ที่ช่วยเป็นตัวอย่ างที่ ดี ว่าอะไร ไม่ควรทำ

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In คติสอนใจ
Comments are closed.

Check Also

(ข้อคิดเตือนชีวิตให้คนยุคนี้) ถ้าไม่อยาก “ขายดีจนเจ๊ง” ดังที่ใครหลายๆ คนเป็นอยู่จนต้องหมดตัว

คุณเข้าใจไม่ผิดหรอก หมายถึงอย่างนั้นจริงๆ ข ายดี จนกระท … …